Flygvapnets underrättelseskola

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Flygvapnets underrättelseskola
(FV UndS)
Datum 1974–1998
Land SverigeSverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Flygvapnet
Typ Underrättelseskola
Förläggningsort Nyköping (1974-1981)
Norrköping (1981-1994)
Uppsala (1994-1997)

Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) var ett svenskt skolförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1974 och 1998. Förbandet var förlagt till Uppsala garnison i Uppsala i Uppland.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets underrättelseskola har sina rötter i Fototolkskolan, vilken hade tillhört armén sedan år 1962, och var lokaliserade till Försvarsstabens lokaler i fastigheten Tre Vapen på Banérgatan i centrala Stockholm. Under början av år 1973 antog riksdagen en proposition gällande att skolan skulle överföras till Flygvapnet, och lokaliseras till Södermanlands flygflottilj (F 11) i Nyköping. Den 1 juli 1973 överfördes skolan till Flygvapnet, och ett år senare den 1 juli 1974 flyttade skolan in på flottiljen i Nyköping.[2] I samband med att skolan kom till Nyköping, antogs namnet Underrättelseskolan (UndS). Och skolan övertog 1:a divisionens gamla förläggningsbyggnad. Under de första åren var skolan underställd Operations- och Underrättelseavdelningen (OpUnd). År 1976 uppgick skolan tillsammans med underrättelsekompani, och bildade Underrättelseenhet, vilken var direkt underställd flottiljchefen.[3]

År 1975 antog riksdagen regeringens proposition 1975:75, och med det beslutades att två flottiljadministrationer inom Flygvapnet skulle avvecklas, där F 11 i Nyköping var en av dem.[2] Den 1 juli 1980 omlokaliserades skolan tillsammans med Spanings- och underrättelsedetaljen vid Första flygeskadern (E 1) till Bråvalla. Till en början övertogs 2:a divisionens gamla förläggningsbyggnad. I maj 1982 stod de nya lokalerna till enheterna stod färdiga och fick namnet "37". Vid F 13 blev skolan även en självständig enhet direkt underställd flottiljchefen. År 1984 fastställdes namnet Flygvapnets Underrättelseskola (FV UNDS) officiellt, och skolan fick därmed en ställning som en av Flygvapnets fackskolor.[3]

Genom försvarsbeslutet 1992 kom F 13 i Norrköping att avvecklas, därmed kom det även att beröra Flygvapnets underrättelseskola. Som ny ort för skolan utreddes flera alternativ, bland annat Malmstlätt och Karlsborg. Dock föll valet till sist på Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20). Under sommaren 1994 flyttades skolan från Norrköping till Uppsala, där den lokaliserades provisoriskt till östra elevflygeln. I juni år 1995 stod skolan nya lokaler färdiga, då den västra elevflygeln vid F 20 renoverats och färdigställts efter skolan behov.[3]

Under åren 1995 och 1996 gjordes en utredning om försvarsgrensgemensam utbildningsplattform. Där bland annat Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) skulle bildas den 1 januari 1998. Detta genom att Arméns underrättelseskola, Flygvapnets underrättelseskola, och Försvarets tolkskola samt delar ur marinen skulle sammanföras till ett nytt förband i Uppsala. Den 14 januari 1998 överlämnade chefen F 20 sina två skolor till chefen FMUndSäkC,[3] vilka även övertog uppgifterna samt ärvde traditionerna från de avvecklade skolorna.[4]

Viktigare årtal[redigera | redigera wikitext]

 • 1973: Skolan bildas den 1 juli.
 • 1974: Skolan omlokaliseras den 1 juli från Stockholm till Nyköping.
 • 1980: Skolan påbörjar omlokalisering till Norrköping.
 • 1984: Namnet Flygvapnets underrättelseskola (FV UNDS) fastställs officiellt
 • 1994: Skolan omlokaliseras den 1 juli till Uppsala.
 • 1997: Skolan upphör officiellt den 31 november 1997.
 • 1998: Skolan bildar tillsammans med två andra skolor Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Braunstein (2005), s. 154
 2. ^ [a b] prop. 1975:75
 3. ^ [a b c d] Flygvapnets underrättelseskola 1973-1998
 4. ^ Arkivtjänst (2002), s. 52-53

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2005). Svenska Flygvapnets förband och skolor under 1900-talet. Christina von Arbin. Sid. 83,154. ISBN 91-971584-8-8 

Webbkälor[redigera | redigera wikitext]