Beelzebub

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Beelzebub, Belsebub eller ursprungligen Beelzebul var i hebreisk mytologi en utveckling av Baalzebul och en av den sammansatta guden Baals (Bael) gestalter.

Beelzebub tillbads i Kanaan av filistéerna då hebréerna trängde in i landet. Etymologin är osäker, men tolkades i judendomen som ”Flugornas Herre”. Enligt deras syn var Beelzebub en av många falska gudomar och Beelzebubs namn används fortfarande ibland som namn på Satan.

Beelzebub är en dagdemon som styr över 66 legioner av andar/själar. Baal betyder ’herre’. Beelzebub har blivit felöversatt till ’flugornas herre’ men den korrekta översättningen är ’herrarnas herre’ (Lord of Lords). Beelzebub är näst efter Satan den som styr i helvetet och är även en av Satans äldsta bundsförvanter. Filistéerna tillbad honom som ”Baalzebub” och han är herre över allt som flyger däribland andra demoner. Beelzebub sägs ha vaktat flygvägarna när nefilimerna kom till jorden. Han är högt rankad, viktig och står nära Satan. Beelzebub är en av de många änglar som följde Lucifers revolt mot Gud och som blev förpassade ner i helvetet. Han är den ängel som sägs blev störtad först. När Gud förpassade de forna änglarna till helvetet gjorde han dem till djävlar som sattes att styra helvetet.