Diskussion:Åland

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ekonomi[redigera | redigera wikitext]

Borde inte någon som är kunnig på området lägga till information om Ålands ekonomi/näringsliv samt dess omfattning, då jag av andra källor förstått att den skiljer sig från Finlands.

Svenska språket[redigera | redigera wikitext]

Passusen: " Under senare år har dock svenskans ställning i landskapet försvagats dramatiskt[källa behövs] genom det finska språkets ökande betydelse inom näringslivet och myndighetskontakterna österut," borde skrivas om. Jag kan definitivt inte hålla med om att det skett någon dramatisk försämring i detta? Snarare är det väl så att man i ett gränsområde alltid har behov av språk-kunnigt folk i näringslivet. Om man ser på officiell statistik så har andelen Svenskspråkiga sjunkit från 94,5% till 92%, medan antalet finskspråkiga ökat från 4,6 till 5,0%, däremot har andelen "andra" mera än fördubblats. AndersG

Är det en bra idé att lägga in artiklar såsom Mariehamn i artikeln om Åland? Eller delar därav? Pellaj 5 oktober 2004 kl.12.43 (CEST)

Hembygdsrätten[redigera | redigera wikitext]

I avsnittet om hembygdsrätten är sista avsnittet djupt vilseledande. Det som står före skrönan om tysk hotellkedja är till stora delar korrekt. Hembygdsrätten tillkom som en del av självstyrelsen 1921, syftet var att garantera ålänningarna dess svenska språk och kultur. Hembygdsrätten innehåller tre huvudområden. 1. Rätten att äga mark 2. Rätten att bedriva näring 3. Rätten att ställa upp och att rösta i lagtingsvalet. (I kommunalvalet får du rösta även utan hembygdsrätt efter en tids fast boende) Mellan raderna på dessa tre punkter kan man utläsa ett skydd mot förfinskning. Finland skulle inte ha möjlighet att flytta in större befolkningsgrupper eller etablera större företag och på så vis snedvrida språkbilden, man skulle inte heller ha möjlighet att rösta in sina egna i det åländska parlamentet,Lagtinget. Detta har tydligen fungerat eftersom ca 94% har svenska som modersmål. Nämn en svenska kommun med den siffran? Hembygdsrätten har också lett till problem genom att den ibland upplevs av utomstående att Åland är ett slutet samhälle, så är det inte. Man får utan större problem dispens för att köpa hus om det är för fast boende, eller näringsrätt, både tillfällig och permanent . Sålunda; ta bort avsnittet om den tyska hotellkedjan, den har ingen förankring i verkligheten.


Är inte det sista stycket om hembygdsrätten finskfientlig? "Hembygdsrätten har som huvudsaklig uppgift att skydda den åländska kulturidentiteten och landskapsbilden, i klartext att förhindra en oproportionerlig invandring av finskspråkiga till det enspråkigt svenska Åland — en av de viktigaste ingredienserna i det minoritetsskydd den åländska självstyrelsen utgör."

Hembygdsrätten är ett minoritetsskydd mot all invandring, inte finskan enbart. För att artikeln skall bli politisk helt neutral kanske den skulle ändras. /osignerad

Hembygdsrätten är främst ett språkskydd. Den är ett minoritetsskydd i den meningen att den (i Finland som helhet) svenskspråkiga minoritetens språk och kultur skall skyddas. Hembyggdsrätten är absolut inte ett skydd mot invandring. Det är ett kraftigt felaktigt påstående (på gränsen till kränkande). Invandring (förutom finsk sådan) är inget hot mot det svenska språkets ställning. Endast förfinskning kan hota det svenska språkets ställning och hembyggdsrätten är därmed i praktiken ett skydd mot förfinskning. Observera att skydd mot förfinskning varken är Finlandfientligt (då Finland officiellt är ett tvåspråkigt land) eller finskfientligt (då det är lättare för en finländare (oavsett språklig bakgrund) att få hembyggdsrätt än t.ex. en Norrman). Skydd mot förfinskning är uteslutande en språkfråga i ett enspråkigt svensktalande område. /Icaros 17 januari 2008 kl. 17.25 (CET)

Hembygdsrätten[redigera | redigera wikitext]

Lagen om hembygdsrätt trädde i kraft 1954. Då delades hembygdsrätt ut åt alla finländska medborgare som hade varit mantalsskrivna på Åland under dom fem föregående åren.

Den Åländska värnpliktslagen[redigera | redigera wikitext]

En finländsk medborgare som flyttat till Åland före tolv årsålder är befriad från värnplikten även om han inte sökt/fått hembygdsrätt. En finländsk medborgare född på Åland som flyttat bort och flyttar tillbaka efter tolv årsålder är sedan sjuttiotalet även han befriad från värnplikt.

Namnet Åland[redigera | redigera wikitext]

Att det finska "Ahvenanmaa", skulle betyda "abborrlandet" är en efterkonstruktion på grund av ljudlikheter som forskarna inte mer anser vara riktig. Man har talat om ett fornnordiskt "ahwaland", som betyder "vattenland" (tänk på "aqua"!) m.m. I dagens situation är det nog riktigast att inte presentera någon översättning alls; översättningar av egennamn är ju också annars sällsynta. /194.112.0.7 27 november 2004 kl.20.05 (CEST)

Fotnot: I modern svenska har *ahwa blivit å, dvs ett vattendrag. /81.232.72.148 3 april 2005 kl.01.47 (CEST)

Det finska namnet togs bort, först av en anonym användare den 21 oktober, helt utan motiveringar (se här), och sedan åter för några dagar sedan, med hänvisning till att Åland är enspråkigt svenskt och att detta är 'svenska wikipedia'. Jag lägger tillbaka det, med tydligt angivande av att detta är det finska namnet. Detta är 'svenska' WP, men i betydelsen 'svenskspråkiga', inte 'rörande Sverige'; och i vilket fall är det av klart encyklopediskt intresse att ange vad det officiella finska namnet är, eftersom Åland i dag är en (autonom, men ändå) del av Finland.--Jörgen B 17 november 2006 kl. 18.49 (CET)

Jag håller inte med. Ett angivande av det finska namnet implicerar att det finska namnet har en officiell status på Åland. Så är inte fallet. Det finska namnet bör därför inte anges i en svensk mall. Att Åland är en del av Finland saknar härvidlag betydelse. En jämförelse kan göras med vad som gäller för artikeln Närpes. Däremot kan det finnas anledning att nämna det finska namnet i artikelns brödtext. Jag anser därför för egen del att det finska namnet skall tas bort.Icarus 17 november 2006 kl. 23.27 (CET)

Att säga att Åland inte har ett officiellt namn är nog inte riktigt sant, se fast här på alla statliga instansers informationssidor om åland (från Åland märk väl). Åland är enspråkigt svenskt, men det har ett finskt namn och hör på pappren till Finland ännu. Vad skulle vara så farligt att nämna det finska namnet....det är ju bara information. Alla andra län och landskap har finska namn, de har likaså svenska namn. [1] MoЯsE 17 november 2006 kl. 23.51 (CET)
Om du vill att de finska namnen på svenska orter ska finnas med på svenska wikipedia bör nog en mer allmän diskussion avgöra frågan. Mitt förslag är att du börjar med att lägga in Tukholma under Stockholms namn. Det bör leda till en bra diskussion om huruvida de finska namnen ska finnas med på svenska wikipedia. Om du får det accepterat kan vi återkomma till frågan om Åland. Det är ju inte säkert att Ahvenanmaa ska finnas med trots att Tukholma accepteras i och med att finska är ett officiellt minoritets språk i Stockholm men inte på Åland och det bor en betydligft större andel finsktalande i Stockholm än på Åland. Hursomhelst bör du ha mer på fötterna innan du fortsätter ditt redigeringskrig i den här frågan. Icaros 19 november 2006 kl. 18.31 (CET)
Hyfsa debatten! Ingen har ännu påbörjat ett redigeringskrig i den här frågan och förhoppningsvis slipper vi det. En parallell till den här frågan (som det dessutom utbröt ett mindre redigeringskrig om) är huruvida det finskspråkiga namnet Haaparanta skulle finnas med i artikeln Haparanda kommun eller ej. Resultatet där blev, och nu citerar jag ur diskussionssidan, "Haparanda kommun / Haparanda stad däremot är en svensk myndighet och i Sverige har myndigheter uteslutande svenskspråkiga namn." Artikeln Ålands län innehåller i skrivande stund både det svenskspråkiga och det finskspråkiga namnet i faktarutan (Ålands län/Ahvenanmaan lääni). Jag, ur mitt något begränsade perspektiv, föreslår följande: Artikeln Åland anger inte det finskspråkiga namnet Ahvenanmaa i faktarutan eftersom det inte finns någon på Åland som kallar öarna för det. (Ingen på Limön lär heller kalla ön Kalkkisaari.) Artikeln Ålands län, varande ett län och en myndighet i Finland, anger både det svenskspråkiga och det finskspråkiga namnet i faktarutan. /Dewil 19 november 2006 kl. 18.55 (CET)
Tukholma i Stockholmsartikeln har det redan varit redigeringskrig om minst en gång, så att sätta igång ännu ett verkar onödigt. //Lelle1987 19 november 2006 kl. 18.42 (CET)
Hej hör nu, vi talar här om ett finländskt landskap, det har ett finskt namn också - varför ska det inte nämnas "bara för att ingen använder det", så klart folk använder det, det är ju ett officiellt namn. Vi talar inte alls om Sverige här. MoЯsE 19 november 2006 kl. 19.18 (CET)

Tänkte bara komma med en litet inlägg. I estniska wikipedia skriver de ut orternas svenska och tyska namn där de existrar trots att ingen talar varken svenska eller tyska i dessa kommuner numera. I mitt tycke kan man nämna i texten (inte nödvändigtvis i faktaboxen) Ålands namn på andra språk (t.ex. Ahvenamaa på estniska). Migro 19 november 2006 kl. 20.24 (CET)

Men skriver de ut de ryska ortnamnen...? /Dewil, ställer frågor om ömma tår, 19 november 2006 kl. 22.55 (CET)

Man kan notera att samtliga svenska uppslagsböcker jag har konsulterat anser att det finska namnet är av tillräckligt encyklopediskt intresse för att de skall ta med det.MoЯsEs argument att namnet används av Ålands myndigheter själva är riktigt, men egentligen inte helt nödvändigt. Den viktigaste poängen är att information om att ögruppen har ett finskt namn inte är något ställningstagande i frågan om landskapets språkliga status (varken här eller i NE). Den klargör vi däremot klart och entydigt i de följande meningarna, där det slås fast att Åland är enspråkigt svenskt.--Jörgen B 25 november 2006 kl. 16.23 (CET)

