Diskussion:Svearike

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Det fanns en del faktafel i den här artikeln. Idén om att Sverige skulle vara ett lån från danskan är i bästa fall pseudo-etymologi.--Vigleif 3 april 2005 kl.06.59 (CEST)

Meningen "En nyare modell är att se Sverige som Götaland + Svealand = Sverige, och då är det med Olof Skötkonung som är den förste som kan bevisas ha varit kung i både Göta-och Svea rike, alltså cirka 1000-talet." speglar ingen relevans, Svealand är en metrologisk term ,vrs ihhehållande landskap och områden inte är relevnt för det som avses.

jag ersätter Sveland med svearike, och götland med götarike, även om detta ocksåär ett diskutabelt namn. ärligt talat tycker jag man bör prata om svearike, västergötland och östergötland, så heter de riken som åsyftas. jag är tveksam till den historiska existensen av ett namn som inkluderade både västergötland och östergötland. Dan Koehl 3 oktober 2005 kl.11.18 (CEST)

När bildades Sverige[redigera | redigera wikitext]

Under denna rubrik, star däremot skrivet:

I Kristofers landslag från år 1442 står det att det inte får finnas mer än en kung i Sverige och detta riket är av hedna värld sammankommet av Svea och Göta riken. Sveriges historia blir nu hela rikets, länderna ett land.

-vilket ej stämmer savitt jag kan se. den korrekta ordföljden fran landslagen torde vara:

är av hedna värld sammankommet av Svea och Göta land?

Observera land här, inte rike....

Rätta mig om jag har fel!

Dan Koehl 13 oktober 2006 kl. 17.00 (CEST)

Ingen har kommenterat sa jag ändrar till "Swerikis rike aer av hedne vaerld saman komith af swea ocg gotha landh. Swea kalladis Nordan scogh och gotha Sunnan scogh". Dan Koehl 17 oktober 2006 kl. 12.17 (CEST)


Skrämmande[redigera | redigera wikitext]

Hur f-n kan Wikipedia bara låta Västgötaskolans amatörer bara häva ur sig de mest besynnerliga fantasierna om Sveariket utan att någon ingriper. Hela den här artikeln måste vara skriven av nån som aldrig läst ett en rad av nyare forskning. Bara när jag ser namnet på historieförfalskaren Dan Koehl blir jag förbannad - snacka om extremistisk inflitrering. Det finns inte en forskare i vare sig historia, arkeolologi som ens har påstått vad som här påstås. Som forskare i ämnet känner jag mig bara tvungen att ta bort all denna pseudovetenskapliga sk-t. Skärp er.

Det vore bra om du kan konkretisera exakt vad du avser med ditt inlägg.

jag uppfattar också dina kommentarer om mig som person (historieförfalskaren, extremistisk inflitrering) som personangrepp, se sidan WP:IPA. Dan Koehl 6 januari 2008 kl. 10.07 (CET)

NPOV - Västgötaskolan[redigera | redigera wikitext]

I denna artikeln är det överflödigt att använda uttrycket "den pseudovetenskapliga Västgötaskolan" tycker jag. Det framgår om man läser i artikeln Västgötaskolan att det finns dom som anser skolan pseudovetenskaplig. Wikipedia behöver inte göra värderingen som det görs här i artikeln, bara peka på att det finns andra som gör den Frigusvallis 22 maj 2008 kl. 10.59 (CEST)

Raderingsnoja och socialkonstruktivistisk POV[redigera | redigera wikitext]

Varför går vissa personer återkommande in och raderar fakta i den här och liknande artiklar? Det är väldigt tydligt att det finns en samtida ideologi som säger att det "moraliskt fel" om Sverige uppstod tidigt. Man försöker pressa fram föreställningar om att staten Sverige inte "existerade / existerar" och att statsbildningen är en "social konstruktion". Detta gör man genom olika vaga, ledande formuleringar och genom "bedömningar" (till exempel genom att skriva att en viss syn är "otidsenlig"). Ofta kompletteras detta med att rakt av dölja fakta.

Därtill tycks diskursen präglas av ett slags ovetenskapligt "rättvisetänkande". Att en grupp av dagens etniska svenskar - svearna - erövrade resten av södra Sverige och satte sätet i sitt eget område Uppland, betraktas enligt detta synsätt som "orättvist". Och det oavsett vilka fakta som föreligger. Istället försöker man visa att "det fanns inga uppdelningar / strider / hövdingadömen / folkgrupper". Det är ett önsketänkande i linje med "Alla lika - alla olika" och "Kumbaya runt lägerelden"!

