Inkomstskatt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inkomstskatt är en skatt som betalas av den som har en beskattningsbar inkomst.

Skatten kan beräknas enligt tre principer:

  1. Progressiv skatt, där den procentsats som betalas i skatt ökas om inkomsten ökas.
  2. Platt skatt eller proportionell skatt, där varje skattskyldig betalar en fast procentsats av inkomsten i skatt.
  3. Regressiv skatt, där den procentsats som betalas i skatt minskas om inkomsten ökas. Sällsynt vad avser skatt som dras direkt på inkomsten. Dock räknas även indirekta skatter till denna kategori.

Grunden för beskattning i allmänhet, och inkomstskatt i synnerhet, vilar ofta enligt lagstiftningen på en av två principer:

  1. Nyttoprincipen. Den skattskyldige betalar skatt beräknat efter sin hypotetiska nytta av allmän verksamhet.
  2. Bärkraftsprincipen. Den skattskyldige betalar skatt efter sin betalningsförmåga.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Inkomstskatt är en relativt sen form av skatt, då lönearbete som sådant i äldre tid var ovanligt, och de flesta skatter baserade sig på jordinnehav och senare förmögenhet. De första inkomstskatterna infördes i Storbritannien 1799 för att täcka utgifterna i samband med Napoleonkrigen. Den blev åter avskaffad 1802 föra att redan nästa år komma tillbaka i form av realskatt på olika slag av inkomst. 1815 avskaffades den på nytt, men 1842 tillgrep man den åter, och sedan kom den att kvarstå med växande skattesatser.[1]

I Frankrike genomdrevs efter förbittrat motstånd en inkomstskatt 1914 men den kom till tillämpning 1918. Motståndet baserades främst på deklarationsförfarandet. I Tyskland fanns inkomstskatt tidigt i de enskilda delstaterna, men för riket som sedan infördes den inte förrän 1920. I USA infördes inkomstskatt 1913, sedan den förut funnits i vissa delstater. Tidigare beslut hade av högsta domstolen upphävts som stridande mot grundlagen.[1]

I Danmark infördes inkomstskatt 1903, med senare förändringar 1922 och 1927, i Norge i princip 1880 men fullt genomförd med genomgripande förändringar 1911, i Finland 1920. I början av 1930-talet fanns inkomstskatt i de flesta länder.[1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Carlquist, Gunnar, red (1932). Svensk uppslagsbok. Bd 13. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. Sid. 1112-13