Avsiktsförklaring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En avsiktsförklaring eller ett Letter of intent (LOI) är ett dokument som upprättas mellan parter och är en avsiktsförklaring och syftar till att leda till avtal mellan parterna. Avsiktsförklaringar används bl.a. vid företagsförvärv.

Dokumentet räknas av parterna normalt inte som ett färdigt avtal, utan är en gemensam överenskommelse om vad man hittills har kommit fram till på vägen mot ett färdigt, slutligt avtal. Det upprättas normalt när det avtal som skall upprättas är mer ingående och innebär längre förberedande förhandlingar. Dokumentet är vanligtvis inte juridiskt bindande, men kan bli bindande i vissa fall beroende på omständigheterna.