Centrala studiestödsnämnden

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Centrala Studiestödsnämnden)
Hoppa till: navigering, sök

Koordinater: 62°23′20.4″N 17°18′46.2″Ö / 62.389000°N 17.312833°Ö / 62.389000; 17.312833

Centrala studiestödsnämnden
Centrala Studiestödsnämnden logo.svg
Inrättad 1964
Myndighetschef Christina Gellerbrant Hagberg
Antal anställda ca. 900
Regleringsbrev För budgetåret 2013
Webbplats csn.se

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är en svensk myndighet under Utbildningsdepartementet med säte i Sundsvall. CSN finns på 11 orter runt om i landet, huvudkontoret ligger i Sundsvall och kundcentret i Kiruna.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och hemutrustningslån.

Det innebär att CSN

 • prövar om en person har rätt till studiestöd
 • betalar ut studiestöd till honom eller henne
 • hanterar återbetalningen av lån.

De studiestöd som CSN har hand om är följande:

 • Studiehjälp - till studerande på gymnasienivå (16-20 år)
 • Studiemedel - till studerande på gymnasieskola, komvux, folkhögskola, högskola eller universitet
 • Rg-bidrag - bidrag till resor och boende för elever med funktionsnedsättning på riksgymnasier.

CSN har även hand om hemutrustningslån till utländska medborgare, främst flyktingar. Det är ett lån avsett för inköp av köksutrustning och möbler.

CSN är också utsedd av regeringen att vara ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom studiestödsområdet.

CSN:s organisation och styrning[redigera | redigera wikitext]

CSN:s verksamhet hör till Utbildningsdepartementet.

CSN:s högsta chef är generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. Hon är utsedd av regeringen. Till sitt stöd har hon bland annat ett insynsråd.

Insynsrådet är även det utsett av regeringen och fungerar som en rådgivande grupp till generaldirektören. Rådet har också till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och medborgarna.

På CSN finns det en stab som också utgör ett administrativt stöd till generaldirektören, ställföreträdande generaldirektör, internrevisorn samt alla avdelningschefer.

CSN:s verksamhet är uppdelad på sju olika avdelningar, där varje avdelning har en egen chef. Tillsammans med generaldirektören bildar dessa chefer CSN:s ledningsgrupp som organiserar myndighetens verksamhet.

Centrala studiestödsnämndens författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Centrala studiestödsnämndens författningssamling är en samling föreskrifter som nämnden givit ut. Har man fått ett beslut från CSN angående studiemedel som man anser är felaktigt kan man överklaga detta till Överklagandenämnden för studiestöd. Har man fått ett beslut från CSN angående återbetalning av studiemedel som man anser är felaktigt kan man överklaga detta till behörig förvaltningsrätt http://domstol.se/Sok/?tab=contact Studier som bedrivits utan framgång och därmed inte lett vidare till anställning inom yrkesområdet som studierna varit ämnade för kan ansöka om att studielånet avskrivs helt eller delvis.

Historik[redigera | redigera wikitext]

 • Det första studiestödet betalades ut 1919. Studiestödet bestod då av ett lån på högst 1 500 kronor per läsår. Lånet skulle betalas tillbaka inom tio år.
 • Det allmänna studiebidraget infördes 1957. Bidraget var då 34 kronor per månad för elever i åldern 16-18 år. Innan dess var det vanligt med olika former av stipendier med krav på studielämplighet.
 • CSN bildades 1964 genom en sammanslagning av två myndigheter: Studiehjälpsnämnden och Garantilånenämnden. CSN stod då för Centrala studiehjälpsnämnden.
 • Det studiemedelssystem som vi till stora delar har kvar än i dag infördes 1965. Samma år startades också ett antal lokala studiemedelsnämnder. Nämndernas uppgift var att pröva rätten till studiestöd och att betala ut studiemedel till studerande vid högskolor och universitet.
 • CSN flyttade från Stockholm till Sundsvall 1974. Då ändrades även namnet till Centrala studiestödsnämnden. Huvudkontoret ligger fortfarande i Sundsvall.
 • Den så kallade vuxenstudiereformen 1975 innebar att vuxna gavs möjlighet att läsa på gymnasienivå, framför allt på komvux. Då infördes också vuxenstudiestöd som betydde att den studerande fick ett studiestöd på samma nivå som om han eller hon hade haft a-kasseersättning.
 • För prövning av ärenden om vuxenstudiestöd skapades 1975 vuxenutbildningsnämnder i varje län. Studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna var självständiga myndigheter med egna uppdrag och egna styrelser. CSN hade ansvar för nämndernas handläggning av ärenden om studiestöd samt fördelade anslagen.
 • Studiehjälp till studerande på gymnasienivå började CSN ha hand om 1986. Ansvaret för detta låg tidigare hos kommuner, landsting, folkhögskolor och privata skolor.
 • Studiemedelssystemet reformerades 1989, vilket bland annat medförde ett nytt återbetalningssystem samt ett förbättrat studiestöd för studerande utomlands.
 • CSN började ha hand om hemutrustningslån 1991. Den 1 juli 1992 bildade CSN tillsammans med studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna en gemensam myndighet - CSN.
 • Studiestödssystemet förändrades på nytt 2001. Vuxenstudiestöden togs då bort, vilket innebar att studiemedelssystemet blev det enda studiestödet för vuxna. Även återbetalningen av studielån förändrades. CSN införde också annuitetslånet, som är det studielån som finns i dag.
 • Under 2006 infördes bland annat ett tilläggsbidrag för föräldrar med studiemedel. Dessutom höjdes åldersgränsen för att kunna få studiemedel från 50 till 54 år.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • CSN.se (officiell webbplats)