Folkomröstningar i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Folkomröstning i Sverige regleras i regeringsformen (8 kap. 2 § 5 punkten).

Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet; detta skedde till exempel efter folkomröstningen om högertrafik (väljarna röstade 1955 nej till byte till högertrafik, men detta infördes i alla fall 1967). I en typ av fall är en svensk folkomröstning beslutande: om frågan gäller en grundlagsändring och folkomröstningen hålls i samband med ett riksdagsval, så är ett nej i folkomröstningen bindande.[förtydliga]Valmyndigheten är den myndighet som ansvarar för planeringen och genomförandet av folkomröstning.

Kommunala och landstingskommunala folkomröstningar regleras i lagen om kommunala folkomröstningar[1] och i kommunallagen. Om 10 procent av de röstberättigade i en kommun eller landstingskommun vill ha folkomröstning är kommun- eller landstingsfullmäktige skyldiga att ta upp frågan. Det krävs en kvalificerad majoritet av 2/3 av fullmäktiges ledamöter för att stoppa initiativet. Innan 2012 räckte det med 5% för att väcka frågan, men å andra sidan så räckte det också med 50% för att stoppa initiativet vilket försvagade möjligheten att driva igenom en folkomröstning mot den aktuella kommunens politiska majoritet.[2]

Nationella folkomröstningar i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Tabellen nedan är baserad på information från Statistiska centralbyrån[3] och Valmyndigheten[4].

Ämne Datum Resultat Valdeltagande
Rusdrycksförbud 27 augusti 1922 Ja 49,0%, Nej 51,0% 55,1%
Högertrafik 16 oktober 1955 Nej 82,9%, Ja 15,5%, Blankt 1,6% 53,2%
Pensionsfrågan 13 oktober 1957 Linje 1: 45,8%, Linje 2: 15,0%, Linje 3: 35,3 %, Blankt 3,9 % 72,4%
Kärnkraftsfrågan 23 mars 1980 Linje 1: 18,9%, Linje 2: 39,1%, Linje 3: 38,7%, Blankt 3,3% 75,6%
EU-medlemskap 13 november 1994 Ja 52,3%, Nej 46,8%, Blankt 0,9% 83,3%
Införande av euron 14 september 2003 Nej 55,9%, Ja 42,0%, Blankt 2,1% 82,6%

Kommunala folkomröstningar[redigera | redigera wikitext]

Utöver de nationella folkomröstningarna har det många gånger även hållits kommunala folkomröstningar i olika svenska kommuner. Den första hölls 1980. En lista över dessa återfinns i artikeln lista över kommunala folkomröstningar i Sverige.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar
  2. ^ Valmyndighetens hemsida
  3. ^ ”Folkomröstningar 1922-2003”. Folkomröstningar, valresultat. SCB. 21 December 2007. http://www.scb.se/Pages/TableAndChart.aspx?id=223857. Läst 28 januari 2012. 
  4. ^ ”Nationella folkomröstningar”. Valmyndigheten. 14 November 2008. http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/folkomrostningar/nationella/index.html. Läst 28 januari 2012.