Indiens politik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Försvarsdepartementet

Indiens politik bestäms till stor del av att landet är en förbundsrepublik, med minst tre politiska nivåer;

  1. den federala nivån (unionsnivån)
  2. delstatsnivån
  3. lokal nivå (delvis i olika former, men hela landet är indelat i distrikt)

Grundlagen[redigera | redigera wikitext]

(Constitution of India)

Centralregeringen i Indien har större maktbefogenheter än vad som är vanligt i förbundsstater. En delförklaring är att det indiska systemet är uppbyggt efter brittiskt mönster, dels efter förhållandena i Storbritannien, dels efter hur förhållandena var i Brittiska Indien.

Centralregeringen kan temporärt upphäva en delstats självstyre, och införa presidentstyre i dess ställe. Den makt centralregeringen utövar är i presidentens namn, men liksom Storbritanniens monark har presidenten i praktiken mestadels ceremoniella uppgifter. Den verkliga makten vilar hos premiärministern.

Den indiska folkrepresentationen på central nivå, Indiens parlament, består av ett tvåkammarparlament, med Rajya Sabha som delstaternas organ, och Lok Sabha som det direkta organet för folket. Regeringen, ledd av premiärministern, är parlamentariskt ansvarig inför Lok Sabha.

Kvotering[redigera | redigera wikitext]

I Indien är etnisk och social kvotering vanlig. Sedan lång tid tillbaka har scheduled tribes och backward castes rätt till egna kvoter vid antagning, anställning och val i många olika sammanhang. Exempelvis måste i landets kommunfullmäktigeförsamlingar sedan 1994 till minst en tredjedel bestå av kvinnor, och till minst 27 % tillhöra grupperna scheduled tribes och backward castes. Med regelbundna mellanrum måste också borgmästarposten, och därmed jämställda befattningar, ges till någon som tillhör dessa kvotgrupper. Omkring en fjärdedel av mandaten i Lok Sabha kan bara vinnas av kandidater som tillhör scheduled tribes eller backward castes.

Sansad Bhavan, parlamentshuset i New Delhi

Regeringen[redigera | redigera wikitext]

Sedan maj 2004 styrs Indien av en koalition ledd av Kongresspartiet. Se Indiens regering. (Se även Statsprotokollet i Indien.)

Förvaltningen[redigera | redigera wikitext]

Den indiska statsförvaltningen, The Indian Administrative Service (IAS), ibland kallad den indiska stålramen, skapades i samband med självständigheten 1947 på grundval av den brittiska koloniala förvaltningen, the Indian Civil Service. Den indiska grundlagen stadgar att Indien är en sekulär och socialistisk stat, vilket i mångt och mycket kan sägas stämma, trots att något utpräglat vänsterparti aldrig innehaft den federala regeringsmakten. Detta innebär att den politiska sektorn är stark i Indien, och förvaltningens roll är vital för många former av samhällsförändringar.

De olika centrala ämbetsverken inom förvaltningen, till exempel skatteväsendet, har en hierarkisk uppbyggnad, på så sätt att skatteväsendet och de andra ämbetsverken har med det politiska systemet parallella nivåer. Jämfört med USA, där den federala förvaltningen är indelad i större geografiska enheter än motsvarande inom politiken, stärker det bilden av en stark kontroll för den federala regeringen.

Den civila statsförvaltningen styr också i viss utsträckning över Indiens kommuner. Exempelvis ska stadsdirektörerna i större kommuner utses av och fungera inom IAS.

Se även[redigera | redigera wikitext]

För en fullständig lista över artiklar om de politiska partierna, se kategorin Politiska partier i Indien

Politiska partier[redigera | redigera wikitext]

Se Lista över politiska partier i Indien

Indiska valresultat[redigera | redigera wikitext]

Kända politiker[redigera | redigera wikitext]