Exhibitionism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Exhibitionism
Klassifikation och externa resurser
ICD-10 F65.2

Exhibitionism är företeelsen att visa könsorgan offentligt för att uppnå uppmärksamhet. En typ av exhibitionsim kan innebära en vilja att visa upp sig utan koppling till sex eller sexualitet. Exempel på detta är att en person vill märkas i en folksamling, synas i media (genom bloggning et cetera), eller visa upp sig på en scen inför en publik. Exhibitionism på detta sätt är nära kopplat till (försök till) konstnärskap, vilket kan vara mer eller mindre stött av talang. Många konstnärskap är uttryck för exhibitionism, inte minst eftersom en människas konstnärliga uttyck kan sägas vara en förlängning av människan.

Det kan också vara ett starkt behov att visa nakna könsdelar inför okända personer i kombination med ett extravagant och sexuellt uppförande i syfte att väcka uppmärksamhet eller chockera.

Exhibitiva handlingar kan vara straffbara såsom sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § brottsbalken. Handlandet ska typiskt sett vara ägnat att väcka obehag eller kränka en annan persons sexuella interegritet. Handlingen måste riktas mot en viss person och brottet kräver uppsåt i förhållande till de objektiva brottsrekvisiten "ägnat att kränka den sexuella integriteten" eller "ägnat att väcka obehag".

I lite sällsyntare situationer kan även exhibitionism innebära viljan att överraska andra genom att blotta sig. Denna önskan att visa sitt kön har ofta, men behöver inte ha, en sexuell innebörd för personen. Exhibitionism är ett exempel på parafili.

Det är diagnos 302.4 i DSM-IV-TR och F652 i ICD-10. För att diagnosiseras som exhibitionist behöver personen inte ha utfört handlingen, det räcker med önskan om detta. För att anses som en psykisk störning måste symptomen varat i sex månader eller mer, samt hämmat personen i dess liv.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]