Färgkod

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Färgkoder kan användas på många olika sätt. Det är i grunden fråga om klassificering av något. Man kan skilja mellan två olika huvudgrupper:

Hur dessa märkningar anbringas på komponenterna i form av olika antal prickar och breda eller smala ringar etc och tolkningen av detta är en hel vetenskap.

Elektriska komponenter[redigera | redigera wikitext]

Tabellen nedan visar internationell färgstandard för att indikera siffervärden. Serien går från svart till vitt via spektralfärger i samma ordning som i regnbågen. De två följande kolumnerna anger förkortad kod för beskrivning av färgen i text, t e på monokroma ritningar. Om toleransmärkning saknas avses 20 %.

# Färg Svenska Engelska Tolerans (%)
0 Svart SV BK
1 Brun BR BR
2 Röd RD
3 Orange OR OR
4 Gul GU YE
5 Grön GN GN
6 Blå BL BU
7 Violett VL VL
8 Grå GY
9 Vit VT WT
Silver 10 (Om använt som fjärde band)
0,1 Silver (Om använt som tredje band)
Guld 5 (Om använt som fjärde band)
0,01 Guld (Om använt som tredje band)
Skär Högprecision

Det finns flera metoder att uttrycka en komponents värde med fler än en siffra:

  • Vid ett äldre system anger komponentens grundfärg den första siffran, färg runt om komponentens ena ände den andra siffran, och slutligen en färgprick nära komponentens mitt det antal nollor, som ska fogas till de två första siffrorna. Exempel: Ett motstånd med grundfärg gul, bandfärg violett, prickfärg orange har värdet 47 000 ohm = 47 kiloohm. Om motståndet är helt brunt utan att andra färger syns, så ska det tolkas som brunt band och brun prick på brun grundfärg, d.v.s. 110 Ω.
  • Vid ett nyare system har grundfärgen ingen betydelse, men det finns 3 eller flera band asymmetriskt anbringade på komponenten. Med bandänden till vänster avläses siffrorna från vänster till höger. Exempel: Om färgerna på ett motstånd är från vänster röd, röd, gul ska detta tolkas som 220 000 Ω = 220 kΩ. För kondensatorer underförstås alltid att avläst värde avser pikofarad, d.v.s. 10–12 farad. Om ett fjärde band är silver eller guld avser det procentuell tolerans. Om fjärde bandet är något annat än silver eller guld är det fråga om en komponent med snävare angivet värde, där de 3 första banden anger värdets 3 första siffror, och det fjärde bandet antalet nollor, som ska fogas till de tre första. Exempel: Färgerna på ett motstånd är från vänster brun, röd, violett, orange; värdet är 12,7 kΩ.
  • Ovanstående ska ses om exempel. Det finns ett flertal andra varianter med en mängd prickar på rad i en viss ordning. Tolkning av detta är en hel vetenskap, och för detta hänvisas till special-litteratur.

Funktion[redigera | redigera wikitext]

För färgen på ledningsparter i kablar som ska anslutas till någon form av anslutningslist eller till stift i en mångpolig kontakt e d gäller att svart ledare ansluts till kontaktpunkt (stift, hylsa etc) nr 0, brun till kontaktpunkt 1, röd till kontaktpunkt 2 etc.

För rörbestyckade apparater betyder de olika färgerna så här:

Svart Jord, skärm, apparatstomme
Brun Glödström
Röd Anod (+)
Orange Skärmgaller (+)
Gul
Grön Styrgaller
Blå
Violett Negativ spänningsmatning
Grå Växelströmsmatning
Vit Styrledning, t e till relä

För transistorbestyckade apparater gäller motsvarande i tillämpliga delar, d.v.s. transistorns bas motsvarar rörets styrgaller osv.

Färgkoder på kablar i lågspänningsanläggningar[redigera | redigera wikitext]

Standard för färgkoder på kablar i lågspänningsanläggningar (exempelvis elinstallationer 230V i hemmet) är: [Källa behövs (gällande föreskrifter)]

Färg Beskrivning
Röd Gammal jordstandard. Kan dessutom vara tändtråd i äldre installationer. Undvik.
Grön/Gul Får EJ vara något annat än jord.
Grön/Gul med blå tejp Pen-ledare. Kombinerad nolla och jord.
Blå Nolla SKA vara Blå, eller nummermärkt med blå markering i bägge anslutande ändar. Fas/Tändtråd tillåts vara blå.
Brun I första hand fas. Kan dock vara tändtråd i äldre installationer (< 2000).
Svart I första hand tändtråd. Kan dock vara fas i äldre installationer (< 2000), kan även vara andra fas i en trefasmatning.
Gul Tändtråd. Får ej användas, kan förväxlas med Grön/Gul.
Vit Tändtråd/Fas. Kan också vara nolla i äldre installationer.
Orange Tändtråd. I skåp används orange för extern spänning som inte bryts av skåpets huvudbrytare. Undvik orange som tändtråd inne i skåp t.ex. från ur ("timers").
Violett Tändtråd.
Grå Tändtråd. Kan även vara tredje fas i en trefasmatning.
Grön Tändtråd. Får ej användas, kan förväxlas med Grön/Gul.

Årsmärke vid bilbesiktning[redigera | redigera wikitext]

Gul Grön Röd Blå Lila
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010

[källa behövs]

Färgkoder för återvinning[redigera | redigera wikitext]

Olika kodsystem är i bruk, det här verkar vara det vanligaste för hushållsavfall, kompletterat med Förpacknings & Tidningsinsamlingens system, som enbart inriktar sig på en del avfallstyper. Även kompletterat med San Sacs system.

Färg Avfall Förpacknings & Tidningsinsamlingen San Sac
Blå Papper Pappersförpackningar, Tidningar Tidningar, Papper, Well
Grå Metall Metallförpackningar Metall/skrot
Vit Plast Glas, ofärgat Textilier, Grovsopor, Deponi
Grön Glas Glas, färgat Glas
Gul Textil
Orange Brandfarligt Plastförpackningar Brännbart, Trä, Plast
Röd Miljöfarligt Farligt avfall, Batterier
Brun Komposterbart Matavfall, Trädgårdsavfall
Lila Ljuskällor, Vitvaror, Elektronik

Färgkoder för säkringar[redigera | redigera wikitext]

Fastighetssäkringar[redigera | redigera wikitext]

Färg Strömstyrka
Grön 6 A
Röd 10 A
Svart 13 A Ny från 2008 passar i 10 A bottenkontakt
Grå 16 A
Blå 20 A
Gul 25 A

Fordonssäkringar/glassäkringar[redigera | redigera wikitext]

Färg Strömstyrka
Svart 1 A
Grå 2 A
Violett 3 A
Rosa 4 A
Beige/Ljusbrun 5 A
Brun 7,5 A
Röd 10 A
Blå 15 A
Gul 20 A
Vit/Ofärgad 25 A
Grön 30 A
Orange 40 A
Röd 50 A
Blå 60 A