Horners syndrom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Schematisk bild av den sympatiska och parasympatiska innerveringen av pupillen.

Horners syndrom är ett samlingsnamn för en symtombild med liten pupill (mios), hängande ögonlock (ptos) och nedsatt tårflöde (anhidros). Symtomen uppstår vid skada på de sympatiska nerver som innerverar ögat och ögonlocket.

Syndromet är normalt permanent, utan behandlingsmöjlighet. Det är viktigt att hålla ögat fuktigt för att förhindra skador på hornhinnan.