IT-forensiker

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

IT-forensiker inom polisväsendet är IT-världens motsvarighet till kriminaltekniker. En IT-forensiker arbetar med att eftersöka och säkra bevis från digitala lagringsmedier, datorer eller annan teknisk utrustning som lagrar digital information.

I en del länder finns lag som gör att polisen på till exempel uppdrag av en forensiker kan straffa de som ej lämnar ut krypteringsnyckeln på dess begäran, se Lag om nyckelutlämning.