Fenologi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Fenologi (från grekiskans phainesthai, komma i dagen, bli synlig), botanisk och zoologisk term för läran om de periodiska företeelsernas uppträdande inom växt- och djurriket.

När man vill förstå ett områdes växt- och djurvärld eller bedöma dess klimat är det av stor vikt att känna till sådana saker som tiden för lövsprickning, blomning, fruktsättning, lövfällning, flyttfåglarnas ankomst och avfärd, etc, på olika orter och under olika år. Fenologi, som vetenskaplig disciplin, undersöker såväl sådana deskriptiva (beskrivande) observationer som den mekanistiska bakgrunden till och vilka biotiska och abiotiska faktorer som förklarar fenologiska egenskaper. Fenologi, som tillämpad disciplin, har en lång tradition inom jord- och skogsbruk och tillämpas numera även inom hälsosektorn (ex. pollenkalendrar för allergiker) och miljövården (ex. långsiktiga förändringar av naturens kalender).

Redan Linné anordnade en fenologisk observationsserie över lövsprickningen 1750-52, vilken publicerades i en avhandling som försvarades av Harald Barck Vernatio arborum. 1873 initierade Uppsala Observatorium ett landsomfattande fenologiskt nätverk (H. W. Arnell 1877). Ansvaret för nätverket togs över av Statens Meteorologisk-Hydrografiska Centralanstalt (dåvarande SMHI) 1882, och observationerna sammanställdes i tre regionala rapporter (Hampus Wilhelm Arnell 1923, K. Arnell, 1927, K. Arnell & S. Arnell 1930).

Sedan 2008 samlar Svenska Fenologinätverket in data från hela Sverige via internetformulär för att kunna skapa nutida fenologiska observationsserier och därigenom följa biologiska effekter av klimatförändringar.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Linnaeus C. (1753) Vernatio Arborum (Linné var preses och Harald Barck respondent).
  • Arnell, H. W. (1877) Om fenologiska iakttagelser i Sverige. Botaniska Notiser, 2, 33-41.
  • Arnell, A. (1896) Fenologiska iakttagelser vid Framnäs åren 1877-1896. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 10.
  • Arnell, A. (1917) Fenologiska iakttagelser vid Härnösand. Arkiv för Botanik. Band 14, N:o 24, sid 1-21.
  • Arnell, H. W. (1918) Vårfloran vid Härnösand. Botaniska Notiser 1918: 169-209.
  • Arnell, H. W. (1923) Vegetationens årliga utvecklingsgång i Svealand [incl. German summary]. Meddelanden från Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, 2, 1-79.
  • Arnell, K. (1927) Vegetationens utvecklingsgång i Norrland [incl. brief German summary]. Meddelanden från Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, 4, 1-28.
  • Arnell, K. & Arnell, S. (1930) Vegetationens utveckling i Götaland [incl. German summary]. Meddelanden från Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, 6, 1-70.
  • Dahl Å, Bolmgren K, Langvall O. 2008. Se klimatförändringen med egna ögon – gör fenologiska observationer! Svensk Botanisk Tidskrift 102: 19-26.
  • Bolmgren K, Dahl A, Langvall O. 2010. Vårtecken i samhällets tjänst. Svensk Botanisk Tidskrift 104: 45-51.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]