Bistånd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Bistånd är ett begrepp som används för större bidragsgivare där syftet är att bidra till minskad fattigdom, ökad demokratisering och en hållbar utveckling i andra länder. Det kan även användas vid större katastrofer, men de flesta biståndsorganisationer arbetar i första hand långsiktigt och förebyggande. En föråldrad term är "utvecklingshjälp"

Typer av bistånd[redigera | redigera wikitext]

Man skiljer framför allt mellan humanitärt bistånd, som syftar till att rädda liv och lindra nöd och utvecklingsbistånd, eller utvecklingssamarbete, som syftar till att stimulera en långsiktig utveckling som ökar människors möjlighet att försörja sig.

En annan distinktion är mellan bundet bistånd, som beviljas med förbehållet att mottagaren använder det för att köpa varor och tjänster från leverantörer i givarlandet, och obundet bistånd.

Pengar till bistånd kommer framförallt från tre finansieringskällor: statliga medel från hög- och medelinkomstländer, donationer från filantroper och insamlade medel från privatpersoner.

Det svenska statliga biståndet styrs av regeringen genom strategier. Strategierna kan gälla ett land (t ex Tanzania), en region (t ex Östeuropa) eller vara en global strategi för ett av Sverige prioriterat ämnesområde (t ex demokrati och yttrandefrihet).

Bistånd förmedlas i många olika former och genom många olika kanaler med olika grad av samarbete med det mottagande landets regering.

Bistånd i form av budgetstöd ger stor frihet åt den mottagande regeringen att använda medlen efter eget gottfinnande. Det är en biståndsform som används i ett fåtal länder där landets regering har en strategi för fattigdomsbekämpning och där givarländerna kan få insyn i statsfinanserna. De flesta utvärderingar som gjorts av budgetstöd visar att biståndsformen ger goda resultat. [1] Författaren och journalisten Bengt Nilsson[förtydliga] kritiserar denna form av bistånd som han anser inte bidrar inte till fattigdomsbekämpning, utan till att hålla korrupta och i värsta fall krigförande länders regeringar under armarna.[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Myndigheten Sida om budgetstöd
  2. ^ [Bengt Nilsson: Sveriges afrikanska krig, Timbro förlag 2008]