CE-märkning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
CE-märke

CE-märkning är en produktmärkning inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

  • Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö
  • Föreskriven kontrollprocedur har följts

För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda. För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan säkerställa att kraven efterlevs. I Sverige är SMP Svensk Maskinprovning ett sådant kontrollorgan.

Lagar[redigera | redigera wikitext]

Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. I princip innebär det att tillverkaren är ansvarig för alla skador som orsakas av den CE-märkta produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna. Medlemsstaterna har förpliktat sig att överföra kraven till nationella regler med bibehållen kravnivå. Det innebär att alla nationella lagstiftningar är harmoniserade. CE-märkningen infördes i Sverige den 1 januari 1994 och kallades EG-märket fram till 1 januari 1995.

De speciella rekommendationer och krav som finns för olika produkter finns i särskilda direktiv och föreskrifter. För att uppfylla kraven i direktiven kan man välja att följa så kallade harmoniserade europeiska standarder, utfärdade av CEN, CENELEC och ETSI. Dessa är mer tekniskt detaljerade. Att standarderna är harmoniserade innebär att de är godkända mot ett direktiv.

Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är den lag som gäller om CE-märkning sedan år 2011, och den ersätter de gamla lagarna från år 1992[1].

Från om med den 1 juli 2013 skall byggprodukter vara CE-märkta mot Byggproduktförordningen.[2]

Falsk CE-märkning[redigera | redigera wikitext]

Skillnaden mellan den europeiska och kinesiska CE-symbolen.

En symbol som är mycket lik CE-symbolen är China Export-symbolen. En skillnad är att den kinesiska symbolen har ett tydligt kortare avstånd mellan C och E, än vad EU:s symbol har. China Export-symbolen säger inget om hur säker en produkt är, utan visar bara att produkten är tillverkad i Kina. Detta gör att en konsument kan få uppfattningen att en produkt uppfyller EU:s grundläggande krav, trots att den kanske inte gör det. [3][4]

Enligt ett officiellt svar från Europeiska kommissionen är dock ovanstående enbart en vida spridd missuppfattning, det finns inget "officiellt" China Exportmärke, i alla fall räknas de inte i EU. Det torde i stället röra sig om felaktiga CE-märkningar, som kan finnas på både produkter som uppfyller kraven och sådana som inte gör det. I EU räknas detta märke som CE-märke och om produkterna inte uppfyller kraven, så får de inte säljas.[5]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll”. Svensk författningssamling 2011:791. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2011791-om-ackrediterin_sfs-2011-791/. Läst 21 maj 2013. 
  2. ^ ”CE-märkning av byggprodukter”. 22 februari 2013. http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-och-marknadskontroll/. 
  3. ^ ”Falsk CE-märkning ger falsk trygghet”. Svt.se. 1 juli 2011. http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?showResults2501885=true&a=2468758&d=22620. 
  4. ^ ”Be Aware of the China Export mark !!!”. Youtube.com. 7 december 2007. http://www.youtube.com/watch?v=WSh9ZokzALA. Läst 17 januari 2012. 
  5. ^ ”Answer to a written question - China Export (CE) mark feeding off the reputation of the European Conformité européenne (CE) mark - P-5938/2007”. 29 juli 2008. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2007-5938&language=EN. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]