Baal Shem

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Baal Shem eller den goda namnets herre var judar som använde guds namn för att utföra underverk. I 1700-talets Polen fanns kringvandrande Baal Shem, bland andra Israel ben Eliezer.

Namnet i den goda namnets herre är den mest helige namnet med fyra bokstäver på gud eller Tetragrammaton. I den judiska traditionen var detta namn endast uttalat av den högsta prästen på Jom Kippur. När romarna förstörde andra templet år 70 så ska namnet har försvunnit. Baal Shem ansågs ha kommit underfund med namnet igen, kanske under djup meditation.