Curt Weibull

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ungdomsfoto av Curt Weibull från Hovfotograf Rahmn i Lund.
Curt Weibulls gravsten.

Curt Hugo Johannes Weibull, född 19 augusti 1886 i Lund, död 10 november 1991 i Göteborg,[1] var en svensk historiker, professor vid Göteborgs högskola 1927–1953, samt dess rektor 1936–1946. Han var son till historikern Martin Weibull och Sophie Winberg samt bror till professorn Lauritz Weibull. Han var far till historikern Jörgen Weibull samt Eskil och Christer Weibull. Curt Weibull är begravd på Norra kyrkogården i Lund.[2]

Weibull studerade i Lund och lade 1915 fram sin avhandling Saxo: kritiska undersökningar i Danmarks historia från Sven Estridsens död till Knut VI. Tillsammans med brodern Lauritz blev han tidigt influerad av den källkritiska skola som växt fram i Tyskland under Leopold von Ranke. Tillsammans kritiserade de skarpt den dåvarande nationalistiskt präglade historieskrivningen och menade att endast sådant som var faktiskt vetbart skulle ligga till grund för historieskrivningen.

Under åren 1915 till 1921 framlade han ett antal mycket kritiska uppsatser, som angrep den svenska historieskrivningen runt 1000-talet för tradering det vill säga att den byggde på uppgifter som överförts i flera led och förvanskats över tid. Han noterade att historieskrivare använt mustiga isländska källor av sagokaraktär och politiska syften från 1200-talet, speciellt Snorre Sturlasson och Saxo Grammaticus hellre än de ganska torftiga men samtida källor som faktiskt fanns, exempelvis runinskrifter, Vita Anskarii, Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum samt de ursprungliga fragment av norsk-isländska skaldedikter som Snorre parafraserade. En av de händelser där han visar på motsägelser i de olika källorna är beskrivningen av Slaget vid Svolder.[3]

År 1928 författade Curt Weibull en artikel om Drottning Kristinas abdikation,[4] och 1931 en bok om hennes liv, och när Sven Stolpe år 1960 utgav ett verk i två band om densamma skrev han en artikel med titeln Om drottning Christinas trosskifte och tronavsägelse[5] som gick till hårt angrepp mot denne. Detta ledde till en omfattande polemik mellan Weibull och Stolpe. I stora drag handlade debatten om Weibulls ståndpunkt att Kristina var en starkt religiös person och att den katolska kyrkans källor om henne är tillförlitliga ställd mot Stolpes ståndpunkt att hennes abdikation föranleddes av ett starkt intresse för libertinismen vilken hon kunde närma sig som katolik.[6]

År 1946 utnämndes han till hedersdoktor vid Aarhus universitet.[7]

Weibull var aktiv in i det sista och skrev sin sista artikel vid 105 års ålder, under rubriken Medicinska högskolan och tillkomsten av Göteborgs universitet ingående i Profiler och projekt: Göteborgs universitet hundra år: aktuell humanistisk forskning (1991).

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sveriges dödbok 1901–2009, DVD-ROM, Sveriges Släktforskarförbund 2010
  2. ^ Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord: "Curt Weibull" (2010-02-01)
  3. ^ Thurén, Torsten (2007). ”Uppgifter i flera led - tradering”. Källkritik. Stockholm: Liber AB. Sid. 60-65. ISBN 978-91-47-05293-6 
  4. ^ Weibull, Curt (1928). ”Drottning Christinas övergång till katolicismen”. Scandia - Tidskrift för historisk forskning "1" (2): sid. 215-257. ISSN 0036-5483. http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/1561/1265. Läst 2011-12-23. 
  5. ^ Weibull, Curt (1962). ”Om drottning Christinas trosskifte och tronavsägelse”. Scandia - Tidskrift för historisk forskning "28" (2): sid. 14-326. ISSN 0036-5483. http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/733/519. Läst 2011-12-23. 
  6. ^ Thurén, Torsten (2007). ”Drottning Kristinas tronavsägelse”. Källkritik. Stockholm: Liber AB. Sid. 175-197. ISBN 978-91-47-05293-6 
  7. ^ ”Æresdoktorer proklameret af Aarhus Universitet”. Aarhus universitet. http://www.au.dk/om/profil/historie/haedersbevisninger/aeresdoktorer-proklameret-af-aarhus-universitet/. Läst 12 november 2013. 

Läs vidare[redigera | redigera wikitext]

  • Sven A. Nilsson, "Curt Weibull", Årsbok – Vetenskapssocieteten i Lund 1991