Insula (anatomi)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den vänstra insulära loben.

Den insulära loben kallas även den femte loben. Insula betyder "ön" på latin. Området ligger veckat en bit in i den mänskliga hjärnan, bakom tinningloberna på respektive högra och vänstra hjärnhalvorna och täcks helt av de övriga lobernas utskott. Området innefattar den hörselassociativa hjärnbarken men ger även hjärnan information om kroppens inre organ. Detta kan bland annat ses i form av somatiska markörer. Insula är även delaktig i de mänskliga emotionerna.

Forskaren Antonio Damasio har lagt fram tesen att människan vid beslutsfattande tar lägre risker när de går efter "magkänsla" vid beslut, så kallade somatiska markörer. Den femte loben får då även en roll i hur vi upplever och uttrycker våra känslor i en social kontext i samklang med andra genom dessa markörer. När vi tar hänsyn till våra somatiska markörer minskar vårt riskbeteende. Vår fysiska reaktion påverkar hur starkt vi tycks uppleva en subjektiv känsla.

Till den femte loben kommer även signaler från kroppens smärtreceptorer och signaler från örats balansorgan. Information om balans tas emot på flera olika platser av hjärnans bark, varav insula är en.