Attaché

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sveriges militärattache i Finland överste Ingemar Adolfsson med biträde.

Attaché är en diplomatisk tjänsteman av lägsta graden i utrikesdepartementet eller vid en beskickning. Det finns även andra arbetsuppgifter där press-, kultur- eller militärattachéer används.

Med militärattaché eller försvarsattaché menas en officer placerad vid en diplomatisk beskickning hos en främmande stat med uppgift att följa med denna stats militära förhållanden och meddela hem sina erfarenheter. Det kan även ingå uppgifterna att stödja den egna försvarsindustrin samt stödja de bilaterala förhållandena mellan de olika ländernas försvarsmakter. Vid vissa större beskickningar har varje vapengren sin egen attaché. I dessa fall används termerna arméattaché, marinattaché samt flygattaché. I Sverige tillhör attachéerna Försvarsmakten och hanteras av MUST.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Militärattaché, 1904–1926.