Hand in Hand

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Hand in Hand är en indisk stiftelse som startade i delstaten Tamil Nadu i sydöstra Indien. Organisationen bygger på en verksamhet, som påbörjades i mitten av 1990-talet av Gunnel och Olle Blomqvist i Tamil Nadu, med inriktning mot barn, utbildning och hälsa. Percy Barnevik har i stor utsträckning engagerat sig i uppbyggnaden och inriktningen av organisationen liksom finansieringen, vilket han beskrivit i sin självbiografi "Jag vill förändra världen" (2011). Huvudmålet för Hand in Hand är att bidraga till att eliminera extrem fattigdom i världen. Detta vill man åstadkomma genom hjälp till självhjälp att skapa nya produktiva jobb och nya småföretag för fattiga och arbetslösa människor. Hand in Hand har lyckats skapa nya jobb mot en kostnad av storleksordningen 1500 SEK per jobb. Organisationen har speciellt fokuserat på att arbeta med kvinnor i de aktuella regionerna.

Hand in Hand arbetar med att implementera fem projektområden:

  1. Utrota barnarbete och stödja utbildning – Hand in Hand arbetar mot barnarbete och driver övergångsskolor för barn som arbetat eller hoppat av skolan. Målet är att ha eliminerat 300 000 barnarbeten.
  2. Stödja kvinnor genom självhjälpsgrupper och mikrofinansiering – Hand in Hand ger kvinnor förutsättningar att starta företag i självhjälpsgrupper och med hjälp av mikrofinansiering. I slutet av 2007 har man organiserat och tränat 272 000 kvinnor. De har startat eller utökat 106 000 småföretag
  3. Stödja demokrati på gräsrotsnivå – Hand in Hand utvecklar "informationskiosker” i fattiga byar, där bybor får möjlighet att använda Internet, läsa tidningar, få hjälp att kommunicera med myndigheter, få läxhjälp, etc. 500 centra är i drift och målet är 4 000, som då ska täcka 20 miljoner bybor
  4. Förbättra hälsovården – Hand in Hand bedriver uppsökande basal hälsovård samt förebyggande hälsovård med informationsarbete kring HIV/Aids, tuberkulos, malaria, etc.
  5. Värna om vår miljö – Hand in Hand arbetar med miljöprojekt som syftar till att stärka fattiga byars arbete med att ta vara på våra resurser, till exempel hållbar avfallshantering, vattenprojekt

Sedan 2006 är Hand in Hand också engagerad i andra delstater i Indien (Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa), i södra Afrika och i Afghanistan med det gemensamma målet att bidra till att skapa 10 miljoner nya jobb och därmed lyfta ca 50 miljoner människor ur fattigdom.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]