Digitalt certifikat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ett digitalt certifikat är en sorts elektronisk legitimation utfärdat av en certifikatauktoritet, CA.

Ett digitalt certifikat innehåller bland annat:

 • Identitet på ägaren, till exempel namn
 • Ägarens publika nyckel
 • Giltighetsperiod
 • Löpnummer på certifikatet (inom CA)
 • Användningsområde
 • Utfärdarens identitet
 • Utfärdarens elektroniska signatur

EU[redigera | redigera wikitext]

Den 30 november 1999 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer. Direktivet trädde i kraft den 19 januari 2000 och skulle vara genomfört i medlemsstaterna senast den 19 juli 2001. [1] [2]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige genomfördes direktivet genom lagen (2000:83) om kvalificerade elektroniska signaturer som trädde i kraft 2002-01-01.[3]

Lagen gäller sådana certifikatutfärdare som är etablerade i Sverige och som utfärdar kvalificerade certifikat till allmänheten.[4] En certifikatutfärdare som avser att utfärda kvalificerade certifikat till allmänheten är skyldig att anmäla detta hos Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet.[5] Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av lagen.[6]

Tillsynsmyndighetens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.[7]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:SV:HTML
 2. ^ http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GN03117
 3. ^ https://lagen.nu/2000:832
 4. ^ https://lagen.nu/2000:832#P1
 5. ^ https://lagen.nu/2000:832#P8
 6. ^ https://lagen.nu/2000:832#P20
 7. ^ https://lagen.nu/2000:832#P23


Se även[redigera | redigera wikitext]