Arméflyg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Arméflyg refererar till flygförband som är knutet till en nations markstridskrafter och består oftast av helikoptrar samt lättare flygplan.

Sveriges arméflyg[redigera | redigera wikitext]

Historisk utveckling[redigera | redigera wikitext]

Användandet av luftfartyg i svenska armén spänner över 100 år.

Ballonger (1898–1936)[redigera | redigera wikitext]

Flygverksamhet inom armén går tillbaka till 1898, då Vaxholms artillerikår som första förband i dåvarande Krigsmakten organiserade en ballongenheten. Sedermera skulle ytterligare arméförband runt om i Sverige operera ballonger, vilka var fast förankrade och används främst till spaning och eldledning. Den snabba tekniska utvecklingen av flygplan i seklets början gjorde dock ballongen allt mer omodern, 1936 skedde så den allra sista militära ballonguppstigningen i Sverige.

Flygplan (1912–26)[redigera | redigera wikitext]

Förhållandevis tidigt i den tekniska utvecklingen anammar den svenska armén användandet av flygplan och 1912 organiserade Fälttelegrafkåren ett flygenhet. Den första tiden bedrevs flygningarna från Axevalla hed men 1913 flyttades verksamheten till Malmen, som vid den tiden var exercisfält för de militära förbanden i Linköping. Under de efterföljande åren kom flygverksamheten att spridas till en rad olika platser runt om i landet. 1926 slår man så ihop Fälttelegrafkårens flygkompanier (armén) med marinens flygverksamhet och bildar den tredje försvarsgrenen flygvapnet (Fälttelegrafkårens övriga flygverksamhet, ballongkompanierna, överförs till artilleriet).

Artilleriflyget (1954–80)[redigera | redigera wikitext]

Föregångaren till det moderna arméflyget bildades i och med att armén 1954 upprättande ett självständigt artilleriflyg. Det var ingen tillfällighet att det var just artilleriet som fick stå som värd åt arméns flygverksamhet, då artilleriet hade ett stort behov av att kunna målspana samt leda indirekt eld. Det var även under 1950-talet som försök med helikoptrar inleddes.

Arméflyget (1980–98)[redigera | redigera wikitext]

1980 ombildas artilleriflyget till arméflyget, men förbandet var fortfarande inordnad under Artilleriet. 1991 blir dock Arméflyget ett eget truppslag inom armén. Arméflygcentrum (AFC)[1] var ett funktions- och truppslagscentra som upprättades i och med att arméflyget blev ett eget truppslag. AFC förlades till Boden och var till en början inordnad som en del i AF1 men 1994 skiljdes dock AFC organisatoriskt från AF1, samtidigt byte Arméflygcentrum namn till Arméns flygcentrum (AFC). Genom denna omorganisation fick förbanden AF1 och AF2 formellt en likvärdig ställning gentemot AFC och dess chef; arméflyginspektören. AFC läggs ner i samband med att Arméflyget avvecklas 1998.

Arméflygets avveckling 1998[redigera | redigera wikitext]

Arméflyget avvecklas 1998 då den integreras med Marinflyget samt Flygvapnets flygräddningsgrupper till ett nytt militärt förband; Helikopterflottiljen.
Vid tidpunkten fanns två arméflygförband:

Arméflygets flygplan och helikoptrar[redigera | redigera wikitext]

Militär-
beteckning
Version Anskaffade Havererade Tjänsteår Typbeteckning Kommentar
Flygplan 51 Fpl 51A 6 1958–1963 Piper PA-18-150 Super Cub
Fpl 51B 23 5 1959–1974 Piper PA-18-150 Super Cub (L-19)
Helikopter 2 Hkp 2 12 4 1959–1969 Aérospatiale Alouette II
Flygplan 53 Fpl 53 5 3 1962–1991 Dornier Do 27
Helikopter 3 Hkp 3A 6 1962–1967 Agusta-Bell 204B Ombyggd 1967 till Hkp 3C
Hkp 3B 6 1964–1967 Ombyggd 1967 till Hkp 3C
Hkp 3C 3 1969–2000 (1)
Helikopter 5 Hkp 5A 2 2 1964–1971 Hughes 269A
Hkp 5B 16 1 1964–2002 (1) Schweizer 269A
Hkp 5B 10 1980–2002 (1) Hughes 300C
Flygplan 61 Fpl 61C 20 9 1972–1989 Scottish Aviation Bulldog
Helikopter 6 Hkp 6A 22 3 1968–2004 (1) Bell 206
Helikopter 9 Hkp 9A 20 3 1987–2009 (1) MBB Bo 105
Helikopter 11 Hkp 11 5 1 1994–2004 (1) Bell 412

(1) Kvarvarande helikoptrar överfördes 1998 till Helikopterflottiljen

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Per-Anders Lundström, red (1997). Arméflygets historia. Sid. 462. ISBN 91-972209-2-2 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]