Istället för att falla till föga för sådana normativa synsätt bör man presentera de fakta som ligger för handen. Om det finns kontroverser, så bör artikeln redogöra för alla fakta så noga som möjligt, istället för att radera sådant som är politiskt inkorrekt. Koios 8 december 2009 kl. 12.20 (CET)

Texten följer det nya standardverket Sveriges historia, vilket får anses vara en mycket god källa. Du får komma med mer än tomma anklagelser om "sociala konstruktioner" och önsketänkande innan du försöker motsäga den. Jag citerar: "...idén om att Gamla Uppsala skall ha utgjort centrum i ett urgammalt Svearike har övergivits...", vilket klart motsäger att det skall finnas någon kontrovers att redogöra för.
Det mest omoraliska här tycks annars vara din citatteknik: NE säger att Svea rike var "en förmodad forntida riks- eller statsbildning" (min kursivering).
andejons 8 december 2009 kl. 14.11 (CET)
Andejons, du är en av de som raderar. Gör inte det. Om teori x har bättre stöd än y, framför de argument och data som stöder x istället för att ta bort allt som stöder y. Koios 8 december 2009 kl. 14.57 (CET)
Det fanns ingen källa som påstod att någon fortfarande tror att Uppsala skall ha varit centralort i något Svearike, samt en källa som påstod att ingen tror det längre. Vill du att det skall stå något annat får du komma med mer än allmänt hållna anklagelser.
andejons 8 december 2009 kl. 16.40 (CET)
Än sen om det fanns en källhänvisning inpetad eller inte? Du vet att det finns massor med historiska texter som beskrivit eller beskriver förhållandena på det sättet. Och varför ta bort hela den utbyggda strukturen? Det finns inga skäl till sådant om man är ärligt intresserad av att förbättra Wikipedia. Vad är det som säger att dagens tämligen hårt vänstervinklade / postmodernistiska historiker har rätt i sina "bedömningar"? De är allt annat än ideologiskt neutrala. Låt fakta tala för sig själva istället för att dölja, mörka och återge normativa generaliseringar. Koios 8 december 2009 kl. 19.14 (CET)
Det finns ingen poäng i att beskriva åsikter som endast tycks hysas av icke-historiker som lika giltig som modern forskning. Det finns inget skäl till sådan relativism om man är ärligt intresserad av att förbättra Wikipedia.
Det är inte heller vår sak att recensera forskarsamfundet. Hyser experterna åsikten att Sveariket är en sentida konstruktion skall Wikipedia beskriva Sveariket som en sentida konstruktion.
Strukturen togs bort eftersom en eller två meningar per rubrik inte är läsvänligt.
andejons 8 december 2009 kl. 21.02 (CET)
Det finns ingen nämnvärd kontrovers inom forskningen i frågan om hur den svenska statsbildningen uppstod. Kontroversen står mellan lokalpatriotiska amatörer och den akademiska forskningen. Wikipedia skall återge proffsforskningens konsensus. Martin Rundkvist 8 december 2009 kl. 14.27 (CET)
Problemet med historia är att det inte är kumulativt på det sätt som mer vetenskapliga ämnen är. Man publicerar inte i vetenskapliga journaler med peer-review. Istället gör historiker nya "omtolkningar" i stora bokverk. Där väljer de att lyfta fram vissa delar och tona ned andra. Det är delvis en nödvändighet på grund av den mycket höga generaliseringsgraden. I historia kan man därför inte - lika självklart som inom andra ämnen - säga att en nyare uppfattning är bättre än en äldre. Koios 8 december 2009 kl. 14.57 (CET)
Och bör inte din mening lyda "ingen nämnvärd kontrovers inom forskningen i Sverige? Jag har noterat att i utländska akademiska verk så är det socialkonstruktivistiska perspektivet - även angående Skandinavien - betydligt nedtonat jämfört med i svenska samtida historietexter. I utländska verk skriver man i långt högre grad saker rakt av - man redogör för fakta. I Sverige är det överfullt med värderande och flummiga postmodernistiska "bedömningar" som syftar till att skapa normativt önskvärda bilder. Koios 8 december 2009 kl. 14.57 (CET)
Bra historieforskning är kumulativ, fast det förstås dessutom produceras en massa bludder vid ämnets institutioner. Och att man utomlands inte hänger med i den skandinaviska forskningen bror på att man där i regel inte kan läsa våra språk och kanske inte bryr sig speciellt mycket om frågorna. En del välutbildade amerikaner tror t.ex. fortfarande att det är ett historiskt faktum att goterna kom från Skandinavien. Martin Rundkvist 8 december 2009 kl. 19.38 (CET)