Diskussion:Vinterdvala

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inte i dvala[redigera | redigera wikitext]

Björnar gå inte i dvala utan de sover över vintern, det är inte lika extremt som dvala. Dvala är när djuret sänker sin kroppstemperatur till ca 10 grader Celsius, sänker shjärt rytmen drastiskt och andas mindre. Dessutom så använd vitala organ mycket mindre. Att sova över vinterna är annorlunda. Djuren behåller sin kroppstemperatur, pulsen sjunker inte lika mycket. Vitala organ används även i dessa fall mycket lite. Men djuret kan vakna mitt i vintern om klimatet blir mildare och gå omkring lite sedan sova igen utan att äta någonting för att dess kroppsfett är tillräckligt för att klara sig till sommaren. --81.172.254.152 (diskussion) 22 mars 2007 kl. 14.51 (CET) (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)

Namnbyte?[redigera | redigera wikitext]

Varför heter denna artikeln Vinterdvala när det i texten står "Att djur går i dvala begränsar sig dock inte enbart till kyliga klimat. " osv..? --ChristianKarlsson.se 1 september 2007 kl. 22.14 (CEST)

Omdisponering av artiklar[redigera | redigera wikitext]

Det verkar som om det finns en viss terminologisk förvirring här, och på några andra ställen. Jag tror att detta beror på att de svenska termerna inte helt och hållet täcker samma begrepp som de engelska termerna.

Jag upptäckter problemet, när jag i artikeln Snabelpungdjur#Beteende vid kyla hittade följande beskrivning:

På grund av att snabelpungdjuret har en förhöjd ämnesomsättning och kroppstemperatur, försätts de, vid kyligare perioder eller vid brist på föda, i ett stelt tillstånd där kroppstemperaturen sjunker till 5°C.

Här beskrivs alltså begreppet dvala utan att termen används. Artikeln bygger på de tyska och engelska systrarna, och där talas inte om ett "stelt tillstånd", utan uttrycken "verfallen in Torpor" respektive "become torpid" används. Det visade sig att både enwp och dewp har artiklar med namnet Torpor, som saknar svensk syster.

Det engelska och tyska begreppet täcker enligt deras artiklar bara upp kortvarigare tillstånd av dvala. Båda nämner också att en del djur under övervintring ("de:Winterschlaf" resp. "en:Hibernation" ) faller i liknande tillstånd, men de:Torpor tycks inte räkna detta som samma sak, med hänvisning till att vintersömn kan vara betydligt längre tid och ofta kräver mer förberedelser t. ex. i form av att lägga upp ett näringsförråd. Den lägger begreppet nära "de:Starre", ung. "stelhet". en:Torpor nämner också en:Aestivation (ungefär "översomring"), och anger att "torpor" kan förekomma "in bouts" under både övervintring och "översomring".

Även de tyska artiklarna lider av begreppsavgränsningsproblem: de:Winterschlaf överlappar delvis de:Kältestarre ("köldstelhet").

I "mitt" språkbruk används svenska termen "dvala" om ett fysiologiskt sömnlikt tillstånd med påtagligt sänkt kroppstemperatur och förmåga att reagera på impulser utifrån, oavsett om det är ett kortvarigare tillstånd (som hos kolibrin eller snabelpungdjuret) eller en djup vinterdvala (som hos huggormen). Tillståndet kan vara normalt (som i de uppräknade fallen) eller patologiskt (som ibland hos människan). "Övervintring" kan då förekomma utan dvalor (vilket torde gälla vår brunbjörn), med intermittenta perioder av dvala, eller i en vinterlång dvala. Man kan se perioder av normal dvala som att arten i fråga också är åtminstone delvis växelvarm, vilket alltså gäller även en del fåglar och däggdjur.

Jag vet inte om det språkbruk jag har träffat på stämmer med den mest moderna användningen av termerna. (Se även en:Dormancy!) Jag kan föreställa mig att termer som "torpor" skulle kunna användas av svenska medicinare, och jag tror att "hibernation" eller "hibernering" är ett svenskt fackuttryck bland biologer. Med reservation för detta, skulle jag föreslå:

  • Att den här artikeln byter namn till vintersömn men behåller hibernation eller hibernering och gå i ide som synonymer;
  • att dvala görs till en artikel, iw-länkad till torpor-familjen (och med torpor som åtminstone delvis synonym, om detta språkbruk kan beläggas). Den artikeln skulle börja med att beskriva tillståndet fysiologiskt, och fortsätta med både naturliga och patologiska exempel.

Litet material skulle få flyttas från nuvarande "vinterdvala" till nya "dvala", men en del kunde också tillkomma under nya "vintersömn". Jörgen B (disk) 30 maj 2013 kl. 17.00 (CEST)

Artikelns interwiki går till en:Hibernation och de:Winterschlaf, det är isåfall flera andra eventuella språk som behöver rensas på Wikidata. /Ascilto (disk) 30 maj 2013 kl. 17.45 (CEST)
Det nuvarande innehållet i Vinterdvala motsvarar inte riktigt innehållen i tyska Winterschlaf och engelska Hibernation, och vår artikel säger ju nu emot sig själv litet vad gäller björnar. Men åtminstone tyska wikipedia har noterat att de har litet problem med överlappande definitioner; se ovan. Jörgen B (disk) 31 maj 2013 kl. 19.00 (CEST)