Ekosystem

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ett korallrev kan ses som ett ekosystem.

Ett ekosystem är en modell av ett avgränsat kapitel av naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm. Alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område bildar tillsammans ett ekologiskt system. Här lever djur och växter tillsammans. De påverkar varandras livsmiljöer och betingelser.

Hela biosfären går att betrakta som ett ekosystem likaväl som en skog eller en liten damm. De gröna växterna har en nyckelroll i ekosystemet. De binder energin från solen genom fotosyntesen. Fotosyntesen omvandlar solenergin (ljusenergi) till kemisk energi (till exempel socker) som djur och svampar sedan kan ta del av. Energin kan flöda genom hela den biotiska delen (levande) av ekosystemet. Växterna kan även använda sig av den abiotiska delen (icke levande) av ekosystemet genom att ta upp näringsämnen ur marken. Med hjälp av dessa näringsämnen och den bundna solenergin, ombildad till socker, bygger växterna upp ämnen som protein och fett. Växterna benämns därför; producenter i ekosystemet.

Ekosystem består dels av en levande del (biotiska) dels det icke levande (abiotiska) som finns inom det avgränsade området. Ekosystemets levande delar är uppbyggda i tre nivåer, ett samhälle vari det finns flera populationer av olika sorters växt och djurarter där varje art är en individ som gör så att ekosystemet fungerar.

Havet, skogen och stranden är olika exempel på ekosystem.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]