Mitt förslag är att man gör en fakta ruta med som räknar upp Ålands namn på olika språk. I rutan bör finska, engelska, ryska, estniska, tyska och franska. På Åland finns även relativt många personer med Iranskt och Kurdiskt ursprung. /Icaros 5 februari 2009 kl. 12.58 (CET)
Varför? Spontant känns det väldigt onödigt och helt annorlunda mot hur man gör i andra georgrafiartiklar.Sjö 5 februari 2009 kl. 13.03 (CET)
Det är ett försök att hitta en lösning på problemet. Alternativet är att endast det svenska namnet finns med i artikeln. Du behöver inte lägga dig i om du inte har något konstruktivt att komma med. Var är ditt förslag? /Icaros 5 februari 2009 kl. 13.54 (CET)
Ett citat från 19 november 2006: "vi talar här om ett finländskt landskap, det har ett finskt namn också - varför ska det inte nämnas "bara för att ingen använder det", så klart folk använder det, det är ju ett officiellt namn." Jag vill tillägga till detta: Eftersom cirka 5 procent av Ålands befolkning talar finska använder väl dessa namnet Ahvenanmaa? Varför ska inte dessa finsktalande, Ålands näst största folkgrupp, få ha med sitt namn på landskapet? Det skulle vara diskriminering av de finsktalande i landskapet om inte namnet Ahvenanmaa nämns. MaxLove 6 februari 2009 kl. 08.06 (CET)
Om du vill att de finska namnen på svenska orter ska finnas med på svenska wikipedia bör nog en mer allmän diskussion avgöra frågan. Mitt förslag är att du börjar med att lägga in Tukholma under Stockholms namn. Det bör leda till en bra diskussion om huruvida de finska namnen ska finnas med på svenska wikipedia. Om du får det accepterat kan vi återkomma till frågan om Åland. Det är ju inte säkert att Ahvenanmaa ska finnas med trots att Tukholma accepteras i och med att finska är ett officiellt minoritets språk i Stockholm men inte på Åland. /Icaros 6 februari 2009 kl. 14.40 (CET)
Det är åtminstone ett fel i ditt resonemang om Stockholm. Den finsktalande befolkningen i Stockholm utgör en mycket mindre andel av stadens totalbefolkning än vad den finsktalande minoritetens andel på Åland utgör. MaxLove 6 februari 2009 kl. 21.40 (CET)
Och när det gäller artikeln Haparanda, en stad som har många invånare som talar åtminstone något av de två minoritetsspråken meänkieli eller finska, finns faktiskt namnet Haaparanta med i början av texten. MaxLove 6 februari 2009 kl. 22.58 (CET)
Det är sorgligt att du inte kan ta reda på fakta i de ämne du kommenterar. Meänkieli är ett officiellt minoritetsspråk i Haparanda precis som finska är officiellt minoritetsspråk i Stockholm. Finska är dock INTE officiellt minoritetsspråk på Åland och ska därmed INTE lyftas fram mer än något annat av Ålands INOFFICIELLA minoritetsspråk. /Icaros 9 februari 2009 kl. 12.36 (CET)

Om det är något som är sorgligt i den här diskussionen, så är det nog inte att jag är okunnig. Om du slår upp artikeln Sveriges officiella minoritetsspråk så ser du att det står att "De berörda kommunerna för samisktalande är Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna. De två sistnämnda ingår också i stödområdet för talare av finska och meänkieli, som dessutom omfattar Pajala, Haparanda och Övertorneå kommuner." Det gäller alltså inte bara Haparanda, utan fyra Norrbottenskommuner till. Dessutom står det att "Talare av officiella minoritetsspråk ges ett fåtal privilegier i övriga delar av landet, exempelvis har skolbarn rätt till ett par timmars hemspråksundervisning i veckan även om det bara gäller ett enda barn i ett visst skolområde. Lagen stipulerar vidare att forskning och undervisning i språken skall ske vid åtminstone en svensk högskola eller ett universitet." Så jag vet inte hur du har kunnat få för dig att finska skulle vara ett officiellt minoritetsspråk enbart i Stockholm. Statusen för de 5 minoritetsspråken i Sverige gäller, som du ser, över hela landet. När det gäller samiska, finska och meänkieli finns det speciella privilegier för de tre språken i Norrbotten. Sedan är det ju frågan om man ska räkna finska och meänkieli som två skilda språk. Men den skillnaden görs i alla fall i den lagtext som avser de 5 minoritetsspråken i Sverige, även om det kanske inte ur lingvistisk synpunkt är helt korrekt att anse att meänkieli är ett eget språk.
Och en annan sak. Du skriver 4 februari 2009 så här: (Tog bort det felaktiga namnet Ahvenanmaa som stöder den finska ockupationen av Åland.) Hur kan Åland vara ockuperat av Finland? I artikeln Åland står följande: "Ett internationellt avtal deklarerade samtidigt Åland som en neutral och demilitariserad zon. Det främsta argumentet för beslutet var Finlands tvåspråkighet: I grundlagen är språken finska och svenska likställda och likvärdiga. I och med det ansågs ålänningarnas rätt tillfredsställd och de utgjorde dessutom en garanti för fortsatt bevarande av svenskan i Finland." Hur kan Åland vara ockuperat när det är demilitariserad zon? Och ytterligare en sak: På de allra flesta språk som används i Wikipedia, står förutom namnet Åland, även det finska namnet på ögruppen. Det gäller t.ex. norska (bokmål och nynorska), danska, tyska, engelska och till med så avlägsna språk som Swahili, Bahasa Indonesia och Bahasa Melayu.

För ytterligare läsning: Not nr 9 till artikeln Åland är en hänvisning till en artikel i Dagen Nyheter, publicerad 2002-07-31 inför 80-årsdagen av Ålands självstyre. I artikeln står bland annat: Enligt opinionsundersökningar skulle 70 procent rösta för att fortsätta tillhöra Finland och det märks när vi pratar med folk om idén att byta moderland. Men läs gärna hela artikeln! Och vad händer nu? Jo, jag jag lägger tillbaka det finska namnet på Åland, som Migro hade lagt in, men som du tog bort. Nu när du vet att det finska namnet på Åland finns på en massa språk i Wikipedia kanske du går in på alla de sidorna och tar bort det finska namnet? Du lär inte bli populär inom Wikipedia i så fall. Och jag tycker att det är fel att inte just den svenska upplagan av Wikipedia ska få ha med det finska namnet på Åland bara för att Icaros har valt att censurera bort det. Med vänlig hälsning. MaxLove 11 februari 2009 kl. 13.19 (CET)

Du visar dessvärre ytterligare prov din okunskap om ämnet och om hur wikipedia fungerar. Du håller i ovanstående text med mig om att finska är ett officiellt minoritetsspråk i Stockholm. Bra! Du vägrar dock ta reda på korrekta fakta om Åland. Finska är INTE ett officiellt minoritetsspråk på Åland. Du svamlar om Finlands tvåspråkighet men fattar inte att detta inte gäller Åland. Ålands autonomi regleras av självstyrelselagen. Läs på! Sluta påstå att Åland är tvåspråkigt! Åland är enspråkigt svenskspråkigt enligt lag. Förstår du? Sverige har officiella minoritetsspråk (bl. a finska). Det finns inte något officiellt minoritetsspråk på Åland. Vad är problemet? Nr 2: Du får inte ändra i artikeln före konsensus uppnås på diskussions sidan. Detta är ett brott mot wikipedias regelverk. Sluta redigeringskriga. /Icaros 11 februari 2009 kl. 16.13 (CET)
Det är totalt meningslöst att diskutera med dig. Du vägrar ta emot sakskäl. Det här verkar också andra wikipediaanvädare har fått erfara från dig. Jag avslutar nu diskussionen. Titta gärna på http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etikett MaxLove 11 februari 2009 kl. 19.42 (CET)
Den som pratar om att man inte får göra dittan och dattan för att detta bryter mot Wikipedias regelverk, är den som verkligen inte förstått hur Wikipedia fungerar. Wikipedia har inget regelverk, och om man ändå hittar något som liknar en regel som hindrar förbättring av uppslagsverket, ska man strunta i den. I sakfrågan ska vi så klart nämna det finska namnet, eftersom det trots allt finns en betydande minoritet finskspråkiga på ö-gruppen. Huruvida vid ska nämna Tukholma i introt till Stockholm är en fråga för den artikeln. Varje artikel bedöms för sig. /Grillo 12 februari 2009 kl. 16.58 (CET)
Den 20 november 2006 kl. 20.06 lade Icaros till en inforuta om Åland som bl.a innehöll namnet Ahvenanmaa. Se:http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85land&action=edit&oldid=3128344 Namnet Ahvenanmaa togs bort från inforutan den 4 febr 2009 kl. 08.08 av den nyregistrerade och troligen oerfarna Vidde7. Och inte nog med det, i historiken över artikeln Åland och på dess diskussionssida kan man se att två användare, Icaros och Icarus båda uppträder i redigeringar och diskussioner gällande Åland. Som synes är det enda som skiljer namnen åt de båda bokstäverna 'o' och 'u'. Att det är så här kan vem som vill se av historiken för artikeln och för dess diskussionssida. Det här bidrar ju till att förvirra diskussionen. Vore det inte lämpligt att de båda användarna kommer överens om att den ena av dem byter användarnamn, när båda tydligen är lika intresserade av Åland? Enligt Icaros önskemål den 20 november 2006 lägger jag nu tillbaka namnet på det ställe där Vidde7 tog bort det och sedan hoppas jag att Icaros är nöjd med det. MaxLove 14 februari 2009 kl. 17.55 (CET)
Jag motsäger mig som bekant att det finska namnet lyfts fram mer än något annat inofficiellt minoritetsspråk på det enligt lag enspråkigt svenska Åland. Jag ser det endast som ett försök att få wikipedia att ta ställning i en politisk konflikt. Jag kommer dock inte att redigera artikeln efter att Grillo lagts sig i. Jag uppfattar honom som en mobbare som administratörerna kallar in för att köra över användarna. Jag har heller inte några planer på att byta användarnamn. /Icaros 17 februari 2009 kl. 20.41 (CET)
Sakligt... Bra att du slutar redigeringskriga eftersom det är av ondo. Eftersom den förmodligen största minoriteten på Åland är just finskspråkiga och landet som Åland tillhör har finska som ett av sina officiella språk, ser jag det som självklart att ha med det finska språket. Det är knappast ett politiskt ställningstagande, om man inte själv gör det till ett.
Sen får jag väl inflika att jag självklart bara talar för mig själv. Jag kan inte säga att MaxLoves inlägg ovan är fullständigt sakliga, och innehåller faktiskt samma ton av underliggande aggressivitet som dina egna. Jag tror jag vet vem det är som mest av alla gör en politisk fråga av det här. /Grillo 17 februari 2009 kl. 20.48 (CET)
Det är självklart ett politiskt ställningstagande att i en artikel som handlar om ett område där det pågår en mycket infekterad språklig konflikt lyfta fram det finska namnet framför andra minoritetsspråk för ett enligt lag enspråkigt svenskt område i ett svenskspråkigt uppslagsverk. Grillo och Maxlove väljer att använda nationalistiska argument genom att hänvisa till Ålands nationella tillhörighet samtidigt som man vägrar svara på varför andra inofficiella minoriteters namn ska lämnas bort. Svagt. /Icaros 17 februari 2009 kl. 21.06 (CET)
Grillo har rätt i att det finns en underliggande aggressivitet i de senaste av mina inlägg. Jag har från början försökt föra en saklig diskussion, men när jag sedan får se att jag räknas av Icaros som "okunnig", "svamlar" och "inte fattar" blir jag inte precis glad (obs! understatement). Jag vill bli bemött på ett juste sätt. Blir jag inte det så kan jag svara på den aggression jag själv blir bemött med. Jag tror att Icaros bör spara litet på sådana invektiv som de nämnda. MaxLove 17 februari 2009 kl. 23.18 (CET)

Jag tänkte göra som Icaros vill, lägga in det finska namnet Tukholma på Stocholm. Men då fick jag se att det finns med under rubriken "Andra språk" tillsammans med vad Stockholm heter på två av Sveriges övriga lagstadgade minoritetsspråk, meänkieli och samiska. MaxLove 18 februari 2009 kl. 01.55 (CET)

Däremot saknas uppgift om vad Stockholm heter på de två övriga lagstadgade minoritersspråken, romani chib och jiddisch. Tyvärr vet jag inte vad Stockholm heter på de språken, så det överlåter jag till någon annan. MaxLove 18 februari 2009 kl. 02.40 (CET)

Jag hänvisar till artikeln Trieste där det slovenska namnet Trst nämns trots att slovenska inte är ett offciellt språk i staden. Detta är av encyklopediskt intresse, medan vad Trieste heter på t.ex. vietnamesiska inte är det. Samma sak gäller för Åland där finska har en stark anknytng till landskapet vare sig man vill det eller inte. --Migro 18 februari 2009 kl. 11.49 (CET)

