Grader inom Indiens armé

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Soldater och gruppbefäl/plutonsbefäl[redigera | redigera wikitext]

Gruppbefäl (Naik) och plutonsbefäl (Havildar) är Non-commissioned officers (underbefäl). Befordran sker på grund av tjänsteålder och meriter. I varje infanterikompani finns det 15 Lance Naiker, 10 Naiker och 5 Havildarer. De två till tjänsteåldern äldsta havildarerna utnämns till kompanikvartermästare (Company Quartermaster Havildar) respektive kompaniadjutant (Company Havildar Major). Kompanichefen beslutar om tillsättning och avsättning av innehavarna av dessa bägge befattningar. Kompanikvartermästaren och kompaniadjutanten får lön och förmåner som en vanlig havildar. För sin tjänst erhåller de ett mindre lönetillägg.[1]

Grader för soldater och gruppbefäl/plutonsbefäl

Grad[2] Typbefattning för grad[3] Lön
+ militärtillägg Rs 2000 (2008)[4]
Tillagd högre tjänsteställning inom graden [1] Typbefattning för högre tjänsteställning Lönetillägg för tillagd högre tjänsteställning (2006) [5]
Sepoy Menig soldat Rs 5200-20200 + 2000
Lance Naik
Ställföreträdande
gruppchef
Rs 50

Naik
Gruppchef Rs 5200-20200 + 2400 Lance Havildar Ställföreträdande
plutonchef
Rs 50

Havildar
Ställföreträdande
plutonchef
Rs 5200-20200 + 2800
Company Quartermaster Havildar

Company Havildar Major
Kompanikvartermästare


Kompaniadjutant
Rs 50

Specialistofficerare[redigera | redigera wikitext]

Specialistofficerare (Junior Commissioned Officers) (underofficerare) har som befälskår sitt ursprung i den brittisk-indiska arméns indiska officerare (Viceroy's Commissioned Officers). Specialistofficerarna rekryteras från plutonsbefälet. De för befäl på plutonchefsnivå. Graden Naib Subedar benämndes Jemadar före 1965.[6] Befordran till ledig tjänst som specialstofficer sker på grundval av meriter och tjänsteår. Specialistofficerare utgör en egen befälskår med egen mäss (the JCOs' mess), får familjebostäder och får resa i första klass på järnvägarna. Specialistofficerare tilltalas alltid - av både över- och underordnade - med ordet Sahib och graden eller namnet, till exempel: Subedar Sahib eller (namn) Sahib.[7]

Specialistofficerna i armén har samma lön och tjänsteställning som specialistofficerarna i flottan och flygvapnet. Till skillnad från dessa utnämns de dock med fullmakt från republikens president och står därför över sina kollegor från andra försvarsgrenar i protokollära sammanhang.[8] Specialistofficerare kan också utnämnas till officerare "i armén" (Honorary rank). De som blivit utnämnda bär officersuniform och gradbeteckningar men fortsätter att tillhöra specialistofficerskåren. De får dock lön och pension som officer.[8]

Grader för specialistofficerare

Grad [4] Typbefattning[7] Andra typiska befattningar[6] Lön
+ militärtillägg Rs 2000 (2008)[4]
Lön
+ militärtillägg Rs 6000 (2008) [9]

Naib Subedar
Plutonchef Bataljonskvartermästare Rs 9300-34800 + 4200 -
Subedar Plutonchef Bataljonsadjutant Rs 9300-34800 + 4600 -

Subedar Major
Regementsförvaltare[10] Rs 9300-34800 + 4800 -

Subedar
Honorary Lieutenant
Plutonchef - Rs 15600-39100 + 5400

Subedar Major
Honorary Captain
Regementsförvaltare - Rs 15600-39100 + 6100

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Grad [4] Typbefattning[7] Lön
+ militärtillägg Rs 6000 (2008) [9]

Lieutenant
stf kompanichef Rs 15600-39100 + 5400

Captain
stf kompanichef Rs 15600-39100 + 6100
Major kompanichef Rs 15600-39100 + 6600
Lieutenant Colonel stf bataljonschef Rs 15600-39100 + 7600
Colonel bataljonschef Rs 37400-67000 + 8700
Brigadier brigadchef Rs 37400-67000 + 8900
Major General divisionschef Rs 37400-67000 + 10000
Lieutenant General armékårchef Rs 37400-67000 + 12000
General stf arméchef Rs 80000 (utan militärtillägg)
General arméchef Rs 90000 (utan militärtillägg)
 • Field Marshal

Den högsta graden som finns är fältmarskalk. Hittills har endast två personer tilldelats den graden. Utnämning till fältmarskalk görs av Indiens president, efter konsultationer med centralregeringen.

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Specialistofficerare[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] http://www.bharat-rakshak.com/LAND-FORCES/Heraldry/Ranks/23-Rank-Insignias.html 2009-09-01
 2. ^ "Know your new pay", Salute, September 6, 2008. http://www.salute.co.in/080908/finance.pdf 2009-09-01
 3. ^ Field Formations 2104-11-10.
 4. ^ [a b c d] Government of India, Press Information Bureau, Press Release: "New Pay Scales for PBORs of the Armed Forces", September 01, 2008. http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=42157 2009-09-01
 5. ^ Ministry of Defence, D (Pay/Services), 6/8/2006, "Subject: Number of Special Army/Air Force/Naval Instructions as a result of implementation of Fifth Pay Commission Report". http://indianairforce.nic.in/RTI/compendum1.pdf
 6. ^ [a b] http://www.bharat-rakshak.com/LAND-FORCES/Heraldry/Ranks/23-Rank-Insignias.html
 7. ^ [a b c] Engelska WP: Junior Commissioned Officer http://en.wikipedia.org/wiki/Junior_Commissioned_Officer
 8. ^ [a b] Ibidem
 9. ^ [a b] Government of India, Press Information Bureau, Press Release: "New Pay Scales of Defence Forces Officers", September 01, 2008 http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=42155
 10. ^ Engelska WP: "Subedar-Major" http://en.wikipedia.org/wiki/Subedar-Major