Fastighetsautomation

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Med fastighetsautomation eller BMS (Building Management Systems) menar man ett system, oftast i form av en dator eller mikroprocessor, som ser till att fastigheten:

  • Får önskad energi i form av tappvarmvatten, ventilation och centralvärme
  • Belysning, solskydd styrs
  • Elenergi styrs

Idag är system för fastighetsautomation ofta uppkopplade mot internet för att avläsning av förbrukningsdata skall vara möjlig. Man har ofta ökad funktionalitet i ett så kallat iBMS (intelligent Building Management System) i form av till exempel tillkopplad molntjänst för återkoppling av energidata, integration med säkerhetssystem såsom passagesystem och kameraövervakning samt integration med system för kraft. Kraftfulla iBMS kan även hantera elkvalitet och analys av hur byggnaden används, man hanterar även fastigheter på områdesnivå. Det finns också exempel på system söm gör fastigheterna redo för smarta elnät, så att energianvändning kan matchas mot energibolagets produktion. Det är inte ovanligt att förbrukningsdata presenteras i diagram på webbsidor eller i andra mobila enheter. Likaså är det vanligt att man kan ställa olika börvärden, efter inloggning med lösenord. Moderna iBMS kommunicerar via webservices, och ej via slutna protokoll. Ibland används även industriella styrsystem för fastighetsautomation, så kallade SCADA, men då utan den funktionalitet som ett iBMS ger i form av Energy Management.

En starkt bidragande orsak till den ökade funktionaliteten hos fastighetsautomationssystem är öppen mjukvara så som Linux, FreeBSD och liknande stabila och driftsäkra operativsystem. På fältnivå kan enheterna både konsumera information (tillexempel väderdata) och generera information (tillexempel temperaturgivarinformation) via webservices, och analysera dessa.

Ett exempel på ett kraftfullt iBMS är Desigo Insight från Siemens även StruxureWare baserade Building Operation från Schneider Electric, ett annat är Metasys från Johnson Controls.