Hur kommer det sig att ingen i denna diskussion verkar ha funderat på att Åland faktiskt tillhör Finland och har ett namn på svenska, vilket är ålänningarnas språk, och ett annat namn på finska, vilket är det språk som nyttjas i det land till vilket Åland hör? Kravet på att framhäva Stockholms finska namn som ett slags "hämnd" on Ålands finska namn ska anges är bara fånigt, Stockholm lyder inte under finsk överhöghet, vilket Åland däremot gör. Minoritetsspråk är egentligen ointressanta i sammanhanget, likaså vad städer (och annat) heter på språk utanför det egna landets gränser. Stockholm heter Stockholm i det land som är aktuellt. Åland heter både Åland och Ahvenanmaa i det land (Finland) där Åland ligger. Kamfjord 21 februari 2009 kl. 00.10 (CET)

Kanske därför att en av de underliggande konflikterna handlar om just huruvida Åland är "en del av" Finland eller "bara" ett autonomt landskap under Finlands suveränitet. Den frågan kan få lika drastiska uttryck i (Real life-) diskussioner som de dogmkonflikter som gång på gång skiljt kristenheten i fler och fler grenar. Och ska man börja nysta i den frågan så blir det dels knivigt i folksrättslig och/eller juridisk bemärkelse eftersom (somliga, främst) ålänningar lägger större vikt vid vissa historiska dokument och omständigheter medan (somliga) inom Finlands statsförvaltning och (somliga) inom vissa finländska politiska riktningar lägger mycket större vikt vid vissa andra, senare, faktorer som av dem kan hävdas ha modifierat dessa ursprungliga förutsättningar. Nu råkar dessa modifieringar tolkas i exakt den riktning som Carl Enckell med flera strävade mot redan vid fredskonferensen i Paris och vid NF:s överläggningar, så det kan ses som en lyckad utgång av en målmedveten finländsk politik, men det vill man givetvis inte säga högt, för det skulle ju sätta den fortsatta utvecklingen i fara. Sett ur ett åländskt perspektiv så är frågan också känslig därför att man kan känna sig sviken av Sveriges regering (kanske i synnerhet av viss politisk riktning som inte i andra sammanhang gjort sig känd för några goda relationer med Helsingfors), och det är man nog från åländsk sida lite försiktig med att tydliggöra, eftersom det skulle kunna få motsatta effekter än dem man eftersträvar.
/Degeröbo 21 februari 2009 kl. 14.29 (CET)
Formuleringen må ha varit oförsiktig, men faktum kvarstår: då Åland är ett ”autonomt landskap under Finlands suveränitet” och finska är ett officiellt språk i Finland så påverkar detta självklart det finska språkets relevans. Därtill kommer det pragmatiska, att det finska namnet används i sammanhang är också en icke-finskkunnig kan ha intresse av att känna igen det.
Jag tycker relationen är en god orsak att ha med det finska namnet och jag ser ingen orsak att förvisa det till en lista av namnet på ovidkommande språk. Ingressen och/eller (läns)faktarutan är naturliga ställen att ange namnet. I normalfall brukar omnämnande här inte ha något att göra med den språkliga statusen (jfr Larsmo/Luoto).
--LPfi 21 februari 2009 kl. 15.21 (CET)
Skillnaden är att det inte finns någon jämförbar konflikt om den saken. Jämför istället med de diskussioner som förts i tyska och polska wikipedia hur man ska förhålla sig till namnfrågan för städer som före andra världskriget var tyska (i kulturell och politisk och historisk bemärkelse) men sedan blev polska.
Det viktiga här är att inse att det finns en reell konflikt som måste hanteras på ett för sv.wikipedia ändamålsenligt sätt - inte minst viktigt för just oss eftersom ett antal av parterna i konflikten har svenska som modersmål. Givetvis kan vi välja att låtsas som om det bara är en användare som trollar, klottrar eller något liknande, men det vore ju faktiskt både oärligt och ett svek mot wikipedias läsare.
/Degeröbo 21 februari 2009 kl. 15.54 (CET)
Jag accepterar att frågan kan uppfattas som politiskt het och att man därför bör vara försiktig med sina formuleringar. Dock tror jag att det är bättre att inte ta med eller lämna bort material beroende på hur detta uppfattas av parterna i en konflikt. Genom att hålla oss till relevanskriterier tycker jag att vi bättre håller oss neutrala – om vi fattar beslut om att lämna bort information på politiska grunder så blir besluten politiska ställningstaganden. Det är ett träsk.
(Det kan hända att jag missar viktiga argument genom att inte läsa debatterna, men tid och språkkunskaper sätter hinder ivägen.)
"Ahvenanmaa" är sannolikt encyklopediskt minst lika relevant som "Luoto". Därmed bör det finnas kvar. Vad namnets status är är givetvis också encyklopediskt intressant och man kan ange statusen också med hjälp av placering och typografiska konventioner. Jag har inga idéer om hur det senare bättre kunde göras och har inga goda källor vad gäller konflikten (som förstås gäller mycket mer än användningen av namnet). Hur som helst så fattas det massor av stoff i artikeln, så jag ser det inte som vettigt att slösa alltför mycket krut på denna fråga.
--LPfi 21 februari 2009 kl. 17.57 (CET)
Nu talar (skriver) vi uppenbarligen förbi varandra. Jag försöker förklara/besvara Kamfjords fråga Hur kommer det sig att ingen i denna diskussion verkar ha funderat på att Åland faktiskt tillhör Finland och har ett namn på svenska, vilket är ålänningarnas språk, och ett annat namn på finska, vilket är det språk som nyttjas i det land till vilket Åland hör? När man jämför de samhälleliga konflikter som finns i Sverige med dem som man i Finland vant sig att leva med så blir skillnaden påtaglig, och det blir lätt att förstå att ett och annat missförstånd - och även en och annan osämja grundade på dessa - uppstår. Jag argumenterade här inte för någon särskild utformning av artikeln eller ingressen.
/Degeröbo 21 februari 2009 kl. 23.20 (CET)

//flyttar ut inlägget i vänsterkanten eftersom det berör hela diskussionen snarare än det senaste inlägget//Degeröbo 22 februari 2009 kl. 11.05 (CET)
Jag vill göra ett sista inlägg i debatten om "Namnet Åland", en debatt som startades av Sjö och Icaros 5 februari 2009 och som föranleddes av redigeringar som gjordes i infomallen om artikeln Åland den 4 februari av (i tur och ordning) Vidde7, MaxLove och Icarus. Redigeringarna gällde det finska namnet Ahvenanmaa, som skrevs dit år 2006 i och med att Icaros skapade en extra infomall till avsnittet "Politik". Det hela började nu i februari med att Vidde7 tog bort det finska namnet och skrev som kommentar att Åland är ockuperat av Finland. Från och med den 5 februari blev det en omfattande debatt om det finska namnet skulle stå med i den svenska artikeln om Åland. Till en början var det bara jag, (alltså MaxLove), och Icaros som diskuterade, men sedan drogs fler användare in i diskussionen. Själv förstod jag från början inte vilka känslor som diskussionen skulle väcka. Jag tycke först bara att det var Vidde7 som utryckte sig obalanserat. Senare har jag förstått att det här att ha med det finska namnet väcker upprörda känslor hos vissa ålänningar. Vad jag då inte förstår är varför Icaros (som tydligen är ålänning) självmant skrev in Ahvenanmaa i artikeln i november 2006 i den infomall som användaren skapade till avsnittet "Politik". Men redan '17 november 2006 kl. 23.28 av Icarus' hade Icarus tagit bort Ahvenanmaa ur den enda mall som fanns om Åland vi det tillfället. "Det finska namnet bör därför inte anges i en svensk mall. Däremot kan det finnas anledning att nämna det finska namnet i artikelns brödtext. Jag anser därför för egen del att det finska namnet skall tas bort. Icarus 17 november 2006 kl. 23.27 (CET)" Det verkar alltså som att det i november 2006 fanns helt olika uppfattningar mellan de båda ålänningarna Icarus och Icaros. Men den sistnämnde verkar sedan ha börjat hysa samma uppfattning som Icarus. Användaren har ju nu, i februari 2009, kraftigt reagerat mot att det finska namnet används i artikeln. Det här blev ju komplicerat, men hela historien om vad som har skett med Ahvenanmaa i artikeln om Åland verkar minst sagt snårig. Till sist vill jag bara tillägga att jag tycker som LPfi att det finska namnet bör vara kvar i artikeln om Åland just av de skäl som LPfi nämner. MaxLove 22 februari 2009 kl. 07.58 (CET)

Man ska kanske inte göra alltför stor affär av att Icaros/Icarus vid olika tillfällen haft olika uppfattningar om vad som är den bästa och lämpligaste ("kompromiss-") utformningen. Det kan ju till exempel påverkas av vad som hänt vid redigering av andra artiklar med likartad problematik. Den rikssvenska behandlingen av finskspråkiga i Sverige väcker också mycket starkare känslor och uppmärksamhet i Finland, än vad man brukar förstå i Sverige, och ett samband är ju inte helt uteslutet.
Jag har tittat en del på Icarus/Icaros editeringshistoria (och några editeringar), och tycker att wikipedianen förtjänar full respekt för sina insastser vid redigering. Däremot har jag nu inte förmått engagera mig så djupt att jag kunnat göra klart för mig om Icarus/Icaros försökt påverka dig eller andra wikipedianer genom att agera en:Good cop/bad cop, men personligen hade jag varit beredd att se genom fingrarna till och med med en sådan sak eftersom man ju måste ha en viss förståelse för att 25 000 ålänningar känner sig rätt så få jämfört med 250 000 svenskspråkiga i Finland, 5 000 000 finnar och 9 000 000 rikssvenskar, ty även om det vore så att metoderna Icarus/Icaros använt inte är helt koscher, så är ju problemet ett verkligt problem. Och den finländska kampen mot inlemmande i Ryssland under Storfurstendömets 90 år fördes inte heller alltid med metoder som var helt odiskutabla. Ändå är vi (till och med i Sverige) idag ohöljt stolta över den kampen!
/Degeröbo 22 februari 2009 kl. 11.05 (CET)
Problemet är nog inte en:Good cop/bad cop för Icarus/Icaros del, utan snarare Bad cop/bad cop. Det sägs ju ibland att ändamålet helgar medlen, när man kämpar för vad man tycker är en god sak, men jag tycker att man ska använda justa metoder. Och du ser kanske motsägelsen i att Icaros i slutet av år 2006 själv skrev in Ahvenanmma i artikeln om Åland, och nu i början av 2009 kämpar med näbbar och klor för att man inte ska ha Ahvenanmaa i någon infomall. Man kan ju undra vad Icaros tänkte på i november 2006, när h*n nu är så emot det finska namnet. MaxLove 22 februari 2009 kl. 17.11 (CET)

Jag noterar att MaxLove några inlägg upp påstår att jag skulle vara ålänning - utan några som helst belägg. Påståendet är felaktigt; jag är inte ålänning. Jag är svensk, född i Göteborg och sedan barndomen boende i Stockholm. Jag är illa trött på att blandas ihop med Icaros. Jag är också illa trött på att MaxLove på ett osedvanligt självgott sätt finner sig föranlåten att uttala sig om andras bevekelsegrunder för editeringar. En viss ödmjukhet från honom kunde vara på sin plats. Mina editeringar rörande Finland och Åland grundar sig på ett genuint intresse för Finland och Åland och har endast haft till avsikt att artiklarna skall vara så encyklopediska som möjligt. Jag vidhåller att det finska namnet för Åland inte är av encyklopediskt intresse i en mall, eftersom det kan ge intryck av att finska är ett officiellt språk på Åland. Jag orkar dock inte fortsätta diskussionen om det. Icarus 22 februari 2009 kl. 20.13 (CET)

