Finansinspektionen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Finansinspektionen
Finansinspektionen.JPG
Finansinspektionen på Norrlandsgatan i Stockholm.
Departement Finansdepartementet
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Ledning Styrelsemyndighet
Kommun Stockholm
Län Stockholm
Organisationsnr 202100-4235
Myndighetschef Martin Andersson, generaldirektör
Instruktion SFS 2009:93
Regleringsbrev För budgetåret 2013
Webbplats www.fi.se

Finansinspektionen (FI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för den tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag.[1]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Finansinspektionen ansvarar för

 1. tillsyn [2], regelgivning [3] och tillståndsprövning [4] som rör finansiella marknader och finansiella företag, och
 2. samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen ska inom ramen för egna beslut om resursfördelning och planering arbeta för att det finansiella systemet

 • är stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster, och
 • ger ett högt skydd för konsumenter.

Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt, ska regeringen underrättas.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att förstå och följa. Förordning (2013:144). [5]

Finansinspektionens författningssamling (FFFS)[redigera | redigera wikitext]

Finansinspektionens författningssamling innehåller alla [6] föreskrifter och allmänna råd som Finansinspektionen utfärdat. Du kan söka bland föreskrifter och allmänna råd på Finansinspektionens webbplats [7] och även beställa en tryckt FFFS [8].

Organisation[redigera | redigera wikitext]

FI bildades 1991 som en sammanslagning av Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen.

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

FI har haft följande generaldirektörer:

Befogenheter[redigera | redigera wikitext]

Tillsyn[redigera | redigera wikitext]

Finansinspektionen har tillsyn över

 • 2 000 finansiella företag,
 • 900 utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige, och
 • 300 börsbolags informationsgivning.

De lagar och regler som utvecklats för finansmarknaden lägger ett stort ansvar på företagen själva att motverka osund verksamhet och risker mot stabiliteten. Företagens styrelser har det yttersta ansvaret. Deras revisorer ska granska ledning och styrelse och påtala brister.

FI:s bedömning av aktuella risker utgår från läget på finansmarknaderna och i det finansiella systemet i stort. Det finns ett starkt samband mellan den allmänna ekonomiska utvecklingen och störningar och problem på finansmarknaden. Utifrån detta görs en bedömning av risk i olika finansiella verksamheter och av hur stor negativa påverkan andra företag, konsumenterna och skattebetalarna.

Det kan även uppstå problem som inte har direkt koppling till utvecklingen i makroekonomin, till exempel i enskilda företag. Därför följer FI fortlöpande företagens styrning och riskhantering, kapitalsituation, produkter och uppträdande mot kunder. Dels analyserar FI uppgifter som företagen måste rapportera in till FI, dels gör myndigheten undersökningar på eget initiativ, genom stickprov eller att myndigheten fått kännedom om missförhållanden.

FI ger ut återkommande ut bolåne-, konsumentskydds- och stabilitetsrapporter. Därutöver publiceras rapporter som bygger på särskilda uppdrag eller undersökningar inom ramen för FI:s tillsynsarbete. Kreditbarometern publiceras kvartalsvis och Försäkringsbarometern varje halvår.

Sanktioner[redigera | redigera wikitext]

Finansinspektionen säkerställer förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot de företag som inte sköter sig. FI straffar finansiella företag som inte gör rätt, men även företag och andra som bryter mot de regler som gäller för informationsgivning och handel på värdepappersmarknaden. FI ingriper också mot företag som bedriver verksamhet på den finansiella marknaden utan tillstånd.

Finansinspektionen i Finland[redigera | redigera wikitext]

Motsvarande myndighet i Finland har också namnet Finansinspektionen på svenska. Det finskspråkiga namnet på denna myndighet är Rahoitustarkastus.[11]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ 1 § förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen.
 2. ^ http://www.fi.se/Tillsyn/
 3. ^ http://www.fi.se/Regler/
 4. ^ http://www.fi.se/Tillstand/
 5. ^ 2 § förordningen med instruktion för Finansinspektionen.
 6. ^ http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Forteckning-FFFS/
 7. ^ http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/]
 8. ^ http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Bestall-en-tryckt-FFFS/
 9. ^ Pressmeddelande från Finansdepartementet 22 december 2008: Martin Andersson ny generaldirektör för Finansinspektionen
 10. ^ Finansinspektionen: Generaldirektör, läst 24 oktober 2008
 11. ^ Finansinspektionen.fi, förstasidan, läst 24 oktober 2008

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]