Diskussion:Ramsundsristningen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
SÖ 106
alrikR ¤ raisti ¤ stain × sun × siriþaR × at × sin faþur × sbiut ×× saR × uisitaula × um × uaRit : hafþi × burg × um brutna : i : auk × um barþa +× firþ × han × kar(s)aR + kuni + alaR ×
Alríkr reisti stein, sonr Sigríðar, at sinn fôður Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
Alríkr, Sigríðr's son, raised the stone in memory of his father Spjót, who had been in the west, broken down and fought in townships. He knew all the journey's fortresses.
Kungshållet, Kjula ås
Kjula sn
Österrekarne hd
Avståndet mellan Ramsundsberget och Kjula har jag ingen aning om (8 km enl Michelinkartan --Klafui 18 september 2004 kl.16.04 (CEST)).
// OlofE 14 september 2004 kl.00.50 (CEST)


Runtexten, några kommentarer, --Klafui 18 september 2004 kl.16.04 (CEST) Texten är mycket kort i förhållandet till befintligt utrymme – endast runstenens nedre drakslinga utnyttjas. Ändå innehåller den mycket information om familjen, säkert lättförstålig för dåtida läsare men inte självklar idag. Det är med texten som med bilderna: båda kräver att betraktaren känner den sociala och kulturella bakgrunden för att bli begripliga.

Ordet ’själ’ säjer att familjen var kristen. Att göra vägen framkomlig (bl a för sockenprästens sjukbesök) var en from gärning.

Stenens läge visar att familjen var rik. Bron måste ha spännt ett skeppbart vattendrag och detta kräver pengar (och även tekniskt kunnande).

Sigrid anger sitt fadersnamn, vilket är ovanligt när stenen är ett minnesmärke för ätten hon är ingift i. Var Orms ätt så betydande i trakten att hennes prestige ökade genom faderns namn?

Sigrid sätter sin sons namn, Alrik, före sin faders namn. Varför denna framstående plats, och vem var Alriks far? Han nämns inte som delaktig i brobygget, vilket vore normalt för sonen (eller sonsonen) till den döde. Svaret finns på runsten SÖ 106 i Kjula (mindre än 10 km väg från sigurdsristningen). Alriks fader hette Spjut:

alrikR × raisti × stain × sun × siriþaR × at × sin faþur × sbiut ×× saR × uisitaula × um × uaRit : hafþi × burg × um brutna : i : auk × um barþa +× firþ × han × kar(s)aR + kuni + alaR × AlrikR ræisti stæin, sun SigriðaR, at sinn faður Spiut, saR vestarla um vaRit hafði, borg um brutna i ok um barða, færð hann karsaR kunni allaR. Alríkr, Sigríðr's son, raised the stone in memory of his father Spjót, who had been in the west, broken down and fought in townships. He knew all the journey's fortresses. Kungshållet, Kjula ås, Kjula sn ,Österrekarne hd

Hur man än tolkar ovanstående text var Spjut en vitfaren krigare och troligen gift med Sigrid i ett tidigare (?) äktenskap.

Alrik för modersnamn, vilket antyder att moderns ätt stod högre än faderns och/eller att fadern dog tidigt. Modersnamn förekommer i isländska sagor, i Heimskringla och, i rätt stor omfattning, bland medeltida svenska stormannaätter som blev till Sveriges adel. Den äldsta belagda medlemmen i Sveriges äldsta kända adelsätt hette Nils Sigridsson (Natt och Dag), se släktföreningens hemsida.

Vem var Sigrids man? Rent grammatiskt är det omöjligt att avgöra om det var Holmgeir eller om hon var gift med Holmgeirs son Sigröd. Att hon, en kvinna, gör detta verk antyder att hon är änka och att både Holmgeir och Sigröd är döda.

Genom brobygget för själen utnämnar Sigrid sig (och i nästa led Alrik) till ’närmast sörjande’ och därmed även arving till den döde. Är detta sant eller finns andra släktingar, kanske med bättre rätt? Ett för oss oklart svar ges kanske genom följande runsten som nämnar en Sigröd som är Holmgeirs son: U 617 kinluk × hulmkis × tutiR × systiR × sukruþaR × auk × þaiRa × kaus × aun × lit × keara × bru × þesi × auk × raisa × stain × þina × eftiR × asur × bunta * sin × sun × hakunaR × iarls × saR × uaR × uikika × uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × ialbi × ans × nu × aut × uk × salu Ginnlaug, HolmgæiRs dottiR, systiR SygrøðaR ok þæiRa Gauts, hon let gæra bro þessa ok ræisa stæin þenna æftiR Assur, bonda sinn, son HakonaR iarls. SaR vaR vikinga vorðr með Gæiti(?). Guð hialpi hans nu and ok salu. Bro k:a, Bro sn, Bro hd Ginnlaug, Holmgeirr's daughter, Sigrøðr and Gautr's sister, she had this bridge made and this stone raised in memory of Ôzurr, her husbandman, earl Hákon's son. He was the viking watch with Geitir(?). May God now help his spirit and soul.