Om vi tittar på artikeln som den ser ut nu, är det något som är fel och bör ändras? I så fall vad? Det är en bättre utgångspunkt än att käbbla om hur de kunde ha varit. /Grillo 22 februari 2009 kl. 20.20 (CET)

Skulle man kunna tänka sig att man kunde komma undan de största svårigheterna — och de största riskerna för framtida låg-nivå edit-wars — genom att i stället för en parentes i ingressen lägga till en rad ovanför ingressen med informationen att "Ahvenanmaa redirects here", fast på svenska såklart?
/Degeröbo 22 februari 2009 kl. 21.21 (CET)

Domänen[redigera | redigera wikitext]

Det står att Åland ska få den egna domänen .AX i "...hösten 2004". Detta datum har nu passerat och bör i vilket fall som helst tas ändras. Frågan är om de har fått sin domän eller inte, jag kan inte hitta någon site på google under ax som fungerar. Dock finns det platser där man kan registrera domänen (?) --magol 29 januari 2005 kl.20.28 (CET)

ax-domänen är ännu inte i drift, men är beviljad som ISO-landskod. /194.112.1.7 18 augusti 2005 kl.16.46 (CEST)
Nu är den i användning också. Artikel i Ålandstidningen //Lelle1987 20 augusti 2006 kl. 00.02 (CEST)
Och aland.fi verkar inte att fungera längre, åtminstone råkar jag hela tiden på brutna länkar i Åland-relaterade artiklar av denna anledning. De gamla aland.fi-domänerna borde alla vara överförda till .ax och jag tror att det skulle vara någorlunda tryggt att låta en robot länka om artiklarna. Att rätta för hand är ju ett drygt arbete och det är onödigt att länkar till källor och vidare läsning är icke-funktionella längre än nödvändigt. I samband med omlänkningen kan man automatiskt kontrollera att ax-adressen fungerar, så att döda länkar inte rörs. --LPfi 7 oktober 2008 kl. 10.01 (CEST)

Hela sidan[redigera | redigera wikitext]

Hela sidan bör göras om, Åland är en så historisk betydelsefull plats att det förtjänar en mer djuplodande artikel. /80.244.86.60 16 juli 2005 kl.01.36 (CEST)

Var djärv och gör något. Men ett gott råd innan du gör alltför mycket: Förvänta dig inte att dina ändringar förblir intakta. Gör gärna om en bit i taget och invänta reaktioner. Titta gärna på liknande sidor, till exempel Finland och Sverige, och försök efterlikna dem. Det går ju att dela upp stoffet i flera artiklar. /RaSten 16 juli 2005 kl.09.16 (CEST)
Instämmer att hela sidan borde göras om. Den är alldeles för ytlig och i vissa fall direkt felaktig. Diskussionerna som följer av texten som finns publicerad blir sned eftersom den grundar sig på felaktigheter. Kan rekomendera www.aland.ax där en officiell historie och samhällsskrivning finns, f.n. på 11 olika språk. --195.84.9.52 (diskussion) (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.) 14 september 2006 kl. 15.13 (CEST)
Jag såg att artikeln om Åland på tyskspråkiga wikipedia är utnämnd till en utmärkt artikel. Där kanske man kan få inspiration. /Erik Sjölund 26 mars 2007 kl. 23.17 (CEST)

En fråga till någon expert på självstyre. Hur långt sträcker sig självstyret, är inte Finlands president huvudet högre än lagtingets ordörande? / MoRsE 13 december 2005 kl.18.54 (CET)

Som jag har förstått det är presidenten även statsöverhuvud över Åland och har samma maktbefogenheter som i övriga Finland. Detta betyder ju i och för sig i praktiken att presidenten i och med grundlagen 2000 inte har så mycket att säga till i Ålands ärenden, som inte heller i övriga Finlands. --Alexej 3 februari 2006 kl.20.48 (CET)

Ja, Finlands president är också statsöverhuvud över Åland, då öarna fortfarande ingår i Republiken Finland. Stora Kogha 9 juni 2006 kl.22.59 (CEST)

Eller rättare sagt, den enda som kan godkänna eller förkasta en Åländsk lag är just presidenten. Finlands riksdag kan inte AndersG 26 november 2006 kl. 15.05 (CET)

Hon rang igår[redigera | redigera wikitext]

Vad menas med det här:

Även språket är präglat på så sätt att man många gånger kan börja en konversation med 
"hon rang igår...", och alla förstår genast vem hon är.

Jag antar att det betyder "Hon ringde igår", men jag förstår inte hur man kan utläsa vem som ringde, språkligt? 惑乱 分からん 4 augusti 2006 kl. 17.10 (CEST)

Eller ska det betyda "hon som ringde igår", med användning ung. "hon rang igår, vill komma på middag på Fredag.", just nu är det hursomhelst rätt obegripligt... 惑乱 分からん 7 september 2006 kl. 22.25 (CEST)
Jag tolkar det som att personen som skrivit detta refererar till att åland är ett litet samhälle och att det ofta kan framgå vem "hon" är ur en obetydlig kontext som t.ex. att denna person rang (vilket fö är ålänsk dialekt för ringde). Att texten är ett utryck för skribentens personliga uppfattning råder den inte något tvivel om.
Okej, jag tar bort det då (om det inte redan gjorts), eftersom det både är otydligt och osäkert rent faktamässigt. 惑乱 分からん 13 september 2006 kl. 18.55 (CEST)

Nationalsång och Nationaldag[redigera | redigera wikitext]

Heter det verkligen nationaldag, nationalsång och huvudstad (som det står i faktarutan) när det inte är en självständig nation? Mariehamn skulle väl iofs kunna kallas huvudstad, även om det är en subnationell sådan, men borde inte nationaldagen och nationalsången kallas något annat? 9 juni _tror_ jag kallas självstyrelsedagen av ålänningarna själva, så det kanske man kan ändra till, men vad man ska kalla ålänningens sång för har jag inget bra förslag på. //Lelle1987 19 augusti 2006 kl. 23.59 (CEST)

Jag är också litet osäker på rubrikerna Självständighet, 'Deklarerad' och 'Erkänd' i faktarutan. Det verkar som om faktarutan egentligen enbart är avsedd för fullt självständiga länder - och vi är väl eniga om att Åland inte har den statusen (ännu)? Det kunde kanske vara värt att ta fram en modifierad mall för områden med mer eller mindre självstyre (autonomi). (T. ex. artiklarna om Färöarna, Grönland och varför inte Skottland skulle kunna ha nytta av en sådan mall.)
Alternativt kanske mallen Landsfakta kunde göras litet flexiblare, ungefär som enwikis Infobox Country or territory; där man t. ex. har en rad med
|sovereignty_type = [[Autonomous region|Autonomy]]
som ändrar rubriken för avsnittet om när 'självständighet' proklamerats och uppnåtts i artikeln en:Åland.--Jörgen B 25 november 2006 kl. 16.43 (CET)

Fasta Åland[redigera | redigera wikitext]

I artikeln står det: (Vissa källor anser Fasta Åland vara tre öar, den tredje ön skapades då ryssarna byggde Lemströms kanal, men information från landskapsregeringen räknar den som en ö).

Nu vet jag inte vad för källor som avses, men om man nu ska räkna alla sund och Lemströms kanal borde Fasta Åland väl bestå av fyra öar? Fasta Åland (dvs de kommuner som räknas upp utom följande), Eckerö (avskiljt i Marsundet), Lemland (Lemströms kanal) och Lumparland (Lumparsund). //Lelle1987 30 augusti 2006 kl. 00.10 (CEST)


Kategorifråga[redigera | redigera wikitext]

Åland finns med i en kategori "Internationellt ej erkända länder" tillsammans med t ex Nagorno-Karabach och andra konflikthärdar. Det känns lite märkligt. I fallet Åland är väl alla mellanhavanden med Finland, Sverige och övriga världen reglerade. Det finns väl inga oklarheter om statusen som skulle kunna föranleeda en sådan kategorisering. --Andhanq 13 november 2006 kl. 12.30 (CET)

Det finns ju vissa krafter som driver en självständighetsfråga där, men så vitt jag vet har man inte utropat sig självständig ännu. MoЯsE 13 november 2006 kl. 12.50 (CET)
Ja, jag menar att denna kategori passar för länder som har en regering som de facto kontrollerar territoriet och som utropat en suveränitet, som inte erkänns av omvärlden. Nordcypern är väl ett sådant exempel. Regeringen på Åland har väl ändå inte gjort detta? --Andhanq 13 november 2006 kl. 16.08 (CET)
Men var ska den gränsen dras? Åland har en status som inte är helt olik Transnistrien men med olika politisk inriktning. Åland har har kanske inte utropat sig helt självständiga men det har inte heller Transnistrien gjort helt. Men på Åland vägrar man att erkänna sig som en del av Finland. Så den här kategorin borde vara lämplig även om det inte är ett konfliktområde. Det behöver inte vara krig och konflikt för att det ska kallas "Internationellt ej erkända länder". Åland menar oftast att man är ett land även om det inte är erkänt som det--Bruno Rosta 13 november 2006 kl. 17.43 (CET)
Jag tycker nog inte att det är så lämpligt att jämföra Åland med t ex Transnistrien. De här andra "icke-erkända" länderna betraktas ju som illegala av de stater de tillhör. Ålands självstyrelse är ju i god ordning regelrad i finländsk lag. --Andhanq 13 november 2006 kl. 18.34 (CET)
Men det handlar inte om "landet" är erkänt som legalt eller illegalt av de stater de tillhör. Det handlar om att de själva helst vill betrakta sig som ett land men inte är internationellt erkända som det--Bruno Rosta 13 november 2006 kl. 20.39 (CET)
Men här rör det sig om en nordisk demokrati. Så "de själva" bör väl då vara det folkvalda lagtinget. Och där finns väl ingen majoritet för att ändra den nuvarande statusen. Mågon instans med någon slags maktbas bör väl ändå ha "utropat" en självtändighet som omvärlden inte vill erkänna innan vi kan börja tala i termer av "Internationellt ej erkända länder". Det finns säkert en och annan separatist i Texas, i Bajern, på Sicilien eller Kanarieöarna, ja kanske t o m i Skåne eller på Gotland. Men då kan man ju sätta en sådan kategoristämpel på snart sagt varje provins i varje land i denna värld. --Andhanq 13 november 2006 kl. 22.50 (CET)
"Nordisk demokrati" låter lite egendomligt här. Man kan inte särbehandla Norden från andra delar av världen. En viss form av självständighet har Åland utropat och en viss status som de vill de också ha i världen. De vill inte ha finsk identitet. Men de är inte erkända som stat. De betraktar sig som ett eget land. Därför blir det ett internationellt ej erkänt land--Bruno Rosta 13 november 2006 kl. 23.14 (CET)
Att ålänningarna inte skulle betrakta Åland som en del av Finland är inte sant. Visst finns det vissa som vill att Åland ska bli självständigt (t.ex. Ålands framtid), men jag vågar nog påstå att de flesta är rätt nöjda som det är. Därmed inte sagt att det inte finns en viss misstänksamhet mot Finland. De flesta ålänningar verkar måna om att slå vakt om självstyrelsen och på längre sikt kanske till och med utöka den. Så långt som att kräva självständighet är det dock relativt få som går. //Lelle1987 13 november 2006 kl. 23.05 (CET)
Oavsett om de är nöjda eller missnöjda med sin relation till Finland så vägrar de att ha finsk/finländsk identitet. De betraktar sig som ett sorts land med egen identitet. Somliga vill ha närmare relation till Sverige än Finland också. Men de är inte internationellt erkända som det och därför blir de ett internationellt ej erkänt land--Bruno Rosta 13 november 2006 kl. 23.14 (CET)
I så fall kan vi sätta till exempel Skåne som en ej erkänd stat eftersom det finns skåningar som känner mer identitet som skåningar än som svenskar. //Lelle1987 13 november 2006 kl. 23.30 (CET)
Nej det är inte alls samma sak. Skåne går inte officiellt ut med någon egen identitet internationellt som Åland gör. Skåne och Jämtland tillhör Sverige och erkänner sig helt och hållet sig göra det. De har internationellt svensk identitet. Åland markandsför sig med en egen officiellt--Bruno Rosta 13 november 2006 kl. 23.33 (CET)
Nå, den här frågan kan redas ut med hårda fakta: Har Åland bett om erkännande? Om ja, vilka bad om erkännandet och på vilket vis representerar de Åland? Om nej så kan vi sätta etiketten "Internationellt ej erkända länder" på precis alla geografiska entiteter. /Dewil 13 november 2006 kl. 23.26 (CET)
En viss form av erkännande har de bett om. Det är inte alls jämförbart med t ex Republiken Jämtland eller något sånt. Åland försöker marknadsföra sig med egen identitet och inte finsk/finländsk. Dessutom finns det konsulat på Åland som är tänkta att fungera som ambassader. Så en viss form av erkännande brukar de eftersträva--Bruno Rosta 13 november 2006 kl. 23.33 (CET)
Steget mellan att marknadsföra en egen identitet och att begära självständighet är rätt långt. Om du eller någon annan hittar något dokument där Ålands landskapsregering/landskapsdtyrelse eller lagting oficiellt ber om ett erkännande som självständig stat kan jag hålla med om att kategorin ska finnas kvar, annars inte. //Lelle1987 13 november 2006 kl. 23.49 (CET)
Inte så mycket längre än det som Transnistrien gör. Skillnaden är i princip mest att det finns en form av konflikt i Transnistrien vilket det inte gör i Åland. Men internationellt sett har de samma sorts identitet--Bruno Rosta 13 november 2006 kl. 23.53 (CET)
Kategorin klingar inte så bra i mina öron i fråga om Åland. Ja - de har ett visst mått av självstyre. Men det är inte så att de högljutt kräver att de ska erkännas som en egen stat. Kanske "Kategori:Områden med Specialstatus" skulle vara bättre. --Wink.png MoЯsE 13 november 2006 kl. 23.58 (CET)
Namnet Specialstatus kanske är lite svårt att begripa. Men en ny kategori som ersätter Kategori:Internationellt ej erkända länder kanske vore en bra idé. Då kan man lägga in både Åland, Transnistrien men också Jersey i denna. Det gäller bara att hitta ett bra namn till denna. Då kan man även lägga in de områden med och utan konflikt. Har man bara ett bra namn så behöver man inte särskilja om det är med eller utan konflikt i den här frågan--Bruno Rosta 14 november 2006 kl. 00.11 (CET)
Jag tycker att MoRsEs förslag om "Kategori:Områden med Specialstatus" är bra eftersom det är just det det handlar om, nämligen speciell status (inte separatism etc) eftersom Åland ju har "demilitarisering", egna frimärken, egna registreringsskyltar på bilar mm men inget ETA eller IRA osv... Jersey passar ochså bra in i nyss nämna kategori. Ztaffanb 14 november 2006 kl. 09.56 (CET)

