Folkhälsa

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Folkhälsa är en medicinsk disciplin som ägnar sig åt att stärka hälsan i en befolkning, genom att arbeta preventivt genom folkbildning och genom att förhindra smittspridning eller ohälsosam livsstil med mera. Folkhälsan omfattar alla aspekter av medicinen, såsom den psykiska, sociala och fysiska hälsan.

Centrala fält av folkhälsan är epidemiologi, miljömedicin, yrkesmedicin, och preventiv psykiatri. Folkhälsa bedrivs många gånger tematiskt utifrån ett hälsoproblem eller viss teoretiskt motiverad strategi.

Den folkhälsovetenskapliga diskussionen[redigera | redigera wikitext]

För att diskutera folkhälsa och folkhälsovetenskapliga frågor har ett svenskt internetforum öppnat, där människor med intresse och engagemang för folkhälsa kan dryfta aktuella händelser och lösningsförslag.[1]


Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är Folkhälsomyndigheten den myndighet som ansvarar för folkhälsoarbetet, förutom området smittsamma sjukdomar som hanteras av Smittskyddsinstitutet. Socialstyrelsen gör regelbundet Folkhälsorapporten, som beskriver befolkningens hälsa.

Folkhälsoarbete bedrivs också på regional och lokal nivå. På lokal nivå är det vanligt att ha ett folkhälsoråd och personen som arbetar med detta kallas vanligtvis folkhälsostrateg, folkhälsoplanerare, folkhälsosamordnare.

Folkhälsovetenskap (public health science) är ett tvärvetenskapligt område som studerar samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa liksom hälso- och sjukvårdens effektivitet. Högskoleutbildningarna är mycket populära då det finns ett stort intresse för hälsa medan arbetsmarknaden är relativt sval.

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland är det Folkhälsoinstitutet, underställt finska social- och hälsovårdsministreriet, som ansvarar för folkhälsoarbetet. Det finns även en finlandssvensk organisation vid namn Samfundet Folkhälsan som bedriver friskvårdsarbete samt forskning.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Forum för folkhälsa