Brandövning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Brandövning/evakuering i ett studentboende i USA, 2001.
Ungdomar i den tyska frivilliga brandkåren övar livräddning och brandbekämpning.

Brandövning innebär att man i utbildningssyfte simulerar att en brand har brutit ut och därefter agerar så som man skulle göra om det vore en riktig brand, dvs evakuera eller rymma ut. Brand- eller utrymningsövningar ger två viktiga bitar i det obligatoriska systematiska brandskyddsarbete, SBA, som alla verksamheter enligt lag skall bedriva. Övningenings syfte är att ge de som övar en vana vid vad de ska göra så att chansen att de agerar rätt när en brand verkligen bryter ut ökar, men kan dessutom röja systemets svaga punkter.

Utrymningsövningar i skolor brukar gå ut på att eleverna under lärarens ledning ska ta sig lugnt och ordnat ut ur byggnaden, återsamlas på en i förväg angiven återsamlingsplats och räknas in, så att ingen blivit kvar i skolbyggnaden.