Diskussionen fortsätter på Wikipedia:Problematiska kategorier--Bruno Rosta 14 november 2006 kl. 14.20 (CET)

Finskhet[redigera | redigera wikitext]

Det finns en växande grupp på Åland som ogillar allt som har med Finland eller finskan att göra. Det är därför politisk rörelse har vuxit fram som eftersträvar total självständighet. Nu har artikeln ändrats så det här inte längre finns kvar, återställer därför--Bruno Rosta 24 februari 2007 kl. 20.24 (CET)

Det är bra, Bruno Rosta; att ta bort allt om existensen av självständighetsivrare på det sätt som Cutthecrap gjorde minskar informationen. Å andra sidan har fortfarande inte någon presenterat några källor till att svenskans ställning skulle ha 'försvagats dramatiskt'. Jag tror det är lämpligt att mildra den skrivningen tills någon styrker den, så jag modifierar den. Vidare har naturligtvis Cutthecrap rätt i att 2 lagtingsledamöter av 30 är mycket långt ifrån en majoritet. Om det är korrekt att det handlar om en växande grupp, som du skriver, så bör båda sakerna nämnas. Jag gör ett försök. Jörgen B 24 februari 2007 kl. 20.43 (CET)
Observera: Det är inte vad vi anser, utan vad man kan dokumentera att ålänningar anser som styr vad som skall skrivas. Om 70% har angett att de anser att Åland bör fortsätta utgöra en del av Finland, så är det inte finskivrande att påtala det. Att 30% tydligen inte ansåg detta kan vara värt att notera. Däremot kan och skall vi inte försöka att förutsäga hur opinionen utvecklas, genom skrivningar som att ännu så länge 70% stöder status quo. Det kan vara fler eller färre nästa gång; vi kan uttala oss om trenden som den har varit ('liten men växande andel'), inte om hur den blir. Fast om verkligen 30% uttalat sig för att bryta förbindelsen med Finland kanske 'liten' borde bytas mot 'stor minoritet'. Jörgen B 24 februari 2007 kl. 22.16 (CET)

En del av Finland?[redigera | redigera wikitext]

Jag tog bort formuleringen att Åland skulle vara "en del av Finland" i redovisningarna om opinionsundersökningarna. Åland har en speciell status och det är inte säkert att de som svarat ja på frågan om de accepterar den nuvarande statusen verkligen vill kalla sig en del av Finland. Därför försökte jag formulera det lite neutralare. Jag la dessutom in tillägget "ännu så länge" eftersom det faktiskt inte just nu finns några uppgifter om de som eftersträvar total självständighet ökar eller minskar just nu. Att de har ökat åtminstone tidigare är partiet Ålands Framtid ett bevis på eftersom de i senaste valet ändå har gjort framsteg även om de inte är så stora just nu--Bruno Rosta 24 februari 2007 kl. 22.22 (CET)

Ännu så länge antyder att andelen självständighetsivrare kommer att öka, vilket är orsaken till att jag ogillade det. Skrivningen enligt en opinionsundersökning räcker för att de flesta skall inse att detta inte är särskilt säkra och stadiga siffror. Däremot är din nuvarande formulering stå under finskt styre en hyfsat god förbättring, tycker jag.
Jag skall försöka fixa till referenserna litet. Jörgen B 24 februari 2007 kl. 22.31 (CET)
Jag ändrade nu finskt styre till finländskt styre. Ordet finskt är för en del i Finland och kanske även Åland relaterat till finska språket och finskspråkig befolkning medan finländskt mer är relaterat till själva staten Finland--Bruno Rosta 24 februari 2007 kl. 22.54 (CET)
Helt rätt. Jag brukar göra samma ändring när jag tänker på det; se t. ex. historiken till Silja Line :-).--Jörgen B 24 februari 2007 kl. 22.59 (CET)
Åland är en del av Finland, åtminstone i folkrättslig mening, för det är inte självständigt. Dock bör det väl poängteras att det har självstyre. E.G. 14 februari 2009 kl. 08.28 (CET)
Jag skrev en kommentar till denna fråga under #Namnet Åland, där jag indirekt avråder från att wikipedia tar egen ställning i den här frågan./Degeröbo 21 februari 2009 kl. 14.31 (CET)

Ej helt självstyrande[redigera | redigera wikitext]

Ålands självstyre regleras av Självstyrelselagen. Där framgår det särskilt av 5 kap klart och tydligt att självstyrelsen är tämligen begränsad. Alla artiklar om Ålands självstyrelse borde ses över.//--IP 3 april 2007 kl. 18.36 (CEST)

Ändå är det mera långtgående än de exempel (svenska landsting) som du nämner, men klart, att hitta en bergfast definition av "självstyrande" är svårt eftersom alla exempel är olika. Jfr tex Färöarna, Grönland, Skottland etc. Landskapet Åland har egen lagstiftningsbehörighet inom de områden som definieras i självstyrelselagen, kap 4. Rent konkret har Finland två lagstiftande parlament: Riksdagen och Lagtinget. Man kunde även säga att Åland och Finland är en personalunion under presidenten. AndersG 4 april 2007 kl. 18.27 (CEST)
Det viktiga är för frågan om självstyre vilka frågor som får beslutas om. Det visade sig att alla kritiska frågor beslutas av Finland: försvaret, polisens användande av våld, grundlagar och deras innehåll, rättskipning, straff, gränsfrågor, monetära frågor, representation i mellanstatliga organisationer, osv. De är tydliga demilitariserade - men bara under fredstid, varför det inte är ett argument i frågan. Alla dessa saker ingår i definitionen av autonomi, dels sedan Platon och Aristoteles, dels Westfaliska freden, dels sedan Max Weber. Utifrån en statsvetenskaplig synvinkel kan de därför inte sägas vara självstyrande - de har ett visst självstyre, eller rättare sagt: de har viss självadministration, för det är dessa frågor som de får besluta över. Det är heller ingen som nämner Åland på samma sätt som Grönland - se t.ex. CIA Fact Book som har med Grönland, Aruba m.fl. men inte Åland eller Skottland.//--IP 5 april 2007 kl. 07.47 (CEST)
Du skriver "för det är dessa frågor som de får besluta över". Självstyrelselagen reglerar inte enbart självstyrelsen, den reglerar behörighetsfördelningen mellan Lagtinget och Riksdagen. Lagtinget kan inte stifta lagar som inkräktar på Riksdagens behörighet. ej heller kan Riksdagen stifta lagar som inkräktar på Lagtingets behörighet. Att beskriva detta som "självadministration" tycker jag är felaktigt. Vad sedan är "väsentliga" lagstiftningsfrågor är subjektivt. De frågor du nämner är till största delen "urikespolitik", något som hamnar under Riksdagens behörighet i enlighet med Ålandskonventionen. I det dagliga livet har dock inrikespolitiska frågor, under Lagtingets behörighet större betydelse. AndersG 5 april 2007 kl. 11.39 (CEST)
Om man försöker få det att framstå som att Åland är lika självstyrande som Grönland, accepterar man inte rådande samhällsordning, som et råder konsensus omkring. Man märker vad som är accepterar genom att se hur FN behandlar områdena, eller andra internationella organ, eller sådana listor som CIA Fact Book, När Var Hurs listor över världens länder, sidor från UD i Sverige, listor från Utrikespolitiska institutionen, osv. Det är inte en subjektiv bedömning när jag hänvisar till Aristoteles, Westfaliska freden, eller Weber, utan dessa definitioner betraktas allmänt som minimidefinitioner som samtliga politiska läger godtager, vilket inte alls innebär att man måste acceptera att så alltid måste förbli. Så länge som Åland lyder under Finlands rättsordning - och det är ju t.o.m. Finland som har stiftat Självstyrelselagen - och så länge som Åland officiellt godkänner att Finland har suveränitet, och Finland har lagstiftningskontroll över Åland med mera, skall inte vi få det att framstå som en mera vittgående befogenhet. Med andra ord: det råder konsesus omkring att Grönlands styre är mer självständigt än Skottlands och Ålands (se t.ex. CIA), och att Ålands styre är underordnat Finland. Dina jämförelser kan lika gärna överföras på Sveriges kommuner: skola, sjukvård, stadsförvaltning, kommunalskatt, osv har mer betydelse för människor i vardagen än de frågor som Riksdagen beslutar om.//--IP 5 april 2007 kl. 12.06 (CEST)
Man kan jämföra med Gönland, Färöarna och Skottland tex, som alla har någon form av självstyrelse. Dock är alla desa olika, dvs de har självstyrelse, men exakt vad denna innebär på en skala från hel självständig till inte alls självständig är olika från fall till fall. Så vitt jag kan se så har ingen kommun i sverige lagstiftningsbehörighet. Om du gör den jämförelsen så skulle det betyda att tex Gotland skulle kunna stifta en lag i strid med Sveriges riksdag och att tvisten i så fall skulle lösas av Kungen.

