Bråån

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ej att förväxla med Braån.
Bråån vid Skarhult

Bråån är ett vattendrag i mellersta Skåne, högerbiflod till Kävlingeån. Floden är ungefär 50 km lång och har ett flodområde om cirka 150 km².

Bråån rinner upp i Östra Skåne, i sydöstra hörnet av Hörby kommun, Långaröds socken, nära den s.k. Fjällmossen, endast omkring 2 mil från Hanöbukten. Därifrån rinner Bråån rakt västerut genom Östra Sallerups socken och därefter genom Högseröds socken i östra delen av Eslövs kommun. Vidare genom naturreservatet Rövarekulan i Gudmuntorps socken, Höörs kommun, varefter E22:an korsas. Åter i Eslövs kommun passerar Bråån tätorten Hurva, och därefter Östra Strö, Skarhult samt staden Eslövs södra utkanter innan den genom en tvär sväng åt sydost ansluter sig till Kävlingeån vid Väggarps tätort.

Bråån saknar helt sjöar liksom biflöden av betydelse.