Beredskapspolisen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Beredskapspolisen var en enhet inom den svenska polisen som bestod av civilpliktiga poliser. Beredskapspolisen utgjorde en förstärkning till respektive polismyndighets ordinarie personal och tjänstgjorde med polismans lön. Gruppcheferna var yrkespoliser med ledarskapsutbildning. Beredskapspoliser som hade ingått avtal med Rikspolisstyrelsen om tjänstgöring fick också kallas in till en polismyndighet vid allvarliga eller omfattande störningar på samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, eller vid risk för sådana störningar.

Beredskapspolisen tillhörde organisatoriskt Rikspolisstyrelsen men utbildning och utrustning finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Polishögskolan ansvarade för utbildningen. Utbildningen var sammantaget fem (5) veckor lång, uppdelat på två tillfällen. Utöver allmänna beredskapspolisen fanns även särskilda beredskapspolisen, uppsatt 1996, som förkortades SBP. Denna var avsedd att ha bättre utrustning och utbildning än den allmänna beredskapspolisen och även kunna användas till polisiära uppgifter i fredstid. Dock användes den bara två gånger, efter orkanen Gudrun 2005 och vid fågelinfluensan 2006. Från och med våren 2009 avvecklades den allmänna beredskapspolisen och särskilda beredskapspolisen kom istället att heta beredskapspolisen, förkortat BerPol.

Från och med den 1 oktober 2012 upphörde beredskapspolisen efter ett regeringsbeslut eftersom Polisen inte längre ansågs ha samma förstärkningsbehov som när beredskapspolisen kom till.

En beredskapspolis hade samma befogenheter och skyldigheter som en ordinarie polisman, men lydde alltid under ett ordinarie polisbefäl. Beredskapspoliser var inte tänkta att arbeta med "vanligt" polisarbete utan skulle kunna avlasta den ordinarie polisen med till exempel avspärrning, bevakning och befolkningsskydd m.m. Precis som en yrkespolis var de dock tvungna att ingripa om de fick kännedom om ett brott när de var i tjänst.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]