Till syvende och sist är det frågan om vad som läses in i ordet "självstyrelse"

Det jag har vänt mig emot är att ett par stycken har fått det att framstå som om Åland kunde stifta lgara och var politiskt oberoende av Finland, detta t.ex. genom att inte peka på Finlands suveränitet över området. Slutligen vill jag bara framhålla att din liknelse haltar, eftersom det min liknelse vände sig emot var ditt argument att de lagar som Åland får besluta över är - bortsett från polisernas uniformer och fordon, och frimärkens utseenden - sådant som kommuner och landsting beslutar om i Sverige, om än inte nominellt genom lagar, så dock i realiteten - och detta helt utan att riksdagen har kontrollmakt över deras beslut. Så länge som det inte bara framställs som att Åland självständigt stiftar alla sina lagar, utan det framgår att de för suveräniteten kritiska lagarna och beslutsrätterna, är Finland som regerar, så är jag nöjd. Artiklarna har dock ännu inte nått dit.//--IP 5 april 2007 kl. 14.49 (CEST)
Det finns ingen som hävdar att det Åländska självstyret är extremt starkt. Personligen tycker jag att det tydligaste exemplet är att Åland saknar egen statlig beskattningsrätt och därför ekonomiskt är underställd Finland. Åland har stor kontroll över utgifterna men systemet med klumpsumman gör att Åland inte har kontroll över inkomsterna. Kontroll över inkomsterna tas ofta upp som en av förutsättningarna för en stark autonomi. Men återigen har detta inget med wikipedia att göra. Det är inte wikipedias uppgift att bedöma eller värdera det Åländska självstyret. Wikipedia ska endast beskriva situationen. Det finns inte en allmänt accepterad uppsättning definitioner för olika grad av autonomi och det är inte wikipedias uppgift att skapa en sådan. Wikipedias användare måste själv bilda sig en uppfattning om det åländska självstyret är starkt eller inte. /Icaros 5 april 2007 kl. 08.31 (CEST)
Icaros, jag löste frågan igår med att lägga in mallar och be om en tredje part, för jag upplever dig som hal ål. Artikeln fastslår, och du säger det, att Åland är självstyrande, inte att de har visst självstyre. Nu skriver du att "ingen påstår att självstyret är extremt starkt". Jo, det gör du. Du påstår att Åland är jämbördig med Finland. Men jag tänker inte diskutera med dig. Jag hade också önskat att du följde riktlinjerna på sv:wp, och angav källor till dina redigeringar.//--IP 5 april 2007 kl. 09.37 (CEST)
Jag vill inte diskutera med dig då du inte har en susning om hur det åländska självstyret fungerar. Det är inte mitt fel att du inte kan begripa vad delad behörighet innebär. Ålands och Finlands parlament har jämbördig status inom sina respektive områden. Det är ett faktum att den finska riksdagen inte kan eller får blanda sig i områden som ligger under åländsk behörighet. Jag har dock aldrig och kommer aldrig att hävda att det åländska självstyret är starkt. Detta beror inte på att Finlands regering är överordnat det åländska lagtinget utan att det åländska lagtinget inte har behörighet på vissa centrala områden (framförallt den statliga beskattningen). Jag hävdar endast att Åland har självstyre, något som du förnekar. /Icaros 5 april 2007 kl. 10.05 (CEST)

lägg av båda två, Åland har en speciell politisk status som innebär följande:

  • Åland har ett eget parlament som beslutar om inrikesfrågorna och färjelederna till viss del. Parlamentet leds av en talman.
  • Åland har en landskapsregering som sköter nämnda frågor ovan utan inblandning från Finland. Regeringen leds av en Regeringschef kallad Lantråd, f.n. Roger Nordlund.
  • Finska Riksdagens representant på Åland, Landshövding Peter Lindbäck, fungerar som Statschef.
  • Ålands politiska status skyddas utav internationella garantier.

/--Zeke333 5 april 2007 kl. 14.28 (CEST)

Det stämmer inte att landshövdingen fungerar som statschef. Finlands president är statschef i hela den finska staten inklusive Åland. Det är hon som godkänner de åländska lagarna. Landshövdingens uppgift är att fungera som en länk mellan Åland och Finland. Han är Finska statens representant på Åland och inte tvärt om. Åland representeras i Finland och i internationella sammanhang (t.ex i nordiska rådet och i EU) av landskapsregeringen. Var har ni fått denna felaktiga uppfattning ifrån? Källor tack! /Icaros 5 april 2007 kl. 14.40 (CEST)
Jämför med Grönland, Färöarna, Cooköarna och Niue. /Icaros 5 april 2007 kl. 14.44 (CEST)

Finlands President godkänner INTE Ålands inrikeslagar eftersom Åland har den rätten att fatta Inrikeslagar själv och till viss del även egen beslutanderätt om färjor till och från Åland. Landshövdingen fungerar som Statschef. Ordet Statschef behöver nödvändigtvis inte betyda en självständig stats Statschef, ta Palestina och Västsahara som exempel, egna statschefer men inte "helt självständiga". --Zeke333 5 april 2007 kl. 14.49 (CEST)

Jag förstår inte varför du vill bidra till denna artikel när du inte överhuvudtaget känner till ämnet. Läs följande ur självstyrelse lagen:

19 § Lagstiftningskontrollen

Beslut om antagande av landskapslag skall tillställas justitieministeriet, samt Ålandsdelegationen som avger utlåtande över beslutet till justitieministeriet innan beslutet föredras för republikens president. (6/95) Finner republikens president att lagtinget har överskridit sin lagstiftningsbehörighet eller att landskapslagen rör rikets inre eller yttre säkerhet, kan presidenten, efter att högsta domstolens utlåtande har inhämtats, inom fyra månader från den dag då lagtingsbeslutet delgavs justitieministeriet förordna att lagen skall förfalla i sin helhet eller till någon viss del. (6/95) I en landskapslag kan för vinnande av enhetlighet och överskådlighet upptas stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Upptagande av sådana stadganden i en landskapslag medför inte ändring i fördelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan riket och landskapet.

20 § Ikraftträdande och publicering av landskapslagar.

När republikens president har förordnat att en landskapslag skall förfalla eller har beslutat att inte inlägga veto, skall landskapsregeringen underrättas om detta. Gäller presidentens veto endast en viss del av en landskapslag, skall landskapsregeringen på det sätt som anges i landskapslag avgöra om landskapslagen skall träda i kraft till övriga delar eller om den skall förfalla i sin helhet. Landskapslagarna publiceras av landskapsregeringen i Ålands författningssamling. En landskapslag träder i kraft den dag lagtinget har bestämt. Har tidpunkten inte angetts i landskapslagen , skall landskapsregeringen bestämma den. Har en landskapslag inte publicerats senast vid den tidpunkt som har bestämts för ikraftträdandet, träder den i kraft samma dag som den publiceras. Förutsätter ett anslag i landskapets budget att en landskapslag stiftas och finns det särskilda skäl för att landskapslagen skall träda i kraft snabbt, kan lagtinget bemyndiga landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis skall träda ikraft redan innan republikens president har fattat beslut om utövande av sin vetorätt. Om presidenten därefter förordnar att landskapslagen helt eller delvis skall förfalla, skall landskapsregeringen genast, i den ordning som gäller för publicering av landskapslagar, meddela att lagen eller en del av den upphör att gälla räknat från den dag då meddelandet publiceras.

Alla landskapslagar måste med andra ord först granskas och godkännas av presidenten. /Icaros 5 april 2007 kl. 14.56 (CEST)

Jo. Lagarna stadsfästs av presidenten. Hon kan inlägga sitt veto, men den tunga juridiska bedömningen görs av Ålandsdelegationen som består av medlemmar från Åland och Riket (Finland).AndersG 5 april 2007 kl. 15.26 (CEST)

Ålands styre[redigera | redigera wikitext]

Har du verkligen kollat vad Finland enligt Självstyrelselagen stiftar lagar om? Det är praktiskt taget allt. Grundlagen, äktenskap, skatter, namnlagar, lagar om företagsverksamhet, upphovsrätt, försäkringar, prisbildning, straffrätt, måttenheter, rättsskipning, försvar, televäsende, myntväsende, fastighetsbildning, utrikeshandel, med mera, med mera.

Att Finlands president utser Ålands högste företrädare är viktig information, eftersom det visar på beroendet. Det förekommer att folk på wp tror att Åland i praktiken är lika självständig som Finland, har det visat sig. Självstyret är tvärt om starkt reglerat. Pga att Finland beslutar om straff och utser företrädare, har alltså USA:s stater större självstyre.//--IP 4 april 2007 kl. 08.56 (CEST)

Beskattningsrätten och andra lagstiftningsrätter som Åland har (jakt t.ex.) är nästan exakt som svenska kommuner, länsstyrelsen och landsting tillsammans.//--IP 4 april 2007 kl. 08.59 (CEST)

Ja jag är väl medveten om allt detta. Det är dock inte korrekt att Finlands president utser Ålands högste företrädare. Landskapet Åland och Finska staten har delad behörighet vilket gör lantrådet till en minst lika hög företrädare. Landshövdingen utses dessutom i samråd med lagtingets talman vilket framgår i artikeln Länsstyrelsen på Åland. Åland är trots detta ett självstyrt landskap i Finland. Jag tror det bästa sättet att beskriva hur omfattande (eller snarare hur liten omfattning) självstyret har är att föra in dessa fakta i artikeln Ålands politik eller Ålands politiska status. Jobba på! /Icaros 4 april 2007 kl. 09.44 (CEST)
Jo enligt Självstyrelselagen utser Finlands president Ålands högste företrädare, efter samråd med talmannen, och om de inte kan enas, får Finlands president utse en av fem kandidater som parlamentet utsett. Om det i tidningar e.d. ser annorlunda ut, ändrar inte självs formen, som är en viktig komponent i beskrivningen av förhållandet mellan Åland och Finland. Att Åland nominellt är självstyrande spelar ingen roll, eftersom ordet "självstyrande" kan betyda mycket olika saker i olika regioner i världen. Om Åland skulle vara normerande för begreppet "självstyre" skulle alltså också Sveriges kommuner, landsting och länsstyrelser vara så.//--IP 4 april 2007 kl. 10.07 (CEST)
Jag föreslår att du utvecklar artiklarna om Åland istället för att skriva självklarheter här. Jag har inte lust att debattera det åländska självstyret men om du har några konkreta frågor kan jag försöka besvara dom. /Icaros 4 april 2007 kl. 11.18 (CEST)
Orsaken att jag skriver här är för att du raderat de uppgifter som jag belägger här.//--IP 4 april 2007 kl. 12.34 (CEST)
Jag har studerat Ålands status i åratal och jag har aldrig tidigare stött på någon som påstått att Åland inte skulle vara självstyrt. Det åländska självstyret regleras i självstyrelselagen. Åland har status som självstyrt område oavsett vad du tycker om det. Om du hittar belägg för att Åland inte är självstyrt bör du föra fram dessa i artiklarna eller på artikeln Ålands debattsida. /Icaros 4 april 2007 kl. 14.23 (CEST)
Den springande punkten är framför allt vad man lägger in i begreppet "självstyrande". Som IP säger ovan kan det betyda olika saker beroende på vem man frågar. "Självstyrande" är kanske ett begrepp som behöver definieras bättre i Ålandsfallet. //Knuckles...wha? 4 april 2007 kl. 14.40 (CEST)
Det finns ingen orsak att göra detta mer komplicerat än vad det är. Åland har ett självstyre som regleras av självstyrelselagen. Om någon inte gillar att lagen heter självstyrelselagen får de ta upp det med Finlands riksdag. Tills dess har Åland självstyre. /Icaros 4 april 2007 kl. 14.55 (CEST)
Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Du skriver att Det är dock inte korrekt att Finlands president utser Ålands högste företrädare och jag svarar att du har fel med hänvisning till Självstyrelselagen och du säger då..? Och var står det i Självstyrelselagen att det är en fullständig självstyrelse som avses? Är det inte snarare en fråga om att reglera självstyrelsen som Självstyrelselagen handlar om? Har du överhuvudtaget läst den?//--IP 4 april 2007 kl. 15.09 (CEST)

Jag kan uppenbarligen självstyrelselagen bättre än dig. Det krävs mer än att man kan läsa för att man ska förstå en lag. Du verkar inte klara av att tolka innehållet. Jag ska översätta åt dig;

3 § Landskapets organ

Landskapet Ålands befolkning företräds i fråga om självstyrelsen av Ålands lagting. Landskapets allmänna styrelse och förvaltning ankommer på Ålands landskapsregering och de myndigheter som lyder under den.