Bro ligger nordöst om Ramsundet, avståndet är omkring 6 mil tvärs över Mälaren, så det är inte alls omöjligt att en storman från dessa trakter gifter sig med en stormannadotter från Rekarne.

Hittade denne länk efter jag skrev texten ovan:

http://www.raa.se/runverket/so101.asp

Anser därför att Sigröd skall få sin rätta position som Sigrids man, för annars har han jo ingen funktion att fylla på själva stenen. --Klafui 18 september 2004 kl.16.04 (CEST)

Ramsundsristningen, Södermanlands runinskrifter 101

Korrekt namn: Sigurdsristningen[redigera | redigera wikitext]

Är inte det korrekta namnet Sigurdsristningen? Ramsundsristningen = 85 träffar på Google, Sigurdsristningen = 2100 träffar på Goggle. I så fall bör artikelns namn ändras. MaxPont 9 mars 2009 kl. 14.46 (CET)

En ren Google-pagecount är ett tämligen trubbigt verktyg för att avgöra sådana saker. - Tournesol 9 mars 2009 kl. 16.47 (CET)
När det gäller fornlämningar så är det vanliga att man uppkallar fornlämningen efter platsen, såvida det inte finns ett äldre namn på fornlämningen. Tittar vi på vad som står i FMIS på RAÄ-nummer Jäder 39:1 så anges namnet där som Sigurdsristningen. Följdaktligen så är Sigurdsristningen det namn som står utsatt på terrängkartan och fastighetskartan.
För övrigt så får jag följande antal träffar på olika namn:
  • sigurdsristningen = 2100 träffar på Google
  • ramsundsberget = 337 träffar på Google
  • ramsundsristningen = 331 träffar på Google
  • "Södermanlands runinskrifter 101" = 269 träffar på Google
  • sigurdristningen = 97 träffar på Google
  • "Jäder 39:1" = 22 träffar på Google
  • ramsundristningen = 5 träffar på Google
  • "ramsundsbergets ristning" = 1 träff på Google
Nå, med tanke på att Sigurdsristningen är det namn som står i FMIS så borde det vara namnet på denna artikel, medan de andra namnen borde omdirigera till artikeln. --Achird 9 mars 2009 kl. 23.01 (CET)
Då borde vi byta namn på artikeln, Tyvärr är jag kass på avancerad editering så det får någon annan göra. MaxPont 11 mars 2009 kl. 17.55 (CET)
Det finns ett flertal ristningar om Sigurd, se en:Sigurd stones. Det är nog inte så bra att flytta artikeln. Eller så gör man en sammanhällen artikel om alla. /Pieter Kuiper 11 mars 2009 kl. 18.13 (CET)
Riksantikvarieämebets databas ger noll träffar för Ramsundsristningen medan Sigurdsristningen ger träff på rätt plats[1]. Sigurdsristningen är en landets mest berömda ristningar och dess rätt till sitt eget namn ska inte dribblas bort av att det finns några andra ristningar som försäker snylta på Sigurdsristningens renomme.MaxPont 24 mars 2009 kl. 15.41 (CET)
Självklart heter den Sigurdsristningen. Det är så alla kallar den här i Eskilstua, aldrig hört det andra namnet. Behöver dock admin-rättigheter för att göra flytten, men la i alla fall upp en flyttbox först i artikeln. Den som orkar får kontakta någon administratör.MichaelPhilip 13 september 2009 kl. 12.13 (CEST)
MaxPont: Ramsundsristningen är nog avritad från någon förlaga, se Sigurdsristningar; den här artikeln ska inte flyttas. /Pieter Kuiper 13 september 2009 kl. 13.48 (CEST)
Stödjer en flytt. Sålunda förespråkar Lantmäteriet, Riksantikvarieämbetets fornminnesregister och en majoritet wikipedia-användare en flytt. Verkställer därför.--Gotogo (disk) 1 september 2012 kl. 00.10 (CEST)