Bundespolizei (Österrike)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Österrikisk polisbil
Österrikiskt vattenkanon.

Bundespolizei är den federala polisen i Österrike.

I Österrike gör man en tydlig förvaltningsrättslig boskillnad mellan polismyndigheter som juridiskt beslutande instanser - Sicherheitsbehörde - och poliskårer som operativa organisationer - Exekutivorgane.

Polismyndigheter[redigera | redigera wikitext]

Polismyndigheternas huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. De utövar också förvaltningspolisiära uppgifter som utlänningspolis, vapenlicenser, sprängmedelslicenser, demonstrationstillstånd med mera.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

 • Inrikesministeriet - Generaldirektionen för den offentliga säkerheten - är högsta polismyndighet.
 • Säkerhetsdirektionerna (en i varje delstat) är regionala polismyndigheter.
 • Länsstyrelserna (för varje län) och förbundspolisdirektionerna (för de 14 största städerna) är lokala polismyndigheter.

Personal[redigera | redigera wikitext]

Polismyndigheternas personal består av polisförvaltningstjänstemän och poliser tillhöriga förbundspolisen (se nedan). Polisförvaltningstjänstemännen utgörs av polisjurister, polisläkare, kvalificerade handläggare, förvaltningspersonal och teknisk-administrativ personal.

Polisjurister

Polisjurister eller högre polisförvaltningstjänstemän ("Verwendungsgruppe A1") rekryteras bland civila som avlagt juristexamen och bland polisförvaltningstjänstemän som genomgått en central befordringskurs De genomgår en central grundutbildning vid polishögskolan (Sicherheitsakademie des Bundesministeriums für Inneres).

 • Kommissär (polissekreterare i befordringsgång)
 • Oberkommissär (polissekreterare)
 • Rat (polisintendent)
 • Oberrat (polisöverintendent)
 • Hofrat (polismästare)

Som särskilda befattningsbenämningar finns följande tjänstetitlar:

 • Polizeidirektor, för chefen för en förbundspolisdirektion (polismästare)
 • Polizeivizepräsident, för biträdande polismyndighetschefen i Wien (biträdande länspolismästare)
 • Sicherheitsdirektor, för chefen för en säkerhetsdirektion (länspolismästare)
 • Polizeipräsident, för polismyndighetschefen i Wien (länspolismästare)
GRAD
eller befattning (svensk motsvarighet)
Kommissär (Polissekreterare i befordringsgång) Oberkommissär (Polissekreterare) Rat (Polisintendent) Oberrat (Polisöverintendent) Hofrat (Polismästare) Sicherheitsdirektor-Stellvertreter
Polizeidirektor-Stellvertreter (Biträdande länspolismästare )
Polizeidirektor
. Polizeivizepräsident
Abteilungsleiter BMI (Länspolismästare)
(Biträdande länspolismästare )
(Byråchef RPS)
Polizeipräsident
. Sicherheitsdirektor
Bereichsleiter BMI (Länspolismästare)
(Avdelningschef RPS)
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit (Rikspolischef)
Gradbeteckning på kragspegel Bp-rd-kommissaer-kragen.png Bp-rd-oberkommissaer-kragen.png Bp-rd-rat-kragen.png Bp-rd-oberrat-kragen.png Bp-rd-hofrat-kragen.png Bp-rd-sidirstv-kragen.png Bp-rd-abteilungsleiter-kragen.png Bp-rd-bereichsleiter-kragen.png Bp-rd-generaldir-os.png
Gradbeteckning på axelklaff Bp-rd-kommissaer-schulter.png Bp-rd-oberkommissaer-schulter.png Bp-rd-rat-schulter.png Bp-rd-oberrat-schulter.png Bp-rd-hofrat-schulter.png Bp-rd-sidirstv-schulter.png Bp-rd-abteilungsleiter-schulter.png Bp-rd-bereichsleiter-schulter.png Bp-rd-generaldir-os-schulter.jpg


