Bra Miljöval

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Bra miljöval)
Hoppa till: navigering, sök

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Genom märkningen vägleds konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Med miljö och hälsa i tankarna ställer Naturskyddsföreningen miljökrav för de produkter som ska få använda miljömärkningen. Symbolen består av en stiliserad pilgrimsfalk i en cirkel. Falken räddades av Naturskyddsföreningens artprojekt Pilgrimsfalk i samarbete med Nordens Ark.

Bra Miljöval är en tredjepartscertifiering, dvs en oberoende märkning som inte är kopplad till säljaren eller köparen. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en miljöorganisation.[1]

Områden[redigera | redigera wikitext]

Inom följande områden finns varor och tjänster märkta med Bra Miljöval:

Elenergi[redigera | redigera wikitext]

Ett företag som säljer el som fått märkningen Bra Miljöval måste varje år redovisa att antalet sålda kilowattimmar är desamma som andelen el märkt med Bra Miljöval som producerats. En av Naturskyddsföreningen godkänd revisor granskar uppgifterna.

 • baseras på sol-, vind-, och vattenkraft och biobränslen
 • innehåller inte kärnkraft, kolkraft och naturgas
 • har låga nivåer av växthusgasutsläpp
 • investerar i energieffektiviserings- och miljöprojekt

Butiker[redigera | redigera wikitext]

En butik som märks med Bra Miljöval

 • har ett basutbud av ekologiska livsmedel
 • har ett stort utbud av miljömärkta kemtekniska produkter
 • väljer bort vissa produkter, till exempel jätteräkor och andra produkter som är dåliga ur miljösynpunkt
 • genomför ett gediget eget miljöarbete som granskas årligen

Idag finns livsmedelsbutiker märkta med Bra Miljöval.

Transporter[redigera | redigera wikitext]

Kriterierna för godstransporter och personresor ställer krav på såväl drift som underhåll av fordon som används i transporter märkta med Bra Miljöval. En resa eller en godstransport märkt med Bra Miljöval ska

 • ge liten klimatpåverkan
 • vara energieffektiv
 • ge låga utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och kolväten

Kemiska produkter[redigera | redigera wikitext]

För kemiska produkter gäller att

 • produkten inte innehåller ämnen som är skadliga för den som använder den
 • antalet djurförsök minimeras
 • produkten ska innehålla så lite vatten som möjligt och att angiven dosering hålls till ett minimum
 • produkten är fosfatfri
 • företaget arbetar aktivt med förbättringar för miljön och att transporter ingår i deras miljöarbete
 • produkten bryts ner lätt
 • inte är giftiga för organismer som lever i vatten
 • brytas ner i levande växter och djur så att de inte överförs till nästa steg i näringskedjan

Textil[redigera | redigera wikitext]

Både framställningen av fibrerna och beredningen av textilen gås igenom vid märkning. Kriterierna för beredning syftar till att minska kemikalieanvändningen, att avloppet renas och att energiprocessen drar ett minimum av energi. Bomullen måste vara ekologiskt odlad och syntetfibrer måste bestå av minst 70% återvunnet material.

Värme och fjärrkyla[redigera | redigera wikitext]

När en konsument köper fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ska leverantören enligt avtalet producera samma mängd miljömärkt fjärrvärme som konsumenten förbrukar. Bra Miljöval kräver bland annat att

 • det går att ta reda på varifrån bränslet kommer
 • värmen framställs både etiskt, miljömässigt korrekt och att produktionen inte inskränker på kulturella och ekonomiska värden.

Försäkringar[redigera | redigera wikitext]

Naturskyddsföreningen har lanserat kriterier för miljömärkning med Bra Miljöval på försäkringar för bil och småhus (villa, sommarstuga osv.). En försäkring innebär att försäkringstagaren betalar en försäkringspremie och får då möjlighet att i det fall att en skada inträffar, som omfattas av avtalet, få hjälp av försäkringsbolaget. Det betyder att försäkringskapitalet förvaltas och att när det gäller bil- och villaförsäkringar, att byggfirmor och bilverkstäder arbetar med att reparera skador. I kriterierna för Bra Miljöval sakförsäkring (småhus och bil) ställs krav på kapitalförvaltningen, skaderegleringen (metod och material) miljöarbete hos försäkringsbolag och de bygg- och bilverkstäder som anlitas för miljömärkta försäkringar samt att försäkringsbolagen underlättar för sina försäkringskunder att minska sin miljöbelastning i relation till det försäkrade objektet (mobilitet och boende).

2011 fick Folksam som första försäkringsbolag i Sverige, Bra Miljövalcertifiering. http://www.folksam.se/omoss/meranforsakring/miljo/bramiljoval

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Naturskyddsföreningens information om Bra Miljöval

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]