Högskolan i Jönköping

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Högskolan i Jönköping
Flygfoto från 2006 över Högskolan i Jönköping och centrala Jönköping
Engelska: Jönköping University Foundation
Grundat 1977
Ägandeform stiftelse
Rektor Anita Hansbo
Lärarkår 800 anställda
Studerande 8 350 hås (2009)[1]
Doktorander ca 200
Säte Jönköping, Sverige
Medlemskap EUA
Webbplats www.hj.se
Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Verksamheten präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:

De andra två stiftelsehögskolorna i Sverige är Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Högskolan finns på ett campus centralt i Jönköping.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Högskolan i Jönköping erbjuder cirka 70 program/inriktningar och runt 200 fristående kurser inom hälsa, vård och socialt arbete; undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap; teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik.

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Högskolan har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem. Högskolans första professorer installerades 1995, och högskolans första egna doktorer promoverades 2000.

Internationalisering[redigera | redigera wikitext]

På Högskolan i Jönköping är internationalisering ett betydande inslag i verksamheten bland annat genom olika typer av forskningssamarbeten, omfattande utbytesprogram för studenter och lärare, internationella specialsamlingar på Högskolebiblioteket samt genom att kurser och hela program ges på engelska. Högskolan är en av de bästa i Sverige på internationellt studentutbyte. 31 procent av högskolans studenter reste utomlands via utbytesprogram 2010. Genomsnittet för högskolor och universitet i Sverige var 17 procent. (Källa: Högskoleverket. Andelen avser antalet utresande studenter i utbytesprogram totalt under året i relation till antalet förstagångsexaminerade under året).

Entreprenörskap[redigera | redigera wikitext]

Högskolan i Jönköping har ett fokus på forskning, utbildning och verksamhet inom entreprenörskap. Högskolan arbetar med en kombination av verksamheter inom entreprenörskap som ger ökad kunskap och nya initiativ inom flera områden, lokalt, nationellt och internationellt. Högskolan är starkt engagerad i utvecklingen av Science Park Jönköping, där studenterna vid Högskolan i Jönköping inspireras att satsa på sina idéer och starta egna företag. ICE, Informationscentrum för entreprenörskap på Högskolebiblioteket är världens främsta informationsresurs inom entreprenörskapsområdet.

Samverkan[redigera | redigera wikitext]

Högskolan har intensiv samverkan i partnerskap globalt, nationellt, regionalt och lokalt inom forskning, utbildning och omvärldsrelationer. Samverkan sker på många olika sätt, till exempel genom studentprojekt, fadderföretag och verksamhetsförlagd utbildning, forskningssamarbete, riktade utbildningar, medverkan i nätverk och genom Science Park Jönköping där högskolan är delägare.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Högskolan är en stiftelsehögskola som bildades av Sveriges regering 1994 och har sitt ursprung i den tidigare högskolan som bildades i samband med högskoleformen 1977. 1897 utexaminerades de första sjuksköterskeeleverna i Jönköping av Landstinget i Jönköpings län. 1947 inrättades folkskoleseminariet i Jönköping och 1963 startade förskoleseminariet i Jönköping.

Rektorer sedan 1977[redigera | redigera wikitext]

Följande personer har varit rektor vid Högskolan i Jönköping.[2]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Högskoleverket: Universitet & Högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2010 ISSN 1400-948X
  2. ^ Halldorf, Lena (2009) Ett nytt kapitel i högskolans historia Högskriften Nr 4 2009 [1]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]