Polisläkare

Grad eller befattning Vertragsarzt [Polisläkare] ej tjänsteman Rat [Polisläkare] Oberrat [Biträdande polisöverläkare] Hofrat
Leitender Vertragsarzt [Polisöverläkare]
[Polisöverläkare] ej tjänsteman
Chefarzt BPD Wien
stv. Chefarzt BMI [Chefsläkare i Wien]
[Biträdande chefsläkare]
Chefarzt BMI [Chefsläkare]
Gradbeteckning på kragspegel Bp-ad-vertragsarzt-kragen.png Bp-ad-rat-kragen.png Bp-ad-oberrat-kragen.png Bp-ad-hofrat-lva-kragen.png Bp-ad-chefarzt-wien-stv-bmi-kragen.png Bp-ad-chefarzt-bmi-kragen.png
Gradbeteckning på axelklaff Bp-ad-vertragsarzt-schulter.png Bp-ad-rat-schulter.png Bp-ad-oberrat-schulter.png Bp-ad-hofrat-lva-schulter.png Bp-ad-chefarzt-wien-stv-bmi-schulter.png Bp-ad-chefarzt-bmi-schulter.png

Kvalificerade handläggare

Kvalificerade handläggare eller polisförvaltningstjänstemän i högre tjänst ("Verwendungsgruppe A2") rekryteras bland civila som avlagt studentexamen och bland polisförvaltningstjänstemän som genomgått en befordringskurs. De genomgår en en central grundutbildning vid polishögskolan (Sicherheitsakademie des Bundesministeriums für Inneres).

 • Revident (byråsekreterare)
 • Oberrevident (förste byråsekreterare)
 • Amtssekretär (byrådirektör)
 • Amtsrat (avdelningsdirektör)
 • Amtsdirektor (byråchef)

Förvaltningspersonal

Förvaltningspersonalen utgörs av polisförvaltningstjänstemän i facktjänst (administratörer och biträdande handläggare) samt polisförvaltningstjänstemän på kvalificerad mellannivå ("Verwendungsgruppe A3 och A4"). Polisförvaltningstjänstemän i facktjänst rekryteras från kvalificerade mellantjänstemän med minst fyra års tjänst, som genomgått grundutbildning i facktjänst.

Polisförvaltningstjänstemän i facktjänst

 • Fachinspektor (byråinspektör)
 • Fachoberinspektor (förste byråinspektör)

Polisförvaltningstjänstemän i kvalificerad mellantjänst

 • Kontrollor (byråassistent)
 • Oberkontrollor (förste byråassistent)

Teknisk-administrativ personal

Den teknisk-administrativa personalen utgörs av polisförvaltningstjänstemän på mellannivå, på kvalificerad biträdesnivå och på biträdesnivå ("Verwendungsgruppe A5, A6 och A7").

Polisförvaltningstjänstemän på mellannivå

 • Amtsassistent (kansliassistent)
 • Oberamtsassistent (förste kansliassistent)

Polisförvaltningstjänstemän på kvalificerad biträdesnivå och på biträdesnivå

 • Amtswart (expeditionsbiträde)
 • Oberamtswart (förste expeditionsbiträde)

Hit hör vaktmästare och lokalvårdare.

(Inom parentes visas ungefärlig motsvarighet i den svenska statsförvaltningen.) [Inom klammer visar en översättning till tjänstetitlar som saknar motsvarighet i svensk statsförvaltning.]

Poliskårer[redigera | redigera wikitext]

Poliskårer är den federala polisen - Bundespolizei - de kommunala poliskårerna i de 20 städer som har en egen stadspolis samt polisjuristerna (se ovan). Poliskårerna är inga egna myndigheter utan är underställda polismyndigheterna (se ovan).

Tidigare fanns det tre federala poliskårer, Bundesgendarmerie (gendarmeriet), Bundessicherheitswachekorps (civila polisen) und Kriminalbeamtenkorps (kriminalpolisen), men de bildar sedan 2005 en gemensam kår. Sammanslagningen skall vara genomförd till 2008. Då skall gendarmeriets grå och polisens gröna uniformer ersättas av en gemensam blå polisuniform. I förbundspolisen ingår också personal som tillhört tullverkets sedan 2004 nedlagda gränsbevakning - Zollwache.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Bundespolizei

 • Landespolizeikommando, ett ordningspoliskommando vart och ett av Österrikes nio förbundsländer.
  • Bezirkspolizeikommando, 83 polisdistrikt.
   • Polizeiinspektion, 903 vaktdistrikt.
   • Grenzpolizeiinspektionen, 60 gränspolisstationer.
  • Stadtpolizeikommando, 27 polisdistrikt i Wien.
 • Landeskriminalamt, ett kriminalpoliskommando för vart och ett av Österrikes nio förbundsländer.
 • Landesverkehrsabteilung, ett trafikpoliskommando vart och ett av Österrikes nio förbundsländer.
  • Autobahnpolizeiinspektion, 35 motorvägspolisdistrikt.
  • Verkehrsinspektionen . 15 trafikpolisdistrikt.

