Goodpastures syndrom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Goodpastures syndrom är en kombination av blod i urinen, grav njursvikt och blodiga upphostningar. Ovanlig sjukdom. Antikroppar bildas mot celler (Kollagen IV)som finns i basalmembran både i lungor och njurar. Behandlingen för sjukdomen är kortison och cellgift.

Utredning omfattar: anti-GBM-antikroppar analys, lungröntgen, spirometri, lungbiopsi och njurbiopsi.

Behandling: syrgas, högdos steroider, cytostatika och plasmaferes (immunadsorption).