Huanggang

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Huanggang
kinesiska : 黃冈市?
pinyin: Huánggāng shì
Huanggangshi.jpg
Typ av område:
Provinsnivå 
 Prefekturnivå 
  Häradsnivå 
   Sockennivå

 Stad på prefekturnivå
Provins Hubei
(prefekturer i Hubei)
Areal
Totalt 17 453 km2
Stadsdistrikt 353 km2
Folkmängd
Totalt 6 162 072 (2010)
http://www.geohive.com/cntry/cn-42.aspx inv./km2
Stadsdistrikt 373 568 (2000)
http://www.geohive.com/cntry/cn-42.aspx inv./km2
Huanggangs läge i Hubei, Kina.
Huanggangs läge i Hubei, Kina.

Huanggang, tidigare känd som Hwangchow, är en stad på prefekturnivå i Hubei-provinsen i Folkrepubliken Kina. Prefekturen avgränsas i norr av bergskedjan Dabie och i söder av Yangtze-floden.

Huagang indelas i ett stadsdistrikt, två städer på häradsnivå och sju härader:

  • Stadsdistriktet Huangzhou – 黄州区 Huángzhōu qū ;
  • Staden Macheng – 麻城市 Máchéng shì ;
  • Staden Wuxue – 武穴市 Wǔxué shì ;
  • Häradet Hong'an – 红安县 Hóng'ān xiàn ;
  • Häradet Luotian – 罗田县 Luótián xiàn ;
  • Häradet Yingshan – 英山县 Yīngshān xiàn ;
  • Häradet Xishui – 浠水县 Xīshuǐ xiàn ;
  • Häradet Qichun – 蕲春县 Qíchūn xiàn ;
  • Häradet Huangmei – 黄梅县 Huángméi xiàn ;
  • Häradet Tuanfeng – 团风县 Tuánfēng xiàn.