Öppenvård

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Öppenvård eller poliklinisk vård är ett samlingsnamn för sådan behandling, terapi, hälso- och sjukvård som utförs på icke inneliggande patienter/klienter. Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, Socialtjänsten, sjukhusmottagningar eller i patientens/klientens hem. Även öppenvård för missbruks- och beroendebehandling där man statistiskt uppnått framgångsrika resultat, kontra institutionsvård. Det finns i dag en trend mot att allt mer av hälso- och sjukvårdande insatser bedrivs polikliniskt i kombination med allt kortare vårdtider på sjukhus, behandlingshem och övriga institutioner, exempelvis i olika eftervårdsprogram. Internationellt sett är det dock så att Sverige i likhet med andra i-länder har förhållandevis lite poliklinisk sjukvård i förhållande till den inneliggande vården (slutenvård) jämfört med fallet i u-länder.