Europeiska monetära systemet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Europeiska monetära systemet (EMS) var ett samarbete där de flesta av länderna i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) knöt sina valutors värde till de andras, för att förhindra större fluktuationer (relativa förändringar). Det etablerades i mars 1979 och var föregångaren till Ekonomiska och monetära unionen (EMU).

För att stabilisera valutorna inrättades Europeiska växelkursmekanismen (ERM), som efter eurons införande 1999 kallas för ERM II och är en del av EMU. Europeiska monetära systemet upphörde i och med att medlemsstaterna låste sina valutor gentemot den nya gemensamma valutan euron.

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.