4 § Landshövdingen

Regeringen företräds i landskapet av landshövdingen. Om utnämning av landshövdingen stadgas i 52 §.

Det handlar alltså om en delad behörighet. Åland har sin representation och Riket har sin. Det är fel att påstå att en av dessa skulle vara högre än den andra. Har du hittat på ditt snack om högsta representant själv? Landshövdingen är Finlands högsta representant på Åland men han representerar inte Åland. Det gör landskapsregeringen. Om du tror att Rikets regering har högre ställning än landskapets regering har du tolkat lagen fel. Faktum är att Finland regering inte han någon makt att påverka de områden som ligger under Åländsk lagstiftningsbehörighet. De åländska självstyret är starkt men det omfattar inte speciellt många (eller viktiga) områden. Vidare verkar det som du tror att självstyre och självständighet är samma sak. Det är inte korrekt. Läs på! /Icaros 4 april 2007 kl. 15.38 (CEST)

Jag tänker blunda för dina otrevligheter faktiskt. Vad tror du att "regeringen" som föreds i landskapet avser? Det framgår tydligare i den engelska översättningen av lagen, men kan bara om man läser hela dokumentet, avse Finlands regering. Se sedan den anförda 52§ som jag refererat ovan. Där står det klart och tydligt att Finlands president utser landshövdingen.
Om du tror att Ålands styre har likvärdig ställning som Finlands så.. ja då... Jag vet faktikst inte hur jag ska uttrycka mig...//--IP 4 april 2007 kl. 15.45 (CEST)
När det gäller otrevligheter är det principen "som man frågar får man svar" som gäller. Du ska inte ifrågasätta min kompetens om du inte vill att jag ska göra detsamma. Särskilt då jag har rätt och du har fel. Du verkar ha stora problem med att förstå konceptet "delad behörighet". Landshövdingen leder länsstyrelsen på Åland som står under inrikesministeriet som i sin tur står under Finlands regering. Lantrådet leder landskapsregeringen på Åland. respektive regering verkställer lagar som beslutas i finlands respektive ålands parlament. Förstår du? Två olika parlament med två olika offentliga förvaltningar och två olika representanter. Skillnaden är att de har olika behörighets områden, vilket regleras i självstyrelselagen. Och slutligen, ja! Ålands styre har likvärdig ställning som Finlands, det går nämligen inte att få mer bestämmande än fullständig behörighet över ett visst område. Åland och Finland har delad behörighet på Åland och ingen som känner till det åländska självstyret skulle hävda något annat. /Icaros 4 april 2007 kl. 16.03 (CEST)
Men Ålands "regering" får ju bara besluta om sådant som svenska kommuner, landsting och länsstyrelser får! Ded har ju ingen större beslutsrätt! Det är ju löjligt att ens bråka om! Överst står landshövdingen. Att det bara är ceremoniellt spelar ingen roll. Med ditt resonemang skulle inte kung Carl Gustaf vara den egentliga statschefen över Sverige för "han har ändå inget att säga till om". Delad behörighet är ju bara nominellt när Åland inte får besluta om något annat än sådant som Finlands regering ändå inte beslutar om i övriga Finland. Självstyret är ju bara retorik.//--IP 4 april 2007 kl. 16.10 (CEST)
Den så kallade "delade behörigheten" är ju heller inte alls fullständig, utan gäller bara sådant som polisväsende som Åland delvis får besluta om.[2] Däremot inta allt det som Finland styr över på Åland.//--IP 4 april 2007 kl. 16.14 (CEST)
Du är helt ute och cyklar. Det är finlands president som är statschef i Finland och därmed även på Åland. Svenska kommuner landsting och länsstyrelser får inte stifta några lagar överhuvudtaget utan måste följa svensk lag. Ta utbildningssektorn som exempel, åland har egen lagstiftning, en egen utbildningsminister, en egen myndighet motsvarande skolverket, rätt att göra egna läroplaner och vad som helst annat lagtinget får för sig. Inget landsting i Sverige har behörighet som ligger i närheten av detta. Och när det gäller utnämningen av landshövdingen kommer du också med egna påhitt. Du säger "enligt Självstyrelselagen utser Finlands president Ålands högste företrädare, efter samråd med talmannen" men i lagen står det: "Landshövdingen utnämns av republikens president efter överenskommelse med lagtingets talman". Och om det inte kan komma överens får Ålands lagting utse 5 kandidater. Men allt detta är oväsentligt då landshövdingen inte är Ålands högsta representant i världen utan Finlands högsta representant på Åland. Snälla försök förstå skillnaden! Det är tydligt att du har mycket begränsade kunskaper om offentlig rätt och obefintliga kunskaper om det Åländska självstyret. Det är inte wikipedias uppgift att driva en politiska agenda om huruvida det åländska självstyret är tillräkligt eller inte utan endast att återge verkligheten. Jag betraktar härmed denna diskussion avslutad. /Icaros 4 april 2007 kl. 16.29 (CEST)
Nej jag är inte ute och cyklar. Ålands högste representant är landshövdingen. Eftersom du hittills inte lagt fram något som helst svar eller belägg för dina synsätt att Åland är jämställd med Finalnd, vilket du påstår på fler än ett sätt, tänker jag lägga in faktakoll-mallar i berörda artiklar, så får en tredje part skriva om - med källor.//--IP 4 april 2007 kl. 16.40 (CEST)
Varsågod! /Icaros 4 april 2007 kl. 16.42 (CEST)


"Statsskick"[redigera | redigera wikitext]

Eftersom Åland inte är en stat kan det inte ha ett stats-skick. Jag tar bort posten från mallen tills någon lagt fram en källa som stödjer att Åland har ett eget statsskick. Jag undanber mig ideologiska resonemang.//--IP 5 april 2007 kl. 10.09 (CEST)

I och med att Åland inte är en stat kommer fältet att förbli tomt vilket inte är så snyggt. Jag förestår att rubriken "statskick" byts ut mot exempelvis "status". /Icaros 5 april 2007 kl. 10.16 (CEST)

Ålands fakta rutor[redigera | redigera wikitext]

Ålands politiska status gör att de fakta rutor som finns inte fungerar speciellt bra. Dels innehåller landsfaktarutan otillämpliga rubriker som "statsskick" och "nationaldag". Samtidigt behövs rutor som regeringschef, landskod o.s.v. Dessutom är fakta rutan om Finlands län och landskap också missvisande då Åland inte är dels ett land, dels ett län och dels ett landskap utan endast ett landskap med en speciell status. Ålands landskapssymboler borde lyftas fram tydligare. Det bästa vore kanske att slå ihop rutorna och lägga upp rubriker och fakta som passar för det speciella åländska fallet. /Icaros 5 april 2007 kl. 10.33 (CEST)

Jag substade mallen och tog bort de två uppgifter du gav exempel på som mindre lämpliga. Du är välkommen att stuva om mer om du anser det lämpligt.
andejons 5 april 2007 kl. 15.48 (CEST)
Jag tycker verkligen att artikelns inramning i alltför hög grad ger sken av att Åland skulle vara betydligt mer självstyrande och självständigt än vad det faktiskt är. Som infoboxarna med termer som är mer relevanta för en självständig stat, snarare än den autonoma region eller självstyrande landskap som Åland ju utgör: Statsvapen, Nationalsång, Självständighet, osv. Det är ju landskapsvapen, landskapssång och självstyrelse vi pratar om. Det blir väldigt rörigt och missvisande alltihop. Innan stod det också alldeles korrekt att Tarja Halonen är statschef, företrädd av landshövdingen Peter Lindbäck, men den uppgiften har nu försvunnit. Jämför med exempelvis artikeln om det betydligt mer självstyrande Grönland, så står ju Drottning Margrethe II som statschef där. --Aatox 6 april 2007 kl. 07.53 (CEST)
Poängen med att substa mallen var ju att sådant skulle gå att ändra på om man kände sig hågad.
andejons 6 april 2007 kl. 10.17 (CEST)

Dubbla faktarutor[redigera | redigera wikitext]

Efter att ha läst ovan så blir jag lite funderasm på varför man lagt in dubbla faktamallar i artikeln, men snarlika inforamtion. Är det inte bättre att vi gör alla parametarar i {{Geobox}} möjliga i {{Landskapsfakta Finland}} (utan att för den delen göra dem synliga i parameterlistan) så kan vi fylla på den faktamallen med den matnyttiga infomation som finns i den hårdknackade mallen i artikeln. --Civilspanaren 22 juli 2011 kl. 07.58 (CEST)

Ifrågasatta faktauppgifter/källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

Bobban att artikeln Åland innehåller ifrågasatta faktauppgifter är bra orättvis, enligt min mening. Jag har läst den, och finner ingenting som inte stämmer med vad som står i en rätt ny bok, som behandlar just det som efterfrågats, "förhållandet mellan Åland och Finland". Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering (2006) innehåller tre artiklar: Susanna Eriksson förklarar demilitariseringen, Lars Ingmar Johansson förklarar självstyrelsen och Barbro Sundback de skiftande opinionerna, för och emot Sverige, Finland och självstyre. Den är relativt kort och lättläst, men utförlig i just dessa frågor (annars kan man ju hänvisa till själva självstyrelselagen, på www.finlex.fi). Jag har puttat in boken som källhänvisningar och hoppas att det är nog skäl att ta bort anklagelsen "ifrågasatta faktauppgifter". Detta är frågor som färgas av åländsk lokalpatriotism men Ålands självstyre är ju ändå inget som ifrågasätts i någon statsvetenskaplig mening.--Jeff 20 juni 2007 kl. 10.10 (CEST)

Jag håller helt med, den lades in av en hetsporre här tidigare (se tidigare diskussion) och baserar sig närmast på vad man avser med uttrycket "självstyrelse" AndersG 20 juni 2007 kl. 20.00 (CEST)
Ta i så fall även varningen bort från Ålands politik och Ålands politiska status. /Pieter Kuiper 20 juni 2007 kl. 20.10 (CEST)
Gjort AndersG 21 juni 2007 kl. 20.16 (CEST)

Ålands förhistoria[redigera | redigera wikitext]

Intressanta, tillsynes väl underbyggda nya uppgifter om Ålands förhistoria. Hoppas Puedo förlåter att jag putsar lite. Att Ålands första invånare talade finska (urfinska) är väl en spännande uppgift. Den diskussionen skulle kunna föras, mer utförligt, under Finlands förhistoria, om Puedo så önskar.--Jeff 19 juli 2007 kl. 12.59 (CEST)

