Baal Shem

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Baal Shem eller det goda namnets herre var benämningen på en jude som ansågs kunna använda guds namn för att utföra underverk. I 1700-talets Polen fanns kringvandrande Baal Shem, bland andra Israel ben Eliezer.

Namnet i det goda namnets herre är enligt judisk uppfattning det mest heliga namnet. Det skrivs med fyra bokstäver, Tetragrammaton, i den hebreiska konsonantskriften, vilka ungefär motsvarar JHVH. Det förekommer många gånger i det hebreiska Gamla testamentet, men utläses aldrig, när man läser texten högt. Gudsnamnet byts då ut mot Adonai ("herren"). I den judiska traditionen var detta namn endast uttalat av den högsta prästen på Jom Kippur. När romarna förstörde andra templet år 70 så ska kunskapen om hur namnet skall uttalas ha försvunnit. (Det i vissa kristna kretsar populära uttalet Jehovah bygger förmodligen på en missuppfattning.) En Baal Shem ansågs ha kommit underfund med uttalet igen, kanske under djup meditation.