Europeiska växelkursmekanismen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Växelkursmekanismen ERM II
  Nuvarande deltagande stater
  Tidigare deltagande stater

Europeiska växelkursmekanismen (ERM) är ett system, som inrättades i mars 1979 i dåvarande Europeiska gemenskaperna, och var en del av Europeiska monetära systemet (EMS). Det syftar till att minska växelkursvariationerna och att öka den monetära stabiliteten i Europa, för att förbereda nya medlemsstater att gå med i eurosamarbetet och införa euron som valuta. Efter att euron infördes som valuta 1 januari 1999 kallas samarbetet för ERM II. Denna växelkursmekanism baserar sig på en resolution som antogs av Europeiska rådet den 16 juni 1997.[1]

Eftersom euroländerna (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike) redan har övergått till en gemensam valuta med gemensam växelkurs så är ett växelkurssamarbete överspelat för deras del.

Att delta i ERM II är därför bara aktuellt för de EU-länder som står utanför valutaunionen. När ERM II upprättades var valutorna i Danmark och Grekland anslutna till växelkurssamarbetet. Grekland gick med i valutaunionen 2001 och lämnade därmed ERM II.

Den 27 juni 2004 anslöts valutorna i Estland, Litauen och Slovenien. Valutorna i Cypern, Lettland och Malta anslöts 2 maj 2005 och den 28 november anslöts Slovakiens valuta till ERM II. Övriga medlemsstater i unionen har ännu inte anslutit sina valutor till ERM II. Cypern, Estland, Lettland, Malta, Slovakien och Slovenien lämnade växelkursmekanismen i samband med att de införde euron och blev en del av euroområdet.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Europeiska rådets resolution om införande av en växelkursmekanism i tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (97/C 236/03)”. EGT C 236, 2.8.1997, s. 5-6. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1997:236:0005:0006:SV:PDF. 
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.