Cincinnatusorden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Cincinnatusordens insignier.

Cincinnatusorden (engelska: Society of the Cincinnati) är en nordamerikansk orden som stiftades av en förening officerare efter nordamerikanska befrielsekriget 1783. Dessa kallade sig cincinnater, då de likt den antika romerska förebilden Cincinnatus, återvände efter kriget till sina lantliga göromål. Ordenstecknet skulle vara ärftligt. Ordenssällskapet ansågs dock strida mot republikens idé, och man upphörde snart att välja nya medlemmar. George Washington var ordens förste president, och bland mottagarna av denna utmärkelse fanns bland andra Axel von Fersen d.y. och Curt von Stedingk.

I dag finns sammanslutningar i bland annat USA och Frankrike som har syftet att fortsätta den ursprungliga ordens förvärv.