Överföringsfunktion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En överföringsfunktion (även kallad systemfunktion) beskriver ett linjärt, tidsinvariant (LTI) system i frekvensplanet. Överföringsfunktionen är Laplace-transformen (för tidskontinuerliga system) eller Z-transformen (för tidsdiskreta system) av impulssvaret som brukar betecknas h(t) respektive h[n].

När man pratar om överföringsfunktionen brukar den betecknas G(s). När man pratar om systemfunktionen brukar den betecknas H(s).

För ett tidsdiskret LTI-system med överföringsfunktionen H_z, indata X_z och utdata Y_z gäller:

Y_z=H_zX_z