Guds lov

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Guds lov 1935)
Hoppa till: navigering, sök
Guds lov 1935
Originalspråk Svenska
Genre Psalmbok
Utgivningsår 1935

Guds lov, sångbok för Östra Smålands missionsförening, utgiven 1935. Innehåller sånger av främst Lina Sandell, Anders Carl Rutström, Anders Nilsson och Fredrik Engelke, samt på slutet en särskild avdelning psalmer ur psalmboken. I senaste upplagan från 1980-talet bifogades ett versregister.

Sångboken Guds lov[redigera | redigera wikitext]

Inledningssånger[redigera | redigera wikitext]

Advents- och julsånger[redigera | redigera wikitext]

Nyårssånger[redigera | redigera wikitext]

Passionssånger[redigera | redigera wikitext]

Påsksånger[redigera | redigera wikitext]

Himmelfärdssånger[redigera | redigera wikitext]

I Jesu efterföljd[redigera | redigera wikitext]

Pingstsånger[redigera | redigera wikitext]

Ordet[redigera | redigera wikitext]

Väckelse och inbjudan[redigera | redigera wikitext]

Bön och vaksamhet[redigera | redigera wikitext]

Trons visshet[redigera | redigera wikitext]

169     Om någon mig utspörja vill    
170     O fröjden er därav, I Jesu vänner    
171     O vad sällhet det är    
172     Nu är jag glad och hjärtligt nöjd    
173     O syndaförlåtelse, dyrbara skatt    
174     Min enda fromhet inför Gud    
175     Jag den förnämste syndare    
176     Stor sak i annat allt    
177     Vid Jesu hjärta är min vilostad    
178     Jag är så glader    
179     Just som jag är    
180     Du kan icke tro, ack, men käre, så hör    
181     Nu lov och pris    
182     Jag har en vän, så huld, så mild, så tålig    
183     Som Farao med all sin här    
184     Allt vad oss Adam i fallet ådragit    
185     Guds barn jag är    --- Listad
186     Nu bort med allt som ängslar    
187     Vad salighet att vara    
188     Välsignad min trofaste Herre och Gud    
189     Att hava Jesus är bäst ändå    
190     Av nåd är jag salig    
191     Nu är jag nöjd och glader    
192     Jag har en krona att förlora    

Rättfärdiggörelsen[redigera | redigera wikitext]

Sånger om frälsningen[redigera | redigera wikitext]

201     Så älskade Gud världen all    --- Listad
202     O låt med kraftigt ljud    
203     Emedan blodet räcker till    
204     Pris vare Jesus Krist    
205     Jesus allena har segrat och vunnit    
206     Vakna upp, du arma hjärta    
207     Låt bli att ängslig gå    
208     Se, allt har Jesus gjort för mig    
209     Ingenting på hela jorden    
210     Loven nu Herran båd' nära och fjärran    
211     Lilla fågel glad    
212     Nåden, nåden den är fri    
213     Låtom oss sjunga    
214     Jag vet ett namn så dyrt och kärt    
215     Se, öppen står Guds fadersfamn    
216     Må vi sjunga    
217     Sjung ut, min själ, ditt tack till Gud    
218     Förlossningsdag, du sälla dag    
219     Likasom Moses i öknen upphöjde    
220     Lov vare Herren    
221     O Jesu, du haver oss löst på en gång    
222     Jesu Kristi ömma hjärta    
223     Vad Jesus gjort, jag visst ej kan förtälja    
224     O du, som bär på syndens börda    
225     Under tidernas tvång    
226     Så syndig, usel som du är    
227     Lov och pris ske dig    
228     Vi äro köpta och återlösta    
229     Ack, lova Herren, o min själ    
230     Det är så gott att om Jesus sjunga    
231     Hör, Jesus undfår syndare    
232     Eho du är, som mänska heter    
233     Vad heter skeppet, som er för    
234     Vid det hjärtat får jag vila    
235     Jag sjunger nu om seger    
236     Frukta ej du lilla skara    
237     Det står att Gud är död    
238     Jag är ett Herrens nådebarn    
239     Jag vet ett blod som ymnigt rann    
240     Ho har nånsin sett en sådan Gud    
241     Så är nu vår sak uti Lammet klarerad    
242     Vår är nu segern, ty Jesus har vunnit    
243     Ack, mulna, bistra dag    
244     Vår sak har vår Jesus gjort redig och klar    
245     I Jesu namn, där är min frälsning    
246     Minns du min själ, den dyra stunden    
247     I Lammets död och smärta    
248     Gläd dig, gläd dig, du köpta själ    
249     Bort himmel, jord, bort annat allt    
250     Om du är usel och död och kall    
251     Förrän världens grund var lagder    
252     Ack, har du ej vilja att bliva min brud    
253     Jesus, Jesus, han allena    
254     Hjärtans Jesu, i ditt hjärta    
255     Min Jesus utav Nasaret    
256     Allt är nu redo    
257     Öppet står Jesu förbarmande hjärta    
258     Nu är jag förnöjder    
259     Sjung nu vår Jesus ära och pris    
260     Må intet i världen oss skilja    
261     Glöm icke såren    

En kristens saliga frid och trygghet[redigera | redigera wikitext]

262     Det är så gott att känna Gud    
263     Ack salig, ack salig den själen som tror    
264     Med Gud och hans vänskap    --- Listad
265     O Jesu kär    
266     Min vän är skön    
267     O Jesu, din duva hon har ingen ro    
268     O du min Immanuel    
269     Jesu, tag mitt arma hjärta    
270     Välsignad den dagen    
271     Så mörk är ej natt    
272     På Herrens ord var trygg    
273     Min nåd är dig nog    
274     Varför sucka, varför klaga    
275     Har jag dig, o Jesu, blott    
276     O vad din härlighet är stor    
277     Om dagen vid mitt arbete    
278     Lov, pris och tack jag nu vill sjunga    
279     Nu är min träldom slut    
280     Förlossningen är vunnen i Jesu Kristi blod    
281     O vad är väl all fröjd på jorden    
282     Hur underligt, Herre, du förer din brud    
283     Men ack, hur kort är ändock prövotiden    
284     Var stilla, oroliga hjärta    
285     Fattig men dock rik    
286     Alltid salig om ej alltid glad    
287     Den skönaste ros har jag funnit    
288     Det är så tryggt att vara    
289     O vi frågar du så ofta    
290     Vid Jesu hjärta, där är lugnt    
291     Alla Herrens vägar äro    
292     Min själ nu love, prise Herran    
293     Hjärtans Jesu, hulde broder    
294     Guds Lamm, hör, hela jorden    
295     Gud ske lov, min vän han blivit    
296     Väl mig, nu till borgen jag hunnit    
297     Upp, min själ, att Herren lova    
298     Stå upp, min själ, var nu evigt glader    
299     Pris vare Gud, pris vare Gud    
300     Som Guds Israel i fordomtima    

Erfarenheter på trons väg[redigera | redigera wikitext]

Förhållandet till vår nästa[redigera | redigera wikitext]

Före och efter predikan[redigera | redigera wikitext]

Morgon och afton[redigera | redigera wikitext]

Tidens korthet[redigera | redigera wikitext]

Dödens och evighetens allvar[redigera | redigera wikitext]

Hemlandssånger[redigera | redigera wikitext]

Missionssånger[redigera | redigera wikitext]

Sånger över skilda ämnen[redigera | redigera wikitext]

Barnsånger[redigera | redigera wikitext]

Avslutningssånger[redigera | redigera wikitext]

Psalmer (nr 569-750)[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Rubrikregister