Christian Catholic Church

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Christian Catholic Church
Grundad 1896
Nedlagd 1942
Typ Kristet samfund
Säte Zion, Illinois
Officiella språk Engelska

Christian Catholic Church of Zion var ett kristet trossamfund, som bildades 1896 och kring sekelskiftet 1899-1900 växte fram kring den skotsk-amerikanske väckelseevangelisten John Alexander Dowie.

Under 1890-talet var Dowie verksam i Chicago och år 1900 köpte han land vid Lake Michigan, norr om staden och bildade ett kristet kollektiv som han kallade Zion. Dowie bildade också ett företag, som kom att få namnet Zion Industries, för att finansiera kollektivet.

Två viktiga inslag i kyrkans lära var helbrägdagörelse genom tro och ett heligt liv. Dowies anhängare förväntades t ex avstå från tobak, alkohol, fläskkött, läkare och mediciner.

Dowie och hans närmsta anhängare började även kläda sig själv i långa prästskrudar, efter förebild från översteprästen Aron i Gamla Testamentet. Troendedop genom trefaldig nedsänkning praktiserades. [1]

Genom stora väckelsekampanjer och tidningen Leaves of Healing spreds detta budskap som en präriebrand och redan 1905 hade man drygt 30 000 medlemmar runt om i världen. 7 500 av dessa slog sig ner i Zion City.

Kyrkans missionsverksamhet i södra Afrika ledde där, i kombination med inspiration från traditionell afrikansk religionsutövning, fram till bildandet av så kallade sionistkyrkor.

Splittring[redigera | redigera wikitext]

1903 deltog Dowie i en, massmedialt mycket uppmärksammad, "böneduell" med Mirza Ghulam Ahmad, grundare av den muslimska Ahmadiyya-rörelsen. Båda bad Gud att avslöja motståndaren som varande en falsk profet. Ahmad och hans anhängare tolkade Dowies fortsatta öde som ett bönesvar.

Från 1905 och fram till sin död två år senare drabbades Dowie nämligen av en serie strokes som undergrävde såväl hans hälsa som förtroende som helandeförkunnare.

1906 fick Dowie sparken och ersattes av Wilbur Glenn Voliva, under vars ledning kyrkan fick namnet Christian Catholic Apostolic Church in Zion och allt mer utvecklades till en sekt.

Voliva höll hård kontroll över staden Zion och dess invånare, han till och bestämde vem som skulle gifta sig med vem. Voliva hävdade att jorden var platt och detta lärdes ut i stadens skolor och spreds via kyrkans radiostation. Voliva förutsade även vid fyra tillfällen att jorden skulle gå under: 1923, 1927, 1930 och 1935, utan att vid något tillfälle bli sannspådd. [2]

Under den stora depressionen efter Wall Street-kraschen gick Zion Industries i konkurs och efter Volivas död 1942 upplöstes kyrkan.

En mindre grupp troende, under ledning av Michael Mintern, bildade istället vad som kom att bli Christ Community Church (CCC). CCC har genom sitt stöd till missionsorganisationen Zion Evangelical Ministries of Africa fortsatt kontakt med sionistkyrkor i södra Afrika.

Internationell avläggare[redigera | redigera wikitext]

I södra Afrika finns det fortfarande en kyrka kallad Christian Catholic Apostolic Church in Zion in South Africa.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Christianity in South Africaav Richard Elphick och T. R. H. Davenport
  2. ^ Gardner, Martin (1957). ”Flat and Hollow” (på English). Fads and Fallacies in the Name of Science (Second Edition). Dover Publications. ISBN 0486203948