Foreign Account Tax Compliance Act

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är ett amerikanskt regelverk som antogs den 18 mars 2010 i syftet att motverka amerikansk skatteflykt. Initialt antogs enbart ett övergripande regelverk och detta har efterhand fyllts ut med så kallades "notices" och förslag på de slutliga reglerna.[1]

FATCA ålägger finansiella institutioner (så kallade FFIs, "foreign financial institutions") att ingå ett avtal med den amerikanska skattemyndigheten Internal Revenue Service (IRS) som bland annat innebär att de rapporterar amerikanska medborgares finansiella tillgångar. Om ett finansiellt institut väljer att stå utanför FATCA kommer det att utsättas för kvarhållen skatt på upp till 30 procent på vissa betalningar som till exempel räntor, försäljningsintäkter och utdelningar. FATCA börjar gälla den 1 januari 2013 och senast den 30 juni 2013 måste finansiella företag ha ingått ett avtal med IRS om de vill uppfylla kraven i FATCA.[2]

Den 8 februari 2012 publicerades ett förslag på hur de färdiga reglerna kan komma att se ut. Flera avsnitt lämnades dock reserverade. Regelförslaget innehöll även flera nyheter, bland annat sköts implementeringen för viss rapportering och kvarhållande av skatt fram. Vidare minskade de administrativa kraven på finansiella företag och ett antal andra förenklingar tillkom jämfört med vad som ursprungligen meddelats.

En möjlighet för länder att bli så kallade FATCA-partners genom ett bilateralt avtal har även öppnats upp. Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien har gemensamt med USA arbetat fram ett modellavtal för ett sk "Intergovernmental Agreement" (IGA) som innebär att FATCA-partners kommer att kunna rapportera till skattemyndigheterna i respektive land och inte behöver rapportera direkt till IRS. För svenska finansiella företag gäller dock fortfarande att avtal ska tecknas med IRS och att rapportering sker direkt till IRS fram tills att ett IGA ingås. [3] [4]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”. IRS. 4 maj 2012. http://www.irs.gov/businesses/corporations/article/0,,id=236667,00.html. Läst 4 maj 2012. 
  2. ^ Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA”. KPMG. 4 maj 2012. http://www.kpmg.com/SE/sv/tjanster/Skatt/Sidor/ForeignAccountTaxComplianceAct(FATCA).aspx. Läst 4 maj 2012. 
  3. ^ Debatt: Vi får de sämsta USA-reglerna”. Dagens Industri. 7 mars 2012. http://di.se/Default.aspx?pid=261236__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer. Läst 30 april 2012. 
  4. ^ Finansbranschen ber Borg om hjälp”. Realtid. 18 april 2012. http://www.realtid.se/ArticlePages/201204/18/20120418113322_Realtid446/20120418113322_Realtid446.dbp.asp. Läst 30 april 2012.