Vad de talade är det väl ingen som vet, men att de första bebyggarna troligtvis kom österifrån är sannolikt. Det är lättare att spåra sådant som kamkeramik/gropkeramik och gener än flyktiga saker som språk, speciellt i kulturer som inte hade ett skriftspråk. se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kamkeramiska_kulturen AndersG 19 juli 2007 kl. 13.38 (CEST)
Jag föreslår uppgiften om vilket språk de talade tas bort om ingen bättre källa kan presenteras. /Icaros 19 juli 2007 kl. 13.41 (CEST)
Hoppsan! Jag som just plockade in en notis om språk i den kamkeramiska artikeln, taget från finska wikipedia, där debatten gått het om just detta, och olika forskares åsikter kastats omkring. Det är oerhört frestande, särskilt om man intresserar sig för det finska språkets märkliga särart, men håller med om att man helst ska låta bli att spekulera om språk för flera tusen år sedan. Med all invandring och språkbyte som kan ha skett sedan dess är den frågan närmast irrelevant. Ändra på!--Jeff 19 juli 2007 kl. 13.51 (CEST)
Om du kan läsa finska, se [3] "On oletettu, että kampakeraamisen kulttuurin väestö on ollut mahdollisesti kieleltään suomalais-ugrilaisia, koska läntisen ryhmän alue on suurin piirtein sama kuin myöhemmin näitä kieliä puhuneiden kansojen.". Också det är liten orätt att kalla gropkeramiska kulturens människor skandinaviska, vi vet inte för säkert vad gropkeramiska kulturens människorna talade. Men det är säkert att de förstä invånare har kommit inte västerifrån. Jag kan inte redigera dem, jag har bara en baskunskaper i svenska. :-) --Pudeo 19 juli 2007 kl. 16.33 (CEST)
Jo jag förstår vad där står. (det är möjligt att..) Håller även med om att det är fel att kalla gropkeramikerna "skandinaviska". Eftersom dethär med språk är så oerhört känsligt, inte bara på Åland så kanske det är lugnast att inte spekulera i något vi aldrig kan komma till insikt om. Det som man kan göra dock är att genetiskt bestämma var olika folkslag hör hemma. Om det nu sedan spelar så stor roll ;) se även: http://www.algonet.se/~elert/SVH4V2FG.html AndersG 19 juli 2007 kl. 19.12 (CEST)

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Nu har det skrivits nån gallimatias om att Åland skulle komma från det finska ordet ahva. Hur då ber jag att fråga. Svara på det den som kan. Ztaffanb 28 september 2007 kl. 12.40 (CEST)

Det står ju uttryckligen att ordet ahva är fornnordiska, inte finska, vilket kommit över det latinska ordet aqua. Till exempel är det svenska ordet å (vattendrag) en kortare form av det äldre ahva. Om finskan står det ju att detta namn är bildat senare. Jag kan ännu förtydliga saken i själva texten. --Migro 28 september 2007 kl. 13.28 (CEST)

Län[redigera | redigera wikitext]

FINLEX Länsstyrelselag 10.1.1997/22 "I Finland finns följande län: Södra Finlands län, Ålands län, Västra Finlands län, Östra Finlands län, Uleåborgs län och Lapplands län." Landshövding: Peter Lindbäck. Vad är suddig? Naturligtvis Åland är en speciell län, men län i alla fall också. --Pudeo 19 januari 2008 kl. 19.00 (CET)

Det som är otydligt är den Finländska lagstiftningen. Lagen du pekar på är inte den enda som innehåller otydliga och motstridiga uppgifter. Riksdagen kan naturligtvis stifta en lag som bestämmer att vitt skall kallas svart, men riksdagen kan inte stifta lagar inom det område som faller under Ålands behörighetsområde. I detta fallet har lagstiftaren inte noterat att "Ålands Län" ersattes av "Landskapet Åland" redan av den första självstyrelselagen. Det finns en ganska bra sammanfattning här: http://www.laaninhallitus.fi/lh/home.nsf/OldMainArticlesSwe/0FF961966EAAE676C2256F5600396239?opendocument. Som du ser är frågan känslig, både från Finländsk och Åländsk sidaAndersG 20 januari 2008 kl. 20.02 (CET)
Det är inte wikipedias roll att agera domare i denna kontroversiella fråga. Jag stöder därför att skrivningen att Åland är ett län tas bort. /Icaros 20 januari 2008 kl. 20.09 (CET)
Jag tror också att det bästa att län är borta från inledningen och stöder också detta--Bruno Rosta 20 januari 2008 kl. 20.19 (CET)
Speciellt som det som sagt var framgår i brödtexten. Att det finns en kontrovers kring namnskicket (jämför Falklands/Malvinas) är dock av encyklopedisk intresse. AndersG 20 januari 2008 kl. 20.27 (CET)
Åland är nog både ett landskap och ett län. Landskapet är namnet på det självstyrande området och länet på den ststliga indelningen. Här finns en länsstyrelse och en landshövding. Härfinns ett antal statliga myndigheter t ex förvaltningsdomstolen som har just länet som arbetsområde. Kunde lösningen vara att utgå från landskapet - som väl är mest särskiljande - och sedan nämna att det även är ett län. Hälsar en införding 79.133.6.121 20 januari 2008 kl. 20.32 (CET)
Men det är ju precis vad det står. Texten finns under rubriken om länsstyrelsenAndersG 20 januari 2008 kl. 21.17 (CET)
Jag skulle vilja påstå att det är fel att hävda att Åland är ett län utan att ta ställning i konflikten. Den Åländska positionen är ju att det är fel av staten att använda benämningen Ålands län för det område som ålänningarna kallar "landskapet Åland". Det går lika bra att säga att Ålands förvaltningsdomstols arbetsområde är landskapet Åland. Konflikten går tillbaka till 1918 och det första erbjudandet om självstyrelse som ålänningarna med överväldigande majoritet förkastade. Att erkänna termen Ålands län är att förneka det historiska faktumet att Ålänningarna avvisade statens första förslag och att Ålands självstyrelse kom till först efter Förenta nationernas beslut. Man kan säga att de som använder termen Ålands län inte accepterar att Ålands självstyrelsedag är den 9 juni 1922 och inte den 13 juni 1918. /Icaros 28 januari 2008 kl. 16.59 (CET)
Japp, och det som gör det förstår inte (eller vill inte förstå) att det finns två parlament i Finland. Riksdagen och Ålands lagting varav inget är underställt det andra. AndersG 29 januari 2008 kl. 11.12 (CET)
Är det inte så, att Åland har status av län (eller alltså likställt med övriga län i Finland) även om det inte kallas län? Så helt fel är det inte, även om det förstås bör poängteras att Åland inte benämns län utan landskap även i de sammanhang när man talar om de befogenheter och uppgifter som annars tillkommer län snarare än landskap (och dessutom har vissa särregler jämfört med andra finska län). E.G. 14 februari 2009 kl. 08.25 (CET)

Kommuners vattenareal[redigera | redigera wikitext]

Det är överraskande att skärgårdskommuners vattenareal anges som mindre än en kvadratkilometer (se t.ex. Föglö, Sottunga, Vårdö). Betyder detta att havsområdena inte tillhör kommunerna? Det vore på sin plats att konstatera detta i en fotnot i samband med arealangivelserna (om man överhuvudtaget nämner annat än landarealen) och i till exempel denna artikel berätta om de administrativa förhållanden som ligger bakom statistiken. Den som ror till grannholmen måste alltså lämna kommunen, och om han då råkar ut för en olycka så sker denna inte i hemkommunen? För kommuner i "Riket" verkar havsområdena räknas in (se t.ex. Houtskär eller Pargas) --LPfi 7 oktober 2008 kl. 10.36 (CEST)

Ålands förbindelser[redigera | redigera wikitext]

Vart utanför Åland har Ålänningarna mest affärsförbindelser? Ser man på Mariehamns flygplats statistik, så är det övriga Finland till exempel Helsingfors. Det var 51 210 inrikespassagerare på flygplatsen och 10 900 utrikes (Stockholm är enda utrikesdestinationen) år 2008. Av Stockholmspassagerarna ska nog många vidare till länder söder om Sverige. Kanske hänger Åland mer ihop med Finland och mindre med Sverige än man vill medge. --BIL 6 februari 2009 kl. 11.31 (CET)

BILs spekulationer kan totalt avfärdas. Kontakterna till Sverige sker med passagerarfärja. Det stora antalet ålänningar som dagligen reser till Sverige med färja gör flygtrafiken mer eller mindre irrelevant. /Icaros 6 februari 2009 kl. 14.36 (CET)
Så är det. Vet ej om det finns någon officiell passagerarstatistik för "pendlarfärjorna" Ålandsfärjan/Rosella/Eckerö, men då en flygbiljett MHQ-ARN kostar i storleksordningen 150€ t/r och en färjbiljett under 10€ (många har dessutom frikort) så är det ganska klart att de flesta tar färjan. AndersG

Ögruppens namn - igen[redigera | redigera wikitext]

Jag konstaterar att återigen råder sandlådeklimat vad gäller Ålands namn. Jag är inte förvånad över att det är Icaros som varit framme, och lagt in det engelska namnet. Jag gissar att det är ett slags protest mot att Åland faktiskt har två namn i det land som Åland tillhör, d.v.s. Finland. Vad är det du vill uppnå? Om vi ska ha en konsensus vad gäller namn efter denna modell, så ska Sverige också ha med sitt engelska namn i sin artikel. Faktum är att Åland HAR två namn i det land där det ligger. Inget av dem är dock på engelska. Det är synnerligen hög tid att avbryta detta tjafsande och att se till att uppnå konsensus, som dock ej ska vara baserat på ren tjurighet från en enda person. I Sverige har vi vissa namn på länder, städer m.m. Vad svenska geografiska företeelser heter på andra språk är knappast intressant i svenska Wikipedia. Vad gäller utländsk geografi, så är naturligtvis det svenska namnet det mest intressanta. Dock är det naturligtvis av intresse vad sakerna heter på det språk som talas i det land där sakerna i fråga ligger. Vad sedan orter, berg och öar i Finland heter på engelska kan knappast vara så intressant. Wikipedia anger inte ens i ingressen om Sverige vad Sverige heter på engelska. Slikt brukar komma i slutet av artikeln. Jag har raderat det engelska namnet. Kamfjord 19 april 2009 kl. 22.10 (CEST)

Det är onekligen beklagligt att Kamfjord med flera driver sin politiska linje på Wikipedia trots att flera användare vid flera tillfällen tagit upp problematiken i detta. Åland är fortsättningsvis enspråkigt och har bara ett officiellt namn. Detta gäller även orter på Åland. Dina hänvisningar till nationen visar på din okunskap om den Ålands autonomi och dess historia. Jag välkomnar att du med flera slutar tjafsa och slutar driva er nationalistiska politiska linje på wikipedia. /Icaros 20 april 2009 kl. 15.58 (CEST)
Jag driver inte en politisk linje. Dessutom, vad tjafsandet beträffar, skriver man dit det engelska namnet under rådande förutsättningar, så ägnar man sig bara åt stenkastning i glashus, när man anklagar andra. Vad jag gjorde nu senast var att ta bort det engelska namnet vilket, i full enlighet med vad du skriver ovan, definitivt inte hör hemma i denna artikel. Dock antar jag att du anser att det var väldigt moget att lägga in det engelska namnet eller...? Kamfjord 27 april 2009 kl. 23.33 (CEST)

Ålands största insjö[redigera | redigera wikitext]

(Inkopierat från Wikipedia:Anmäl ett fel av Sjö.) Det står att Ålands största insjö är Långsjön. Det är Östra Kyrksundet som är Ålands största insjö

Ålands valuta[redigera | redigera wikitext]

Vad är en inofficiell valuta vad vad finns det för källor att Svenska kronor är det på Åland. I Stockholm går det bra handla med Euro utan att det för den saken kallas för inofficiell valuta.Yger 30 april 2011 kl. 13.23 (CEST)