Brahma-samaj

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Denna artikel är en del i en serie om
Hinduism

Aum

Gudar · Gudinnor
Hinduisk mytologi

Japa

Shruti  · Smriti
Veda · Yajurveda · Rigveda
Bhagavad-Gita · Mahabharata
Puranas

fler skrifter...

Diwali · Ganesh-Chaturthi · Holi
Kumbh Mela · Raksha Bandhan
Rathjatra · Sankranthi

Brāhmaṇa · Kṣhatriya
Vaishya · Shūdra
Daliter

Akshapada Gotama
Vallabha · Valmiki
Swami Vivekananda

Arya Samaj · Brahma-samaj
Vishwa Hindu Parishad
Vaishnavism
Hare Krishna

Relaterade ämnen

Yoga · Transcendental meditation · Pranayama
Vinyasa-yoga · Sahaja yoga · Bhakti yoga · Jivamukti Yoga
Mantra · Mudra · Moksha
Dharma · Karma
Ashram · Chakra
Ahimsa · Tempel

Hinduisk svastika

Brahma-samaj ("Brahmans kyrka") är ett indiskt religionssamfund, som visar kristet inflytande på hinduismen. Dess upphovsman är Rammohun Roy (död 1833), vilken, efter att ha studerat hinduernas, parsernas, muslimernas och de kristnas religionsurkunder, förkastade den indiska polyteismen såsom falsk och grundade en religiös kult, som skulle vara en dyrkan av "det eviga, outgrundliga, oföränderliga väsendet, alltets upphov och upprätthållare".

Efter ett misslyckat försök 1816 organiserades samfundet 1830, och ett tempel byggdes för dess sammankomster. Rammohun Roy ansåg, att vedaböckerna, rätt uppfattade, innehåller en monoteistisk lära, som genom att missförstås framkallat månggudadyrkan.

Hans efterföljare, Debendranath Tagore, förde reformen ett steg längre och lät samfundet förklara, att veda inte är ofelbar, och uppsätta en trosbekännelse till det enda, eviga brahman, som skall älskas och tjänas och då ger lycka i detta och kommande liv. Kejab Chunder Sen, en bildad och vältalig ung man, uppträdde från 1861 som reformator inom brahmasamfundet. Han förkastade åtskilliga avgudiska ceremonier och yrkade kastväsendets fullständiga upphävande. Dessa djärva reformsträvanden framkallade en söndring inom samfundet. Längre fram inträdde ännu en splittring i följd av Kejabs maktfullkomlighet.

Kejab, som tillägnat sig mer av kristendomen än sina föregångare, uttalade sin hyllning av Kristus i föredrag, som väckt uppseende även i Europa. Sedan upptog han indiska rituella bruk och tillät en hyllning av sin egen person, som innebar ett förgudande. Han dog 1884. Samfundets olika grenar verkar genom skolor. De hävdar alla tron på en Gud.

Källor[redigera | redigera wikitext]