Galeas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Galeaser är segelfartyg. Ursprungligen avsåg ordet en större variant av galär, men senare har det kommit att användas för vissa typer av skutor.

Den ursprungliga galeasen utvecklades på Medelhavet under 1500- och 1600-talet. De kunde vara upp till omkring 60 meter långa, hade tre master försedda med varsitt stora latinsegel, upp till 20 årpar, och bestyckade med ett sjuttiotal kanoner. De hade ett genomgående däck, i fören en upphöjd back och i aktern en skans, som kunde vara väldigt hög. De största fartygen i af Chapmans skärgårdsflotta kunde klassificeras som Galeaser, men kallades här vanligtvis galejor.

Galeas av 1800-talstyp

Sedan mitten av 1800-talet har man i Skandinavien med galeas avsett den vanligaste typen av skutor, med ketchrigg, det vill säga två master, varav den förliga är längre, och på denna fartygstyp har brukat kallas stormast. Den akterliga kallas mesan. Åländsk galeas har trots sitt namn längre eller lika lång aktre mast, något som annars gäller skonerter. På bägge master brukar föras gaffelsegel, toppsegel och förr eventuellt ett par råsegel i toppen av stormasten, numera bara en salning. I fören har den för det mesta ett rätt långt bogspröt, där det är fästat ett eller två förstag, där man för klyvare. Innerst, från däck går ytterligare ett stag upp till salningen, där focken förs. I aktern finns vanligen en rätt rymlig kajuta, och på 1900-talet en styrhytt för rorsman vid ratten, och skepparens sjökort. Under de närmaste förra århundradena seglade hundratals, kanske tusentals, små fartyg av den typen runt Östersjön och Nordsjön kors och tvärs, och på de större insjöarna, med förnödenheter, den så kallade bondeseglationen. Ännu långt in på senare halvan av 1900-talet fraktade många familje- och partrederier sand, ved och grus från landsortshamnar till de större städerna med galeaser. Skepparna var för övrigt vanligtvis så erfarna att några sjökort egentligen sällan behövdes.

I dag finns det många traditionsföreningar som samlar entusiaster för bevarande av de gamla klenoder som ännu finns kvar, och de flesta är endera i privat ägo eller seglar turister på charter. Några repliker av legendariska fartyg har också byggts sedan 1990-talet. Bland annat byggdes i Mariehamn galeasen Albanus efter gammal förebild, och många unga båtbyggare har fått lära sig det gamla hantverket av några veteraner som ännu funnits kvar att ge vägledning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Galeaser byggda efter gammal förebild[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]