Personal[redigera | redigera wikitext]

Bundespolizei har 20 000 poliser anställda. De tillhör tre olika befordringsgångar: polisassistenter, polisinspektörer och kommissarier samt polischefer. Till skillnad från i Sverige, så måste alla tre kategorier börja som polisaspiranter och genomgå grundutbildning till polisassistenter.

Eingeteilte Beamte - polisassistenter[redigera | redigera wikitext]

Den blivande polisassistenten rekryteras från det civila livet och genomgår en 24 månader lång praktisk och teoretisk grundutbildning.

GRAD

(Svensk motsvarighet)

Aspirant
Polisaspirant
Inspektor
Polisassistent
Revierinspektor
Polisassistent efter sex års tjänst
Gruppeninspektor
Polisassistent i slutlönegrad
Gradbeteckning på kragspegel Bp-Aspirant-Kragen.PNG Bp-Inspektor-Kragen.PNG Bp aut revierinspektor kragen.png Bp aut gruppeninspektor kragen.png
Gradbeteckning på axelklaff Bp-Aspirant-Schulter.PNG Bp-Inspektor-Schulter.PNG Bp aut revierinspektor schulter.png Bp aut gruppeninspektor schulter.png

Dienstführende Beamte - polisinspektörer och kommissarier[redigera | redigera wikitext]

Den blivande polisinspektören rekryteras från polisassistenterna och genomgår en 7 månader lång teoretisk grundutbildning.

GRAD

(Svensk motsvarighet)

Gruppeninspektor
(Polisinspektör)
Bezirksinspektor
(Polisinspektör med särskild ställning)
Abteilungsinspektor
(Poliskommissarie)
Kontrollinspektor
(Poliskommissarie)
Chefinspektor
funktionsgrupp 6

(Poliskommissarie med särskild ställning)
Chefinspektor
funktionsgrupp 7

(Poliskommissarie med särskild ställning)
Gradbeteckning på kragspegel Bp aut gruppeninspektor e2a kragen.png Bp aut bezinsp kragen.png Bp aut abtinsp kragen.png Bp aut kontrinsp kragen.png Bp aut chefinsp kragen.png Bp aut chefinsp fg7 kragen.png
Gradbeteckning på axelklaff Bp aut gruppeninspektor e2a schulter.png Bp aut bezinsp schulter.png Bp aut abtinsp schulter.png Bp aut kontrinsp schulter.png Bp aut chefinsp schulter.png Bp aut chefinsp fg7 schulter.png

Leitende Beamte - polischefer[redigera | redigera wikitext]

Den blivande polischefen rekryteras från polisassistenter med studentexamen och minst ett års tjänst efter grundutbildningen eller från polisinspektörer utan studentexamen och minst tre års tjänst efter grundutbildningen.

GRAD

(Svensk motsvarighet )

Leutnant (Polischefsaspirant) Oberleutnant (Polissekreterare i befordringsgång) Hauptmann (Polissekreterare i befordringsgång) Major (Polissekreterare) Oberstleutnant (Polisintendent) Oberst (Polisöverintendent) Brigadier (Länspolismästare) Generalmajor (Överdirektör) General (Rikspolischef)
Gradbeteckning på kragspegel Bp aut leutnant kragen.png Bp aut obllt kragen.png Bp aut hptm kragen.png Bp aut major kragen.png Bp aut obstlt kragen.png Bp aut oberst kragen.png Bp aut brigadier kragen.png Bp aut genmjr kragen.png Bp aut general kragen.png
Gradbeteckning på axelklaff Bp aut leutnant schulter.png Bp aut obllt schulter.png Bp aut hptm schulter.png Bp aut major schulter.png Bp aut obstlt schulter.png Bp aut oberst schulter.png Bp aut brigadier schulter.png Bp aut genmjr schulter.png Bp aut general schulter.png

Som särskild befattningsbenämning finns följande tjänstetitel:

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]