Femtonspel

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Femtonspel

Femtonspel, femtonpussel, ett typ av pussel som består av femton kvadratiska brickor i en ram. Brickorna kan vara numrerade från ett till femton, eller utgöra en bild. Ramen rymmer 4*4=16 brickor, så det finns ett hål. Med hjälp av detta hål kan spelaren byta plats på brickorna tills de hamnar på rätt ställen.

Om man plockar isär ett femtonspel och byter ordning på två på varandra följande brickor när man sätter ihop det igen blir spelet olösbart.

Länge innehöll Mac OS ett femtonspel som lät uttråkade användare pussla ihop Apples logotyp.

Ordet femtonspel används även i överförd bemärkelse: Ett antal åtgärder, själva kanske onödiga, måste utföras, kanske i en viss ordning, för att en nödvändig åtgärd skall kunna utföras. De onödiga åtgärderna måste därefter, kanske i omvänd ordning, återställas. Exempel: ommöblering i ett trångt utrymme.