Järnnatt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Järnnätter som syftar på kalla och frostiga sommarnätter. I modernt svenskt språkbruk används ordet järnnatt för sommarhalvårsnätter med plötslig kyla, frost eller plötsligt snöfall. Begreppet går tillbaka till gamla tider i Sverige och är förmodligen en felöversättning av den tyska bondepraktikan. Eismänner (ismän) har uppfattats som Eisenmänner (järnmän). De tre gubbarna Servatius, Bonifatius och Pankratius var symboler för vintern på samma sätt som man i Sverige talar om kung Bore. Man ansåg i Tyskland att nätterna 11-13 maj var speciellt frostbenägna och kopplade samman dessa datum med de tre gubbarna.

Även i Sverige har man utnämnt vissa nätter till järnnätter. En vanlig uppfattning i Mellansverige är att de inträffar första veckan i juni, speciellt natten till den 2 juni och nätterna mellan 13 och 18 juni. I Norrland tar man också med 28-31 juli och 11-19 augusti som särskilt utsatta nätter. Järnnätterna är folktro, några statistiska stöd för att vissa dygn skulle vara mera utsatta för frost går inte att finna.